Об’ємно–просторове і планувальне вирішення дерев’яних храмових споруд Волині XVII — XVIII століття

O. O. Lesyk–Bondaruk

Анотація


Проаналізовано об’ємно–просторове та планувальне вирішення храмових дерев’яних споруд Волині XVII–XVIII століть з урахуванням регіональних особливостей будівництва, запропоновано класифікацію композиційно–планувальних характеристик дерев’яних храмів Волині.


Ключові слова


храмова споруда; церква; дзвіниця; зруб; об’ємно–просторова характеристика; планувальні вирішення; композиційний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Draghan M. Ukrajinsjki derev'jani cerkvy: U 2 chast. / Draghan M. — L’viv, 1937. — S. 237.

Loghvyn Gh. N. Po Ukrajini. Starodavni mystecjki pam'jatky / Gh. N. Loghvyn. — K. : Mystectvo, 1968. — S. 147–205.

Moghytych Y. R. Kreshhatыe cerkvy Ghuculjshhynы / Y. R. Moghytych // Arkhytekturnoe nasledstvo. — M. : Strojyzdat, 1979. — Vup. 27. — S. 227–234.

Moghytych Ivan. Storinky arkhitektury Ghalychyny i Volyni XII — XIV st. / Ivan Moghytych // Visnyk instytutu «Ukrzakhidproektrestavracija». — L’viv, 1997. — № 8. — S. 3–20.

Neljghovsjkyj Ju. P. Arkhitektura drughoji polovyny XVI — pershoji polovyny XVII stolittja / Ju. P. Neljghovsjkyj // Istorija ukrajinsjkogho mystectva. — K. : Ghol. red. URE, 1967. — T. 2. — S. 56–106.

Prybjegha L. V. Metodyka okhorony ta restavraciji pam'jatok narodnogho zodchestva Ukrajiny. / L. V. Prybjegha. — K. : Mystectvo, 1997. — 144 s.

Chepelyk V. V. Proporcijnistj v narodnomu zodchestvi // Zb. nauk. pr. aspirantiv / V. V. Chepelyk. — K., 1963. — Vup. 22. — S. 40.

Jurchenko P. Gh. Derev'jane zodchestvo Ukrajiny / P. Gh. Jurchenko. — K. : Akademija Arkhitektury URSR, 1949. — 132 s.

Jurchenko P. Gh. Proporcijnistj v narodnij arkhitekturi / P. Gh. Jurchenko // Narodna tvorchistj ta etnoghrafija. — 1970. — № 4. — S. 12–18.

Jurchenko P. Gh., Capenko M. P. Mystectvo drughoji polovyny XVII — XVIII stolittja / P. Gh. rchenko, M. P. Capenko // Istorija ukrajinsjkogho mystectva. — K. : Ghol. red. URE, 1967. — T. 3. — S. 13–125.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Драган М. Українські дерев’яні церкви: У 2 част. / Драган М. − Львів, 1937. — С. 237.

 

Логвин Г. Н. По Україні. Стародавні мистецькі пам’ятки / Г. Н. Логвин. — К. : Мистецтво, 1968. — С. 147–205.

 

Могитич И. Р. Крещатые церкви Гуцульщины / И. Р. Могитич // Архитектурное наследство. — М. : Стройиздат, 1979. — Вып. 27. — С. 227–234.

 

Могитич Іван. Сторінки архітектури Галичини і Волині XII–XIV ст. / Іван Могитич // Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація». — Львів, 1997. — № 8. — С. 3–20.

 

Нельговський Ю. П. Архітектура другої половини XVI — першої половини XVII століття / Ю. П. Нельговський // Історія українського мистецтва. — К. : Гол. ред. УРЕ, 1967. — Т. 2. — С. 56–106.

 

Прибєга Л. В. Методика охорони та реставрації пам’яток народного зодчества України. / Л. В. Прибєга. — К. : Мистецтво, 1997. — 144 с.

 

Чепелик В. В. Пропорційність в народному зодчестві // Зб. наук. пр. аспірантів / В. В. Чепелик. — К., 1963. — Вип. 22. — С. 40.

 

Юрченко П. Г. Дерев’яне зодчество України / П. Г. Юрченко. — К. : Академія Архітектури УРСР, 1949. — 132 с.

 

Юрченко П. Г. Пропорційність в народній архітектурі / П. Г. Юрченко // Народна творчість та етнографія. — 1970. — № 4. — С. 12–18.

 

Юрченко П. Г., Цапенко М. П. Мистецтво другої половини XVII — XVIII століття / П. Г. рченко, М. П. Цапенко // Історія українського мистецтва. — К. : Гол. ред. УРЕ, 1967. — Т. 3. — С. 13–125.