Забезпечення надійної експлуатації житлових будинків з урахуванням фізичного зносу їх конструкцій

N. V. Panchenko

Анотація


Розглянуто питання забезпечення надійності житлових будинків з урахуванням прогнозованих дефектів, що виникають при фізичному зносі конструктивних елементів будівлі, а також напрями підходу до визначення майбутніх експлуатаційних витрат і розробки технічних указівок щодо усунення дефектів, які з’явилися у конструкціях, на основі аналізу прогнозування їх фізичного зносу.


Ключові слова


надійність; живучість; довговічність; знос; дефект; конструкція; житлові будівлі

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. ДБН В.1.2-14-2009. – К. : Мінрегіонбуд України Київ, 2009.

Ройтман А. Г. Предупреждение аварий жилых зданий.-М., Стройиздат, 1990, –– 240 с.

Панченко Н. В. Некоторые особенности определения эксплуатационных затрат на социальное и доступное жилище / Строительство и техногенная безопасность. – Вып. 43. − НАПКС, 2012. − 132 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ