Концептуальні основи архітектурного проектування технопарків

L. Chernova, D. Voyzhizhkiy

Анотація


Проаналізовано зарубіжний та вітчизняний досвід створення технопарків, які з’явилися у постіндустріальних країнах в останні 25–30 років. Розроблено авторську концепцію сутності та принципи універсальної моделі технопарків з точки зору архітектури, адекватну для українського суспільства.


Ключові слова


технопарк; інноваційне середовище; інформаційне суспільство; організація дослідницької діяльності; концепція технопарку

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bell D. The coming of Post–Industrial society. — London : Heinemann Educational, 1974. Еlektronnyj Resurs. — [Rezhim dostupa]: http://www.polybiblio.com/lameduck/688.Html.

Chernova L. E. Informacionnoe obshhestvo i globalizacija // Svіtova civіlіzacіja і mіzhnarodnі vіdnosini / Naukovij zhurnal. — D. : DNU іm. O. Gonchara. — № 1 (3). — 2002. — S. 121–127.

Castells M. An Introduction of the Information Age, City 7. — 1997. — P. 6–16.

Castells M. The Rise of Network Society, Vol. l of the International Age : Economy, Society and Culture. — Oxford : Blackwell, 1996. — 320 p.

Kompanceva L. Koncept informacionnogo obshhestva kak kognitivnaja osnova izmenenij jazykovoj kartiny mira sovremennogo obshhestva // Naukovі zapiski. — Vip. 89 (1). — Serіja: Fіlologіchnі nauki (movoznavstvo): V 5 ch. — Kіrovograd : RVV KDGGU іm. V. Vinnichenka, — 2010. — S. 250–254.

May Ch. The Information Society: A Sceptual view. — USA : Polity Press, 2002. — 190 p.

Waller W. T. Ceremonial Encapsulation and Corporative Culture Hegemony// Journal Economic Issues. — 1987. — № 21. — Р. 121–128.

Gore A. Basic Principles for Building an Information Society // International Information, Communication and Education. — 1996. — № 2. — P. 226– 228.

Rimskij klub. Istorija sozdanija, izbrannye doklady i vystuplenija, oficial'nye materialy / Pod red. D. M. Gvishiani. — M. : Editorial URSS, 1997. — 240 s.

Dyson E. Release 2.0: A Design for Living in the Digital Age. — London : Viking, — 1997. — 78 p.

McLuhan M. The Gutenberg Galaxy. — Toronto: University of Toronto Press, 1962. — 360 p.

Neklessa A. I. Globalizacija: novyj civilizacionnyj kontekst — Jelektronnyj resurs — [Rezhim dostupa]: www.foturerussia.ru/conf/forum_infosociety_neklessa.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Bell D. The coming of Post–Industrial society. — London : Heinemann Educational, 1974. Электронный Ресурс — [Режим доступа]: http://www.polybiblio.com/lameduck/688.html

 

Чернова Л. Е. Информационное общество и глобализация // Світова цивілізація і міжнародні відносини / Науковий журнал. — Д. : ДНУ ім. О. Гончара. — № 1 (3). — 2002. — С. 121–127.

 

Castells М. An Introduction of the Information Age, City 7. — 1997. — P. 6–16.

 

Castells M. The Rise of Network Society, Vol. l of the International Age : Economy, Society and Culture. — Oxford : Blackwell, 1996. — 320 p.

 

Компанцева Л. Концепт информационного общества как когнитивная основа изменений языковой картины мира современного общества // Наукові записки. — Вип. 89 (1). –Серія: Філологічні науки (мовознавство): в 5 ч. — Кіровоград : РВВ КДГГУ ім. В. Винниченка, — 2010. — С. 250–254.

 

May Ch. The Information Society: A Sceptual view. — USA : Polity Press, 2002. — 190 p.

 

Waller W. T. Ceremonial Encapsulation and Corporative Culture Hegemony// Journal Economic Issues. — 1987. — № 21. — Р. 121–128.

 

Gore A. Basic Principles for Building an Information Society // International Information, Communication and Education. — 1996. — № 2. — P. 226–228.

 

Римский клуб. История создания, избранные доклады и выступления, официальные материалы / Под ред. Д. М. Гвишиани. — М. : Едиториал УРСС, 1997. — 240 с.

 

Dyson Е. Release 2.0: A Design for Living in the Digital Age. — London : Viking, — 1997. — 78 p.

 

McLuhan M. The Gutenberg Galaxy. — Toronto: University of Toronto Press, 1962. — 360 p.

 

Неклесса А. И. Глобализация: новый цивилизационный контекст — Электронный ресурс — [Режим доступа] : www.foturerussia.ru/conf/forum_infosociety_neklessa.html.