Ways of modernizations to metallurgical branch of Ukraine

О. Ufimtseva, S. Topal

Abstract


Task of the article – the analysis of a condition of metallurgical branch of Ukraine for the purpose of justification of need of its modernization at a stage of post-crisis updating of domestic economy.


Keywords


modernization; metallurgical industry; power-hungryness of production; innovations; investing; tariffs; quotas; ecology

References


Держстат України «Виробництво основних видів промислової продукції» за 2005 – 2011 рр. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Держстат України «Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу. Недорогоцінні метали та вироби з них» за 2005 − 2011 рр. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Держстат України «Обсяги реалізованої продукції» та «Товарна структура зовнішньої торгівлі» за 2005 − 2011 рр. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

ДП «Держзовнішінформ» // Товарний монітор. Кон’юнктура. – № 20. – 7.06.2012. – С. 20 − 21.

Постанова КМУ № 967 від 28.07.2004 р. «Про затвердження Державної програми розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу на період до 2011 р.» // Офіційний вісник України від 20.08.2004 р. − № 31.

Чирва Р. У світовому рейтингу Україна пасе задніх – Профспілкові вісті. – 8.07.2011. – С. 5 − 7.


GOST Style Citations