Вплив режимів випалу магнезита на структуру та властивості магнезіального каменю

V. N. Derevianko, A. Biegun, H. Hryshko, A. A. Maksimenko

Анотація


Представлені результати хіміко–механічних досліджень магнезіального в’яжучого, випаленого при температурах 800, 970 и 1150° С.

Встановлено, що в’яжучі властивості має каустичний магнезит, структура якого представлена кристалами розмірами від 38 до 43 нм. Підвищення температури випалу до
1150оС приводить до утворення структури з перевипалом зерен MgO від 7 до 10,5 %. При цьому розмір кристалів склав 47,9–48,1 нм.

Введення в систему MgO–Н2O тонко дисперсного кремнезему приводить до утворення гідросилікатів магнію, які зміцнюють магнезіальний камінь.


Ключові слова


магнезіальне в’яжуче; каустичний магнезит; температура випалу; кремнезем; мінералогічний склад; гідросилікати магнію; коефіцієнт розм’якшення; електронно–мікроскопічні дослідження

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bajkov A. A. Sobranie trudov : [v 5 t.] / A. A. Bajkov. — M. — l. : AN SSSR, 1948 — 1952. — T 5: Trudy v oblasti vyazhushhix veshhestv i ogneupornyx materialov. — 1948. — 271 s.

Butt Yu. M. Tverdenie vyazhushhix pri povyshennyx temperaturax / Yu. M. Butt, L. N. Rashkovich. — M, 1961. — S. 132.

Vajvad A. Ya. magnezialnye vyazhushhie veshhestva / A. Ya. Vajvad. — Riga : Znanie, 1971. –S. 330.

Dementev K. G. Nauchnye osnovy texniki stroitelnyx cementov / K. G. Dementev. — K. : Tipografiya S. V. Kulzhenko, 1905. — 236 s.

Kaminskas A. Yu. Texnologiya stroitelnyx materialov na magnezialnom syre / A. Yu. Kaminskas. — Vilnyus : Makslas, 1987. — 344 s.

Kornienko G. G. Obrazovanie gidrosilikatov magniya / G. G. Kornienko, D. S. Sishinskij // Stroitelnye materialy. — 1959. — № 8. — S. 32.

Pirogov A. A. Vozdushnotverdeyushhie vysokoogneupornye magnezialnye betony / A. A. Pirogov // Ogneupory. — 1958. — № 10. — S. 445–455.

Иванов И. И. Книга или не книга. // И. И. Иванов Бла бала г. БЛАБЛА - с.100-500.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Байков А. А. Собрание трудов : [В 5 т.] / А. А. Байков. — М. — Л. : АН СССР, 1948 — 1952. — Т. 5 : Труды в области вяжущих веществ и огнеупорных материалов. — 1948. — 271 с.

 

Бутт Ю. М. Твердение вяжущих при повышенных температурах / Ю. М. Бутт, Л. Н. Рашкович. — М, 1961. — 132 с.

 

Вайвад А. Я. Магнезиальные вяжущие вещества / А. Я. Вайвад. — Рига : Знание, 1971. — 330 с.

 

Дементьев К. Г. Научные основы техники строительных цементов / К. Г. Дементьев. — К. : Типография С. В. Кульженко, 1905. — 236 с.

 

Каминскас А. Ю. Технология строительных материалов на магнезиальном сырье / А. Ю. Каминскас. — Вильнюс : Макслас, 1987. — 344 с.

 

Корниенко Г. Г. Образование гидросиликатов магния / Г. Г. Корниенко, Д. С. Сишинский // Строительные материалы. — 1959. — № 8. — 32 с.

 

Пирогов A. A. Воздушнотвердеющие высокоогнеупорные магнезиальные бетоны / A. A. Пирогов // Огнеупоры. — 1958. — № 10. — С. 445–455.