Застосування теоретико–інформаційного підходу для ідентифікації структури металу

V. I. Bolshakov, V. Volchuk, Yu. Dubrov

Анотація


У статті розглянуто метод вибору якісних показників металу на підставі аналізу інформаційної ентропії його структури.


Ключові слова


критерії якості; теоретико–інформаційний підхід; структура; ентропія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bol’shakov V. I. Puti reshenija vychislenno neprivodimyh zadach v materialovedenii / V. I. Bol’shakov, Ju. I. Dubrov, T. V. Bun'kovskaja // Modelirovanie i optimizacija v materialovedenii MOK–42. — Odessa: Astroprint, 2003. — S. 151–152.

Saltykov S. A. Stereometricheskaja metallografija / S. A. Saltykov. — M. : Metallurgija, 1970. — 376 s.

Shimmel' G. Metodika jelektronnoj mikroskopii: Per. s angl. — M. : Mir, 1972. — 300 s.

Bol’shakov Vad. І. Pro nepovnotu formal'noї aksіomatiki v zadachah іdentifіkacії strukturi metalu / Vad. І. Bol'shakov, V. І. Bol'shakov, Ju. І. Dubrov // Vіsnik NAN Ukraїni. — 2014. — № 4. — S. 55–59.

Bol’shakov V. I. Puti reshenija zadach identifikacii kachestvennyh harakteristik materialov na osnove jekspertnyh sistem / V. I. Bol’shakov, Ju. I. Dubrov, A. N. Tkachenko, V. A. Tkachenko // Dop. NAN Ukraїni. — 2006. — № 4. — S. 97–102.

Bol'shakov Vad. I. Chastkova kompensatsiya nepovnoty formal'noyi aksiomatyky pry identyfikatsiyi struktury metalu / Vad. I. Bol'shakov, V. I. Bol’shakov, V. M. Volchuk, Yu. I. Dubrov // Visnyk NAN Ukrayiny. — 2014. — № 9. — S. 46–49.

Tushinskij L. I. Metody issledovanija materialov / L. I. Tushinskij, A. V. Plohov, A. O. Tokarev, V. I. Sindeev. — M. : Mir, 1965. — 384 s.

Bol’shakov V. I. Osobennosti primenenija mul'tifraktal'nogo formalizma v materialovedenii / V. I. Bol’shakov, V. N. Volchuk, Ju. I. Dubrov // Dop. NAN Ukraїni. — 2008. — № 11. — S. 99–107.

Klini Stefen K. Vvedenie v matematiku / Klini Stefen K. — M. : IL, 1957. — 527 s.

Uspenskij V. A. Teorema Gjodelja o nepolnote / V. A. Uspenskij. — M. : Nauka, 1982. — 110 s.

Shennon K. Matematicheskaja teorija svjazi: v kn. : «Raboty po teorii informacii i kibernetike». — M. : IL, 1963. — C. 243–322.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Большаков В. И. Пути решения вычисленно неприводимых задач в материаловедении / В. И. Большаков, Ю. И. Дубров, Т. В. Буньковская // Моделирование и оптимизация в материаловедении МОК–42. — Одесса: Астропринт, 2003. — С. 151–152.

 

Салтыков С. А. Стереометрическая металлография / С. А. Салтыков. — М. : Металлургия, 1970. — 376 с.

 

Шиммель Г. Методика электронной микроскопии: Пер. с англ. — М. : Мир, 1972. — 300 с.

 

Большаков Вад. І. Про неповноту формальної аксіоматики в задачах ідентифікації структури металу / Вад. І. Большаков, В. І. Большаков, Ю. І. Дубров // Вісник НАН України. — 2014. — № 4. — С. 55–59.

 

Большаков В. И. Пути решения задач идентификации качественных характеристик материалов на основе экспертных систем / В. И. Большаков, Ю. И. Дубров, А. Н. Ткаченко, В. А. Ткаченко // Доп. НАН України. — 2006. — № 4. — С. 97–102.

 

Большаков Вад. І. Часткова компенсація неповноти формальної аксіоматики при ідентифікації структури металу / Вад. І. Большаков, В. І. Большаков, В. М. Волчук, Ю. І. Дубров // Вісник НАН України. — 2014. — № 9. — С. 46–49.

 

Тушинский Л. И. Методы исследования материалов / Л. И. Тушинский, А. В. Плохов, А. О. Токарев, В. И. Синдеев. — М. : Мир, 1965. — 384 с.

 

Большаков В. И. Особенности применения мультифрактального формализма в материаловедении / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Доп. НАН України. — 2008. — № 11. — С. 99–107.

 

Клини Стефен К. Введение в математику / Клини Стефен К. — М. : ИЛ, 1957. — 527 с.

 

Успенский В. А. Теорема Гёделя о неполноте / В. А. Успенский. — М. : Наука, 1982. — 110 с.

 

Шеннон К. Математическая теория связи: в кн. : «Работы по теории информации и кибернетике». — М. : ИЛ, 1963. — C. 243–322.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі