Дослідження довговічності залізобетонних понтонів, що експлуатуються на водних об'єктах України

S. E. Shekhorkina, I. N. Matyushenko, M. V. Savytskyi

Abstract


Досліджено довговічність конструкції залізобетонного понтона для зведення плавучих споруд на водних об'єктах України. Визначено конструктивно-технологічні параметри конструкції для забезпечення необхідного терміну служби.


Keywords


reinforced concrete pontoons; durability; water objects

References


Синцов Г. М. / Синцов Г. М., Либов Ю. А., Антипов В. А., Лапин Е. И. Конструкция и прочность железобетонных судов. − Л. : Судостроение, 1969. – 384 с.

Долговечность железобетона в агрессивных средах / С. Алексеев, Ф. Иванов, С. Модры, П. Шиссль. – М. : Стройиздат, 1990. – 320 с.

Савицкий Н. В. Основы расчета надежности железобетонных конструкций в агрессивных средах. Дисс… докт. техн. наук. – Д., 1994. – 410 с.

Матюшенко И. Н. Прогнозирование долговечности бетона в жидких агрессивных средах. Дисс… канд. техн. наук. – Д, 2008. – 156 с.

Экологическая база данных бассейна Днепра. [Электронний ресурс] / Режим доступа: http://dnipro.ecobase.org.ua/.

Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384-2008, NEQ): ДСТУ Б В.2.6-145:2010. – [Чинний від 2011.07.01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2010. – 56 с. – (Національні стандарти України).

Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення проектування: ДБН В.2.6-98:2009. – [Чинний від 2011.06.01] – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 71 с. – (Національні стандарти України).


GOST Style Citations