Математична модель тривісного мікромеханічного акселерометра для інклінометричної системи контролю і орієнтації свердловин

L. Zhivtsova

Анотація


Розроблено математичну модель інклінометра на основі блоку тривісного акселерометричного перетворювача для систем контролю і орієнтації об'єктів, в матричному і скалярному вигляді. Отримано формули для обчислення зенітного кута і кута установки відхилювача від сигналів із первинних акселерометричних перетворювачів з урахуванням перекосів осей вимірювання інклінометра з осями вимірювання блоку тривісного мікромеханічного акселерометра. Врахування в математичній моделі інструментальної похибки дозволить на порядок підвищити точність під час вимірювання зенітного кута і кута установки відхилювача.


Ключові слова


математична модель; блок акселерометричних перетворювачів; похибка; інклінометр; перекос; алгоритмічна корекція; зенітний кут; кут установки відхилювача

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Basaryigin Yu. M. Burenie neftyanyih i gazovyih skvazhin. uchebn. posobie dlya vuzov / Yu. M. Basaryigin, A. I. Bulatov, Yu. M. Proselkov — M. : OOO «Nedra–Biznestsentr», 2002. — 632 s.

KovshovG. N. Inklinometryi (Osnovyi teoriii proektirovaniya) / G. N. Kovshov, R. I. Alimbekov, A. V. Zhiber. — Ufa: Gilem, 1998. — 380 s.

Kovshov G. N. Priboryi kontrolya prostranstvennoy orientatsii skvazhin pri burenii / G. N. Kovshov, G. Yu. Kolovertnov. — Ufa: IzdatelstvoUGNTU, 2001. — 228 s.

Markeev A. P. Teoreticheskaya mehanika. Uchebnik dlya universitetov. — M: CheRo — 1999. — 572 s.

Pat. Ukraine 91315, MKI G 01 B 11/26 G 01 P21/00 SposIb vistavlennya osey chutlivosti akselerometriv. / O. M. Bezvesilna, Yu. O. Podchashinskiy, S. S. Tkachenko, A. A. Ostapchuk, Zh. M. Kondratyuk, Yu. V. Kirichuk (Ukraine) ; zayavitel i patentoobladatel Zhitomirskiy derzhavniy tehnologIchniy universitet. — № 200911277 ; zayavl. 06.11.2009 ; opubl. 12.07.2010. Byul. № 13 — 4 s.

Doscher J. Accelerometr Design and Applications. [Электронный ресурс]: AnalogDevices. — 1998. — Режим доступа: http://www.analog.com

The Evolution of Three–Axis MEMS Inertial Sensor Packaging — Size Does Matter! [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.i–micronews.com/news/Evolution–Three–Axis–MEMS–Inertial–SensorPackaging—Size,3515.html.

ADXL103/203. Precision ±1,7 g, ±5 g, ±18 g Single–/Dual–Axis iMems Accelerometer [Электронныйресурс]: Analog Devices, Inc. — 2004 — 2014. — Режим доступа: http://www.analog.com/static/imported–files/data_sheets/ADXL103_203.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Басарыгин Ю. М. Бурение нефтяных и газовых скважин : учеб. пособ. для вузов / Ю. М. Басарыгин, А. И. Булатов, Ю. М. Проселков. — М. : ООО «Недра–Бизнесцентр», 2002. — 632 с.

 

Ковшов Г. Н. Инклинометры (Основы теории и проектирования) / Г. Н. Ковшов, Р. И. Алимбеков, А. В. Жибер. — Уфа : Гилем, 1998. — 380 с.

 

Ковшов Г. Н. Приборы контроля пространственной ориентации скважин при бурении / Г. Н. Ковшов, Г. Ю. Коловертнов — Уфа : Изд–во УГНТУ, 2001. — 228 с.

 

Маркеев А. П. Теоретическая механика. Учебник для университетов. — М. : ЧеРо — 1999. — 572 с.

 

Пат. Україна 91315, МКИ G 01 B 11/26 G 01 P21/00 Спосіб виставлення осей чутливості акселерометрів. / О. М. Безвесільна, Ю. О. Подчашинський, С. С. Ткаченко, А. А. Остапчук, Ж. М. Кондратюк, Ю. В. Киричук (Україна) ; заявник і патентовласник Житомирський державний технологічний університет. — № 200911277; заявл. 06.11.2009 ; опубл. 12.07.2010. Бюл. № 13. — 4 с.

 

Doscher J. Accelerometr Design and Applications. [Электронный ресурс]: AnalogDevices. — 1998. — Режим доступа: http://www.analog.com

 

The Evolution of Three–Axis MEMS Inertial Sensor Packaging. — Size Does Matter! [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.i–micronews.com/news/Evolution–Three–Axis–MEMS–Inertial–SensorPackaging—Size,3515.html.

 

ADXL103/203. Precision ±1,7 g, ±5 g, ±18 g Single–/Dual–Axis iMems Accelerometer [Электронныйресурс]: Analog Devices, Inc. — 2004 –2 014. — Режим доступа: http://www.analog.com/static/imported–files/data_sheets/ADXL103_203.pdf.