Аналіз конструктивних рішень центрово–стиснутих сталевих елементів

N. Bratus, M. Kostenko

Анотація


Обгрунтувано розрахункові параметри у формулі прямого методу підбору площі центрово–стиснутих стальних стрижнів. Із використанням цього методу на прикладі розрахунку панелі верхнього поясу крокв’яних ферм при розрахунковій довжині = 3 м і повздовжніх зусиллях N = 200…2000 кН показано переваги квадратних труб порівняно з парними кутиками, ефективність сталей підвищеної міцності, доцільність використання кутиків із великою тонкостінністю. 


Ключові слова


сталеві стрижні; площа перерізу; питомий радіус інерції; квадратні труби; кутики; сталі підвищеної міцності

Повний текст:

PDF

Посилання


Lihtarnikov Y. M. Variantnoe proektyrovanye y optymyzatsya stalnykh konstruktsyya. — M. : Storoyysdat, 1979. — 31 s.

Bratys N. G. Zakonomernosty yzmenenya masy nesychykh konstryksyy pokrytya y іh elementov / N. G. Bratys // Vysnyk Prudnipr. derg. akad. bydivn. ta arhitektyry. — D. :PDABA, 2004. − № 9. — S. 15–22.

Stalnyy konstryksyy. SNyP II–23–81*. − M. : TSYTP, Hosstroya SSSP, 1990. — 96 s.

Stalevy konstryktsyy. Normy proektyrovanya, vyhotovlannya y montagy. DBN V.2.6–163:2010. — K. : Mynrehyonbyd Ukrainy, 2011. — 14 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Лихтарников Я. М. Вариантное проектирование и оптимизация стальных конструкций. — М. : Стройиздат, 1979. — 319 с.

 

Братусь Н. Г. Закономерности изменения массы несущих конструкций покрытия и их элементов / Н. Г. Братусь // Вісник Придніпр. держ. акад. будівн. та архітектури. — Д. : ПДАБА, 2004. − № 9. — С. 15–22.

 

Стальные конструкции. СНиП II–23–81* —  М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1990. — 96 с.

 

Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу. ДБН В.2.6–163:2010. — К. : Мінрегіонбуд України, 2011. — 14 с.