Дослідження впливу хімічного складу чавунних прокатних валків на їх механічні властивості

V. Volchuk

Анотація


Проведено дослідження, спрямовані на встановлення впливу елементів хімічного складу валків марок СПХН і СШХН на їх механічні властивості. Отримано рівняння регресії, що описують зв'язок між хімічним складом і механічними властивостями валків.


Ключові слова


прокатні валки; механічні властивості; хімічний склад; гістограма; аналіз; прогноз

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Krivosheev A. E. Litye valki / Teoreticheskie i tehnologicheskie osnovy proizvodstva. — M. : Metallurgizdat, 1957. 360 s.

Bunin K. P. Osnovy metallografii chuguna / K. P. Bunin, Ja. N. Malinochka, Ju. N. Taran. — M. : Metallurgija, 1969. — 416 s

Bogachev I. N. Metallografija chuguna. — M. : Metallurgizdat, 1962. — 392 s.

Bunin K. P. Stroenie chuguna / K. P. Bunin, Ju. N. Taran. — M. : Metallurgija, 1972. — 160 s.

Makarenko K. V. Vlijanie grafitovoj fazy na processy razrushenija v chugunah / K. V. Makarenko, D. A. Iljushkin // Metallurgija mashinostroenija. — 2010. — № 3. — S. 25–29.

Dobrovol'skij I. I. Raschet struktury i mehanicheskih svojstv nelegirovannogo i legirovannogo chugunov / I. I. Dobrovol'skij, A. A. Zhukov, I. O. Pahnjushhij // Litejnoe proizvodstvo. — 1988. — № 5. — S. 6–8.

Mironova T. M. Struktura i svojstva deformiruemyh chugunov / T. M. Mironova, V. Z. Kucova. — D: NMetAU, 2009. — 190 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кривошеев А. Е. Литые валки / Теоретические и технологические основы производства. — М. : Металлургиздат, 1957. —360 с.

 

Бунин К. П. Основы металлографии чугуна / К. П. Бунин, Я. Н. Малиночка, Ю. Н. Таран. — М. : Металлургия, 1969. — 416 с

 

Богачев И. Н. Металлография чугуна. — М. : Металлургиздат, 1962. — 392 с.

 

Бунин К. П. Строение чугуна / К. П. Бунин, Ю. Н. Таран. — М. : Металлургия, 1972. — 160 с.

 

Макаренко К. В. Влияние графитовой фазы на процессы разрушения в чугунах / К. В. Макаренко, Д. А. Илюшкин // Металлургия машиностроения. — 2010. — № 3. — С. 25–29.

 

Добровольский И. И. Расчет структуры и механических свойств нелегированного и легированного чугунов / И. И. Добровольский, А. А. Жуков, И. О. Пахнющий // Литейное производство. — 1988. — № 5. — С. 6 — 8.

 

Миронова Т. М. Структура и свойства деформируемых чугунов / Т. М. Миронова, В. З. Куцова. — Д: НМетАУ, 2009. — 190 с.