Образ міста очима мешканців

L. Chernova, Yu. Shelest, O. Ivannikova

Анотація


Проаналізовано специфічні риси образу міста та його окремих функціональних зон як феноменів міської культури, які виникають у свідомості мешканців під час їх взаємодії з архітектурним середовищем. Також розкрито фактори, що впливають на формування образів «життєвого простору» та інтерпретації символічних і домінантних об'єктів на прикладі м. Дніпропетровськ. Запропоновано рекомендації щодо реконструкції міського та архітектурного середовища.


Ключові слова


образ міста; міський простір; архітектурне середовище; орієнтації в життєвому просторі

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bodryyar Zh. Horod y nenavyst'. Lohos. — 1997. — № 9. — S. 23–24. — [Elektronnuy resurs] // Rezhym dostupa: www.ruthenia.ru/logos

Horod kak sotsyokul'turnoe yavlenye ystorycheskoho protsessa. — M. : Nauka, 1995. — 349 s.

Lynch K. Obraz horoda / Per. s anhl. V. L. Hlazucheva; sost. A. V. Ykonnykov // Pod red. A. V. Ykonnykova. M. : Stroyyzdat, 1982. — 328 s.

Semenova (Yvanova) T. V. Horodskaya mental'nost' kak predmet psykholohycheskoho yssledovanyya / T. V. Semenova (Yvanova) Horodskaya mental'nost' kak predmet psykholohycheskoho yssledovanyya. — Samara : SNTs RAN, 2003. — 198 s.

Chernova L. E. Sotsiolohiya zhyttyevoho seredovyshcha. — D. : PDABA. — 2014. — 408 s.

Yakovleva M. Osobennosty sotsyolohycheskoho analyza horodskoy symvolyky kak faktora formyrovanyya ydentychnosty horozhan [Elektronnyy resurs] // Vestnyk Udmurt. un–ta. — 2008. — Vup. 1. — S. 83–90. — Rezhym dostupu: http://vestnik.udsu.ru/2008/2008–03/vuu_08_031_10.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бодрияр Ж. Город и ненависть. Логос. — 1997. — № 9. — С. 23–24. — [Электронный ресурс] // Режим доступуа: www.ruthenia.ru/logos

 

Город как социокультурное явление исторического процесса. — М. : Наука, 1995. — 349 с.

 

Линч К. Образ города / Пер. с англ. В. Л. Глазычева; сост. А. В. Иконников // Под ред. А. В. Иконникова. — М. : Стройиздат, 1982. — 328 с.

 

Семенова (Иванова) Т. В. Городская ментальность как предмет психологического исследования / Т. В. Семенова (Иванова) Городская ментальность как предмет психологического исследования. — Самара : СНЦ РАН, 2003. — 198 с.

 

Чернова Л. Е. Соціологія життєвого середовища. — Д. : ПДАБА. — 2014. — 408 с.

 

Яковлева М. Особенности социологического анализа городской символики как фактора формирования идентичности горожан [Электронный ресурс] // Вестник Удмурт. ун–та. – 2008. — Вып. 1. — С. 83–90. — Режим доступа: http://vestnik.udsu.ru/2008/2008–03/vuu_08_031_10.pdf