Розробка методики моніторингу крену будівельних конструкцій АЕС

I. V. Ryzhkov, O. A. Ponomar'ova, E. A. Bausk

Анотація


Розроблено методику моніторингу крену будівлі реакторного відділення АЕС, яка дозволить одержувати повну інформацію про технічний стан елементів, конструкцій і будівлі в цілому, про початок зміни стану, деформаційних процесів, своєчасно вживати відповідних заходів підтримки працездатного стану, оптимізувати планування й ведення технічного обслуговування й ремонту будівельних конструкцій, а також будівель і споруд АЕС у цілому.


Ключові слова


моніторинг; АЕС; безпека; крен будівлі; реакторне відділеня

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Основи та підвалини будинкiв i споруд. Грунти. Класифікація: ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95). – К. : Держстандарт України, 1996.

Надежность атомных станций и их оборудования. Основные положения и номенклатура показателей: ГОСТ 26291-84. – М. : Госкомитет СССР по стандартам, переиздание, 1987.

Грунты. Методы измерений деформаций оснований зданий и сооружений: ГОСТ 24846-81.

Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок: НП 306.5.02/3.017-99.

Общие требования к продлению эксплуатации энергоблоков АЭС в сверхпроектный срок по результатам выполнения периодической переоценки безопасности: НП 306.2.099-2004.

Определение допустимого наклона фланца главного разъема корпусов реакторов энергоблоков № 1, 3 ОП ЗАЭС. Этап 2. ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»: 804/08624607/02049. – М., 2011.

Сбор исходных данных, анализ условий работы измерительных устройств, разработка технических требований к параметрам первичных преобразователей и регистраторов мониторинга крена реакторного отделения и фланца реактора энергоблока № 1: 1905-05.01-ИИС.

Автоматизированные системы технического диагностирования строительных конструкций. Общие технические требования : ДСТУ Б В. 2.6.-25-2003– Введ. 01.07.2003. – К. : Держбуд України, 2003. – 24 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ