Дослідження залежності енергоефективності малоповерхових будівель від їх архітектурно-конструктивних систем

Ye. L. Yurchenko, O. O. Koval

Анотація


Визначено закономірності зміни енергоефективності малоповерхових будинків від їх архітектурно-конструктивних систем для всіх температурних зон України.


Ключові слова


енергоефективність; малоповерхові житлові будівлі; архітектурно-конструктивні системи; питоме теплоспоживання

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель. ДБН В.2.6-31:2006 − [Чинний від 01.04.2007]. − К. : Мінбуд України, 2006. − 64 с. – (Державні будівельні норми України).

Коваль Е. А. Энергоэффективность архитектурно-конструктивных систем малоэтажных жилых зданий : дисс. … канд. техн. наук: 05. 23. 01. / Е. А. Коваль – Д., 2012. – 152с.

Коваль О. О. Стандартизація будівельних нормативів по підвищенню енергоефективності на Європейському рівні / О. О. Коваль, О. В. Лантух, Є. Л. Юрченко, А. С. Коваль // Строительство, материаловедение, машиностроение. − Д. : ПГАСА, 2010. – Вип. № 56. – С. 204 − 207.

Савицкий Н. В. Совершенствование методики рационального проектирования малоэтажных жилых зданий с учетом их жизненного цикла / Н. В. Савицкий , Е. Л. Юрченко, Е. А. Коваль , Т. А. Ковтун-Горбачева // Theoretical foundations of civil engineering. – Warsaw : WUT, 2011. − Vol. № 19. – Р. 307 − 312.

Савицький М. В. Екологічне та енергоефективне малоповерхове будівництво / М. В. Савицький, О. О. Коваль, Є. Л. Юрченко, М. М. Бабенко, А. С. Коваль // Строительство, материаловедение, машиностроение. − Д. : ПГАСА, 2010. – Вып. № 55. − С. 26 − 31.

Юрченко Є. Л. Проектування енергоефективних малоповерхових житлових будинків / Є. Л. Юрченко , О. О. Коваль // ЕКОінформ, 2011. − № 5. – С. 43.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі