Концепція надійності в організації будівельного виробництва

V. R. Mlodetskyi, A. Zahumennova, N. Moroshkyna

Анотація


Досліджується вплив процесу управління на надійність досягнення кінцевого результату пыд час реалізації будівельних проектів. Установлено, що, на відмінну від традиційного підходу, рівень надійності досягнення кінцевого результату не є постійним по усьому періоду будівництва, а відповідним чином підвищується у міру виконання робіт, що необхідно окремо враховувати під час розробки стратегії управління по кожному проекту.


Ключові слова


надійність; ризик; організаційні системи; управління виробничим процесом

Повний текст:

PDF

Посилання


Antipenko E. Ju. Principy analiza kapital'nyh vlozhenij / E. Ju. Antipenko, V. I. Donenko. — Zaporozh'e : Fazan; Dikoe Pole, 2005. — 420 s.

Antanavichus K. A. Modelirovanie i optimizacija v upravlenii stroitel'stvom / K. A. Antanavichus. — M. : Strojizdat, 1979. — 168 s.

Ah'judzha H. Setevye metody v proektirovanii i proizvodstve / H. Ah'judzha. — M. : Mir, 1979. — 640 s.

Birman G. Jekonomicheskij analiz investicionnyh proektov / G. Birman, S. Shmidt // Per. s angl. L. P. Belyh . — M. : Banki i birzhi, JuNITI, 1997. — 631 s.

Gusakov A. A. Organizacionno-tehnologicheskaja nadezhnost' stroitel'nogo proizvodstva / A. A. Gusakov. — M. : Strojizdat, 1974. — 252 s.

Zalunin V. F. Strategija i taktika stroitel'noj firmy v uslovijah rynka / V. F. Zalunin. — D. : Pridnіprovs'kij naukovij vіsnik,1998. — 240 s.

Ivanov S. V. Upravlenie predprijatiem, orientirovannoe na konechnyj rezul'tat i likvidnost' / S. V.Ivanov — D. : Makoveckij, 2010. — 388 s.

Kalugin Ju. B. Raschet kalendarnyh planov rabot s verojatnostnymi vremennymi parametrami / Ju. B. Kalugin // Izd. vuzov. Stroitel'stvo. — 2011. — № 10. — S. 51–59.

Kuznecov S. M. Organizacionno-tehnologicheskaja nadezhnost' stroitel'nyh processov / S. M. Kuznecov, O. A. Legostaeva, O. Ju. Mihal'chenko i dr. // Izd. vuzov. Stroitel'stvo. — 2008. — № 6. — S. 57–65.

Mlodeckij V. R. Upravlencheskaja realizuemost' stroitel'nyh proektov / V. R. Mlodeckij. — D. : Nauka і osvіta, 2005. — 261 s.

Mlodeckij V. R. Organizacionno-tehnologicheskaja i jekonomicheskaja nadezhnost' v stroitel'stve / V. R. Mlodeckij, R. B. Tjan, V. V. Popova, A. A. Martysh. — D. : Nauka i obrazovanie, 2013. — 194 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антипенко Е. Ю. Принципы анализа капитальных вложений / Е. Ю. Антипенко, В. И. Доненко. — Запорожье : Фазан; Дикое Поле, 2005. — 420 с.

 

Антанавичус К. А. Моделирование и оптимизация в управлении строительством / К. А. Антанавичус. — М. : Стройиздат, 1979. — 168 с.

 

Ахьюджа Х. Сетевые методы в проектировании и производстве / Х. Ахьюджа. — М. : Мир, 1979. — 640 с.

 

Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов / Г. Бирман, С. Шмидт // Пер. с англ. Л. П. Белых . — М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. — 631 с.

 

Гусаков А. А. Организационно-технологическая надежность строительного производства / А. А. Гусаков. — М. : Стройиздат, 1974. — 252 с.

 

Залунин В. Ф. Стратегия и тактика строительной фирмы в условиях рынка / В. Ф. Залунин. — Д. : Придніпровський науковий вісник,1998. — 240 с.

 

Иванов С. В. Управление предприятием, ориентированное на конечный результат и ликвидность / С. В. Иванов — Д. : Маковецкий, 2010. — 388 с.

 

Калугин Ю. Б. Расчет календарных планов работ с вероятностными временными параметрами / Ю. Б. Калугин // Изд. вузов. Строительство. — 2011. — № 10. — С. 51–59.

 

Кузнецов С. М. Организационно-технологическая надежность строительных процессов  / С. М. Кузнецов, О. А. Легостаева, О. Ю. Михальченко и др. // Изд. вузов. Строительство. — 2008. — № 6. — С. 57–65.

 

Млодецкий В. Р. Управленческая реализуемость строительных проектов / В. Р. Млодецкий. — Д. : Наука і освіта, 2005. — 261 с.

 

Млодецкий В. Р. Организационно-технологическая и экономическая надежность в строительстве / В. Р. Млодецкий, Р. Б. Тян, В. В. Попова, А. А. Мартыш. — Д. : Наука и образование, 2013. — 194 с.