Модернізація України як шлях до формування економіки знань

V. N. Homenko, A. A. Zhezhera

Анотація


Визначено основні шляхи модернізації для формування економіки знань

Ключові слова


модернізація; інтелектуальний капітал; економіка знань; периферійна країна; інноваційна діяльність; наукові дослідження; інформаційно-комунікаційні технології; науково дослідні та дослідно-конструкторські

Повний текст:

PDF

Посилання


Бажал Ю. Знаннєва економіка: теорії і державна політика // Економіка і прогнозування. – 2003. – № 3. – C. 71 – 76.

Геєць В. М. Характер перехідних процесів до економіки знань (початок) // Економіка України. – 2004. – № 4, 5. – C. 4 – 14.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс] − Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки» від 9 січня 2007 року [Електронний ресурс]. − Режим доступу до матеріалу : С. В. Вахнюк. Технологічні пріоритети України в період розбудови економіки знань.

Сорока М .В. Значення розвитку економіки знань для України // Вторая Междунар. науч.-практ. конф. «Качество экономического развития: глобальные и локальные» (27 − 28 августа 2009 г.) [Електронний ресурс] − Режим доступу: http://www.confcontact.com/2009kach/soroka.php

Стояненко І. В. Формування економіки знань як реальність і необхідність сьогодення [Електронний ресурс] − Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1230

Федулова Л. І. Технологічна готовність економіки України до нових викликів в умовах відсутності технологічної політики // Економіка України. – 2010. − № 9. – C. 12 − 25

Федулова Л. І., Корнєєва Т. М. Державна політика розбудови економіки знань: особливості реалізації антикризової стратегії // Фінанси України. − 2009. − № 10. – C. 3 − 17


Пристатейна бібліографія ГОСТ