Особливості формування структури сплава Cu47Ni8Ti34Zr11 в умовах ізотермічного загартування з рідкого стану

O. Lysenko, O. Kosynska, S. Gubarev, V. Lazorchyk

Анотація


Методами узгодженого чисельного розв’язання рівнянь теплопровідності і кінетики масової кристалізації виконано розрахунки параметрів мікроструктури сплаву Cu47Ni8Ti34Zr11 (Vit 101), схильного до об’ємної аморфізації, що утворюється при литті розплаву в заздалегідь нагріту Cu–виливницю. На прикладі відливок перетином 0,5×10–3 м показано можливість установлення ізотермічного режиму твердіння і формування первинних нанокристалічних структур.


Ключові слова


ізотермічне гартування розплаву; кінетика кристалізації; частота зародження; швидкість росту; середні розміри кристалів

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Baskakov А. P. Teplotekhnika / А. P. Baskakov, B. V. Berg, O. K. Vitt. — M. : Ehnergoatomizdat, 1991. — 224 s.

Lysenko А. B. Raschet skorosti okhlazhdeniya pri zakalke splavov iz zhidkogo sostoyaniya / А. B. Lysenko, G. V. Borisova, O. L. Kravets // Fizika i tekhnika vysokikh davlenij. — 2004. — T. 14. — № 1. — S. 44– 53.

Lysenko А. B. Vliyanie termicheskogo rezhima zakalki iz zhidkogo sostoyaniya na mikrostrukturu metallov / А. B. Lysenko, O. L. Kravets, А. А. Lysenko // Metallofiz. Novejshie tekhnologii. — 2008. — T. 30. — № 3. — S. 415–427.

Lysenko А. B. Kineticheskaya model' massovoj kristallizatsii v priblizhenii ehffektivnykh skorostej zarozhdeniya i rosta kristallov / А. B. Lysenko // Vіsnik Dnіpropetr. un–tu. Fіzika. Radіoelektronіka. — Vгp. 18. — 2011. — T. 10. — № 2. — S. 3–11.

Lysenko А. B. Usloviya polucheniya massivnykh nanokristallicheskikh otlivok iz splava Mg65Cu25Y10 / А. B. Lysenko, O. L. Kravets, G. V. Borisova, А. L. Kravets // Fiziko–khimicheskie osnovy formirovaniya i modifikatsii mikro– i nanostruktur. — KHar'kov: NFTU MON i NАN Ukrainy. — 2010. — T. 2. — S. 513–516.

Lysenko А. B. Usloviya formirovaniya mikro–, nanokristallicheskikh i amorfnykh struktur pri zakalke iz zhidkogo sostoyaniya / А. B. Lysenko, O. L. Kravets, G. V. Borisova // Fiziko–khimicheskie osnovy formirovaniya i modifikatsii mikro– i nanokristruktur. — Khar'kov: NFTU MON i NАN Ukrainy. — 2009. — T. 2. — S. 367–371.

Maslov V. V. Poluchenie amorfnykh metallicheskikh splavov / V. V. Maslov, D. Yu. Paderno // Аmorfnye metallicheskie splavy. — K. : Naukova dumka, 1987. — S. 52–86.

Miroshnichenko I. S. Zakalka iz zhidkogo sostoyaniya / I. S. Miroshnichenko. — M. : Metallurgiya, 1982. — 168 s.

Ovsienko D. E. Zarozhdenie i rost kristallov iz rasplava / D. Е. Ovsienko. — K. : Naukova dumka, 1994. — 254 s.

Smirnov V. I. Kurs vysshej matematiki. T. 2 / V. I. Smirnov. — M. : Nauka, 1967. — 655 s.

Sposіb vigotovlennya ob’єmnikhnanokristalіchnikh splavіv: Patent № 64872, Ukraina, MPK (2011.01) S21V 1/00/ O. B. Lisenko, O. L. Kravets', O. L. Kosins'ka, O. O. Lisenko, S. V. Gubarev, T. V. Kalіnіna (UA). — №U201104033; Zayavl. 04.04.2011; Opubl. 25.11.2011 (Byul. № 22).

Filonov M. R. Teoreticheskie osnovy proizvodstva amorfnykh i nanokristallicheskikh splavov metodom sverkhbystroj zakalki / M. R. Filonov, Yu. А. Аnikin, Yu. B. Levin. — M. : MISIS, 2006. — 328 s.

Bossuyt S. Microstructure and crystallization behavior in bulk glass forming / S. Bossuyt. — Pasadena: California, 2001. — 85 p.

Mondal K. On prediction of solid–liquid interfacial energy of glass forming liquids from homogeneous nucleation theory / K. Mondal, B. B. Murty // Mater. Sci. Eng. A. — 2007. — Vols. 454 — 455. — P. 654–661.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баскаков А. П. Теплотехника / А. П. Баскаков, Б. В. Берг, О. К. Витт. — М. : Энергоатомиздат, 1991. — 224 с.

 

Лысенко А. Б. Расчет скорости охлаждения при закалке сплавов из жидкого состояния / А. Б. Лысенко, Г. В. Борисова, О. Л. Кравец // Физика и техника высоких давлений. — 2004. — Т. 14. — № 1. — С. 44–53.

 

Лысенко А. Б. Влияние термического режима закалки из жидкого состояния на микроструктуру металлов / А. Б. Лысенко, О. Л. Кравец, А. А. Лысенко // Металлофиз. Новейшие технологии. — 2008. — Т. 30. — № 3. — С. 415–427.

 

Лысенко А. Б. Кинетическая модель массовой кристаллизации в приближении эффективных скоростей зарождения и роста кристаллов / А. Б. Лысенко // Вісник Дніпропетр. ун–ту. Фізика. Радіоелектроніка. — Вип. 18. — 2011. — Т. 10. — № 2. — С. 3–11.

 

Лысенко А. Б. Условия получения массивных нанокристаллических отливок из сплава Mg65Cu25Y10 / А. Б. Лысенко, О. Л. Кравец, Г. В. Борисова, А. Л. Кравец // Физико–химические основы формирования и модификации микро— и наноструктур. — Харьков : НФТУ МОН и НАН Украины. — 2010. — Т. 2. — С. 513–516.

 

Лысенко А. Б. Условия формирования микро–, нанокристаллических и аморфных структур при закалке из жидкого состояния / А. Б. Лысенко, О.  Л. Кравец, Г. В. Борисова // Физико–химические основы формирования и модификации микро– и нанокриструктур. — Харьков: НФТУ МОН и НАН Украины. — 2009. — Т. 2. — С. 367–371.

 

Маслов В. В. Получение аморфных металлических сплавов / В. В. Маслов, Д. Ю. Падерно // Аморфные металлические сплавы. — К. : Наукова думка, 1987. — С. 52–86.

 

Мирошниченко И. С. Закалка из жидкого состояния / И. С. Мирошниченко. — М. : Металлургия, 1982. — 168 с.

 

Овсиенко Д. Е. Зарождение и рост кристаллов из расплава / Д. Е. Овсиенко. — К. : Наукова думка, 1994. — 254 с.

 

Смирнов В. И. Курс высшей математики. Т. 2 / В. И. Смирнов. — М. : Наука, 1967. — 655 с.

 

Спосіб виготовлення об’ємних нанокристалічних сплавів: Патент № 64872, Україна, МПК (2011.01) С21В 1/00/ О. Б. Лисенко, О. Л. Кравець, О. Л. Косинська, О. О. Лисенко, С. В. Губарєв, Т. В. Калініна (UA). — № U201104033; Заявл. 04.04.2011; Опубл. 25.11.2011 (Бюл. № 22).

 

Филонов М. Р. Теоретические основы производства аморфных и нанокристаллических сплавов методом сверхбыстрой закалки / М. Р. Филонов, Ю. А. Аникин, Ю. Б. Левин. — М. : МИСИС, 2006. — 328 с.

 

Bossuyt S. Microstructure and crystallization behavior in bulk glass forming / S. Bossuyt. — Pasadena : California, 2001. — 85 p.

 

Mondal K. On prediction of solid–liquid interfacial energy of glass forming liquids from homogeneous nucleation theory / K. Mondal, B. B. Murty // Mater. Sci. Eng. A. — 2007. — Vols. 454–455. — P. 654–661.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі