Деформування циліндричної оболонки при поперечному локальному збуренні та за різних умов прикладення подовжнього стискаючого навантаження

V. A. Marchenko, V. L. Krasovsky

Анотація


З єдиних позицій проведений порівняльний чисельний аналіз геометрично нелінійного деформування і випучування подовжньо стислої пружної кругової циліндричної оболонки в області локального поперечного кінематичного квазістатичного збурення для чотирьох комбінацій граничних умов і видів основного навантаження (силове або кінематичне навантаження). Встановлено, що основною причиною кількісної відмінності в значеннях нижніх та верхніх локальних критичних навантажень є можливість для схем 1 − 2 повороту площини торців, що для схем 3 – 4 цілком виключено.

Дослідження проведене в рамках гранту фонду Гумбольтда № 3.4 − Fokoop − UKR/1070297.


Ключові слова


стійкість; циліндрична оболонка; критичне навантаження; кінцево-елементні моделі; кінематичний бар'єр

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Евкин А. Ю. Устойчивость продольно сжатых цилиндрических оболочек при локальных квазистатических воздействиях / А. Ю. Евкин, В. Л. Красовский, Л. И. Маневич // Изв. АН СССР. МТТ. – 1978. – № 6. – С. 96 – 100.

Моссаковский В. И. К исследованию закритических форм равновесия сжатой цилиндрической оболочки / В. И. Моссаковский, Л. И. Маневич, А. Ю. Евкин // Прикл. механика. – 1975. – № 11. – С. 24 – 30.

Погорелов А. В. Геометрические методы в нелинейной теории упругих оболочек / А. В. Погорелов. – М. : Наука, 1967. – 280 с.

Владимиров С. А. Экспериментальное исследование местной потери устойчивости цилиндрической оболочки при осевом сжатии / С. А. Владимиров, В. И. Конох, В. И. Моссаковский и др. // Изв. АНСССР. МТТ. – 1969. – № 4. – С. 158 – 161.

Krasovsky V. Deforming and buckling of axially compressed cylindrical shells with local loaded in numerical simulation and experiments) / V. Krasovsky, V. Marchenko, R. Schmidt //Thin-Walled Structures. – 2011. – 49. – P. 576 – 580.

Конох В. И. Влияние внешних локальных возмущений на докритическое поведение и устойчивость продольно сжатых цилиндрических оболочек / В. И. Конох, В. Л. Красовский // Тр. IX Всес. конф. по теории оболочек и пластин. – Л. : Судостроение, 1975. – С. 377 – 380.

Громов В. А. Закритическое поведение и ветвление решений в нелинейных задачах теории цилиндрических оболочек: дисс. кандидата физ.-мат. наук: 01.02.04 / В. А. Громов – ДНУ – Днепропетровск, 2006. – 141 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ