Залежність еквівалентного рівня звуку від шумових характеристик транспортного потоку

Yur. I. Zakharov, E. S. Karnaukh

Анотація


Надано опис обробки експериментально отриманих даних методами математичної статистики із застосуванням елементів регресійного аналізу. Зазначено також порядок попередніх операцій: дослідження даних на викиди та перевірка їх на нормальність. Далі подані результати математичного дослідження. Зроблено висновок про основні шумові характеристики автомобільного потоку, що мають найбільший вплив на еквівалентний рівень звуку.


Ключові слова


транспортний потік; методика виявлення шумової характеристики; еквівалентний рівень звуку; регресійний аналіз

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Fjorster Je. Metody korreljacionnogo i regressionnogo analiza / Je. Fjorster, B. Rjonc — M. : Finansy i statistika, 1981. — 302 s.

Lbov G. S. Metody obrabotki raznotipnyh jeksperimental'nyh dannyh / G. S. Lbov. — Novosibirsk: Nauka, 1981. — 158 s.

Mirkin B. G. Analiz kachestvennyh priznakov / B. G. Mirkin — M. : Statistika, 1976. — 279 s.

Didje Je. Metody analiza dannyh / Je. Didje, S. A. Ajvazjan, V. M. Buhshtabera. — M. : Finansy i statistika, 1985. — 357s.

Drejper N. Prikladnoj regressionnyj analiz. Mnozhestvennaja regressija / N. Drejper, G. Smit. — M. : Dialektika, 2007. — 912 s.

Gmurman V. E. Teorija verojatnostej i matematicheskaja statistika: ucheb. posob. dlja vuzov / V. E. Gmurman. — 9–e izd. — M.: Vysshaja shkola, 2003. — 479 s.

Spravochnik po prikladnoj statistike. V 2 t. T. 1: Per. s angl. / Pod red. Je. Llojda, U. Ledermana, Ju. N. Tjurina. — M. : Finansy i statistika, 1989. — 510 s.

Lemeshko B. Ju. Sravnitel'nyj analiz moshhnosti kriteriev soglasija pri blizkih konkurirujushhih gipotezah. I. Proverka prostyh gipotez / B. Ju. Lemeshko, S. B. Lemeshko, S. N. Postovalov / Sibirskij zhurnal industrial'noj matematiki. — 2008. — T. 11. — № 2(34). — 479 s.

Lemeshko B. Ju. Sravnitel'nyj analiz moshhnosti kriteriev soglasija pri blizkih al'ternativah. II. Proverka slozhnyh gipotez / B. Ju. Lemeshko, S. B. Lemeshko, S. N. Postovalov / Sibirskij zhurnal industrial'noj matematiki. — 2008. — T. 11. — № 4(36). — S. 78–93.

Statisticheskij analiz dannyh, modelirovanie i issledovanie verojatnostnyh zakonomernostej. Komp'juternyj podhod : monogr. / B. Ju. Lemeshko, S. B. Lemeshko, S. N. Postovalov, E. V. Chimitova. — Novosibirsk : Izd–vo NGTU, 2011. — 888 s.

Ross Ihaka. A Brief History R: Past and Future History / Ross Ihaka. // Statistics Department, The University of Auckland. — New Zealand: Auckland, 2012.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Фёрстер Э. Методы корреляционного и регрессионного анализа / Э. Фёрстер, Б. Рёнц — М. : Финансы и статистика, 1981. — 302 с.

 

Лбов Г. С. Методы обработки разнотипных экспериментальных данных / Г. С. Лбов. — Новосибирск: Наука, 1981. — 158 с.

 

Миркин Б. Г. Анализ качественных признаков / Б. Г. Миркин — М. : Статистика, 1976. — 279 с.

 

Дидэ Э. Методы анализа данных / Э. Дидэ, С. А. Айвазян, В. М. Бухштабера. — М. : Финансы и статистика, 1985. — 357с.

 

Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ. Множественная регрессия / Н. Дрейпер, Г. Смит. — М. : Диалектика, 2007. — 912 с.

 

Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособ. для вузов / В. Е. Гмурман. — 9–е изд. — М.: Высшая школа, 2003. — 479 с.

 

Справочник по прикладной статистике. В 2 т. Т. 1: Пер. с англ. / Под ред. Э. Ллойда, У. Ледермана, Ю. Н. Тюрина. — М. : Финансы и статистика, 1989. — 510 с.

 

Лемешко Б. Ю. Сравнительный анализ мощности критериев согласия при близких конкурирующих гипотезах. I. Проверка простых гипотез / Б. Ю. Лемешко, С. Б. Лемешко, С. Н. Постовалов / Сибирский журнал индустриальной математики. — 2008. — Т. 11. — № 2(34). — 479 с.

 

Лемешко Б. Ю. Сравнительный анализ мощности критериев согласия при близких альтернативах. II. Проверка сложных гипотез / Б. Ю. Лемешко, С. Б. Лемешко, С. Н. Постовалов / Сибирский журнал индустриальной математики. — 2008. — Т. 11. — № 4(36). — С. 78–93.

 

Статистический анализ данных, моделирование и исследование вероятностных закономерностей. Компьютерный подход : моногр. / Б. Ю. Лемешко, С. Б. Лемешко, С. Н. Постовалов, Е. В. Чимитова. — Новосибирск : Изд–во НГТУ, 2011. — 888 с.

 

Ross Ihaka. A Brief History R: Past and Future History / Ross Ihaka // Statistics Department, The University of Auckland. — New Zealand: Auckland, 2012.