Основні сучасні засоби імітаційного моделювання транспортних потоків

Автор(и)

  • Yur. I. Zakharov Придніпровська державна академія будівництва та архітектури., Ukraine
  • E. S. Karnaukh Придніпровська державна академія будівництва та архітектури., Ukraine

Ключові слова:

імітаційне моделювання, транспортний потік, оптимізація, аналіз, міське середовище, автотранспортні засоби, генеральний план міста

Анотація

Описано та охарактеризовано основні, найефективніші інструменти моделювання транспортних потоків, які використовуються у сучасній містобудівній практиці.

Біографії авторів

Yur. I. Zakharov, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

кандидат технічних наук, професор.

E. S. Karnaukh, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

аспірант.

Посилання

Dryu D. Teoryya transportnykh potokov y upravlenye ymy / D. Dryu – M. : Transport, 1972.–424 s.

Ynose X. Upravlenye dorozhnym dvyzhenyem / X. Ynose, T. Khamada. – 1983. – 248 s.

Kartabaev R. S. Mashynnaya ymytatsyya dvyzhenyya transportnykh potokov dlya proektyrovanyya avtomobyl'nykh doroh v hornoy mestnosty / R. S. Kartabaev, V. A. Eremyn. – Frunze: Ylym, 1982. – 330 s.

Panasyuk Y. S. Ahentnoe mykroskopycheskoe modelyrovanye transportnykh potokov v COS.SIM // Materyaly konferentsyy «Matematycheskoe modelyrovanye transportnykh potokov». – MFTY, Dolhoprudnyy. – 2011.

Serheeva K. F. Analyz y optymyzatsyya transportnykh potokov s pomoshch'yu modelyrovanyya / Sayt Mezhdunarodnoy molodezhnoy shkoly-semynara «BYKAMP: Budushchee Ynformatyky, Kosmycheskoho, Avyatsyonnoho y Medytsynskoho Pryborostroenyya». – 2013.

Syl'yanov V. V. Teoryya transportnykh potokov v proektyrovanyy doroh y orhanyzatsyy dorozhnoho dvyzhenyya / V. V. Syl'yanov. – M.: Transport, 1983. – 424 s.

Chvanov V. V. Uchet povedenyya vodyteley pry otsenke urovnya bezopasnosty dorozhnoho dvyzhenyya // Mezhdunarodnyy nauchno-tekhnycheskyy zhurnal Nauka y tekhnyka v dorozhnoy otrasly. – Orhan Mezhpravytel'stvennoho soveta dorozhnykov SNH, Mezhdunarodnoho Foruma Dorozhnykh Nauchno-Yssledovatel'skykh Orhanyzatsyy – «YNTERDORNYO – IFRRI» y Moskovskoho avtomobyl'no-dorozhnoho ynstytuta MADY-HTU, 2009. – № 3 – S. 9—50.

Kheyt F. Matematycheskaya teoryya transportnykh potokov. Monohrafyya po teoryy transportnykh potokov / F. Kheyt. – M. : Myr, 1966. – 288 s.

Yatskyv Y. V. Yspol'zovanye vozmozhnostey ymytatsyonnoho modelyrovanyya dlya analyza transportnykh uzlov [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupa: http://www.gpss.ru.

Jaime Barcelу, Jordi Casas. Dynamic network simulation with AIMSUN / Dept. of Statistics and Operations Research, Universitat Politиcnica de Catalunya. – Barcelona, Spain. – 2013.

The Federal Highway Administration (FHWA) Web Site [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupa: http://www.fhwa.dot.gov.

Professor Moshe Ben-Akiva. Installation instructions for MITSIMLab. – Intelligent Transportation Systems Lab 1–181, Cambridge, MA 02139. – 2010.

VISSIM 4.0 [user manual] Visual Solutions Inc, 487 Groton Road, Westford, MA 01886. 2010 – 494 s.

Paramics Technical Report [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupa: http:// www.paramics-online.com.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Архітектура

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають