The problems of property relations’ recovering in Ukraine

V. N. Homenko, O. A. Kalinina

Abstract


Were analysed the problems and the ways of property relations’ recovering in Ukraine.

Keywords


relations property; private property government property; privatization; denationalization; monopolism; the oligarchic mopolism the capitalist type of assignment; the socialist type of assignment; market-competitive assignment; socio-variable assignment;

References


Артьомова Т. Інституціональні пастки ринкової трансформації: уроки для України // Економіка України. – 2011. – № 12. – С. 36 – 45.

Бондар Н. Компаративний аналіз соціально-економічного розвитку України та інших європейських країн // Економіка України. – 2011. – № 9. − С. 64 – 75.

Гриценко А. Спільно-розподільні відносини: праця, власність і влада // Економіка України. – 2003 – № 3. – С. 50 – 58.

Зверяков М. Ліберальна ідея і модернізація економіки України // Економіка України. – 2010 – № 7. – С. 11 − 21.

Кіндзерський Ю. Інституціональні аспекти відтворення у контексті структурних трансформацій // Економіка України. – 2007 – № 1. – С. 4 − 13.

Економічна енциклопедія у трьох томах. / Ред. С. В. Мочерний та ін. − Т. 1. – К. : Академія. – 2000. – С. 234 − 239, 240 − 242, 731 − 733.


GOST Style Citations