кандидат технічних наук, начальник відділу дистанційної освіти Інституту заочної та дистанційної освіти ПГАСиА.

L. V. Solod

Анотація


Показано можливості використання методу розрахунку інфрачервоних трубчастих газових обігрівачів для визначення інтенсивності опромінення при проектуванні систем газового променистого опалення.


Ключові слова


газове променисте опалення; проектування; інтенсивність теплового опромінення; розрахунок; інфрачервоні трубчасті газові обігрівачі; температура випромінювальної поверхні

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Болотских Н. Н. Повышение эффективности систем отопления газовыми трубчатыми инфракрасными нагревателями: дисс. … канд. техн. наук: 05.23.03 / Болотских Николай Николаевич. – Харьков, 2009. – 153 с.

Ковалев А. Е. Расчет мощности инфракрасных облучательных установок / А. Е. Ковалев // Водоснабжение и сантехника. – 1983. – № 2. – С. 27 – 28.

Мачкаши А. Лучистое отопление / А. Мачкаши, А. Банхиди; пер. с венгер. В. М. Беляева под ред. В. Н. Богословского, Л. М. Махова. – М. : Стройиздат, 1985. – 464 с.

Родин А. К. Газовое лучистое отопление / А. К. Родин. – Л. : Недра, 1987. – 191 с. 5. СНиП 2.04.05-91*У. Отопление, вентиляция и кондиционирование. – К. : КиевЗНИИЭП, 1996. – 89 с.

Солод Л. В. Метод розрахунку і раціональні параметри інфрачервоних трубчастих газових обігрівачів: дис. … кандидата техн. наук: 05.23.03 / Солод Леонтіна Валеріївна. – Харків, 2011. – 137 с.

Строй А. Ф. Критерий комфортности и методика определения мощности различных систем отопления / А. Ф. Строй, Ю. К. Припотень // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2000. – № 2. – C. 69 – 72.

Шиванов В. В. Обеспечение теплового режима производственных помещений системами газового лучистого отопления: дисс. … канд. техн. наук : 05.23.03 / Шиванов Владимир Владимирович. – Нижний Новгород : ННГАСУ, 2007. – 135 с.

Шумилов Р. Н. Особенности проектирования систем лучистого отопления с использованием газа / Р. Н. Шумилов, Ю. И. Толстова, А. А. Поммер // С.О.К. Сантехника, отопление, кондиционирование. – М., 2008. − № 2. – С. 62 − 68.

Шумилов Р. Н. Лучистое отопление – мифы и реальность/ Р. Н. Шумилов, Ю. И. Толстова, А. А. Поммер // С.О.К. Сантехника, отопление, кондиционирование. – М., 2006. − № 1. – С. 56 − 58.


Пристатейна бібліографія ГОСТ