Інтерпретація як науковий метод пізнання

V. I. Bolshakov, Yu. Dubrov

Анотація


У роботі показано, що імітація методу математичного програмування побудована для опису деякої області реальної дійсності, яка власне і є її інтерпретацією.


Ключові слова


: складна система; програмування; метод планування екстремальних експериментів

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Guter R. S. Jelementy chislennogo analiza i obrabotki rezul'tatov opyta / R. S. Guter, B. V. Ovchinskij. — M. : Nauka, 1970. — 432 s.

Abramov L. M. Matematicheskoe programmirovanie / L. M. Abramov, V. F. Kapustin. — L. : Izd–vo Leningr. un–ta, 1976. — 184 s.

Volkov E. A. Chislennye metody / E. A. Volkov. — M. : Nauka, 1987. — 236 s.

Fedotov V. V. Teorija optimal'nogo jeksperimenta / V. V. Fedotov. — M. : Nauka, 1971. — 437 s.

Nalimov V. V. Teorija jeksperimenta / V. V. Nalimov. — M. : Nauka, 1971. — 207 s.

Bol’shakov V. І. Etapi іdentifіkacії bagatoparametrichnih tehnologіj ta shljahi їh realіzacії / V. І. Bol'shakov, V. M. Volchuk, Ju. І. Dubrov // Vіsnik NANU. — 2013. — № 8. — S. 66–72.

Bol’shakov V. І. Iskusstvennyj intellekt i tri zakona robototehniki / V. I. Bol’shakov, Ju. I. Dubrov // Stroitel'stvo, materialovedenie, mashinostroenie : Sb. nauch. trudov PGASA; pod obshh. red. V. I. Bol’shakova. — D., 2010. — Vyp. 54. — S. 88–100.

Bol’shakov V. І. Opredelenie psihicheskogo sostojanija cheloveka na osnove primenenija jekspertnyh sistem / V. I. Bol’shakov, Ju. I. Dubrov, A. N. Tkachenko, Ju. N. Zavalko, A. V. Shelamov. // Vіsnik Pridnіpr. derzh. akad. budіvnic. ta arhіtekturi: Zb. nauk. pr. — D. : PDABA, 2009. — № 2. — S. 4–7.

Bol’shakov V. І. Jekspertnaja sistema «PSIHIATRIJa» i algoritm ee primenenija / V. I. Bol’shakov, Ju. I. Dubrov, A. N. Tkachenko, Ju. N. Zavalko, A. V. Shelamov // Vіsnik Pridnіpr. derzh. akad. budіvnic. ta arhіtekturi: Zb. nauk. pr. — D. : PDABA, 2009. — № 7. — S. 4–8.

Raushenbah B. V. Nekotorye psihologicheskie aspekty kosmonavtiki i jestetiki / B. V. Raushenbah // Psihologicheskij zhurnal. — AN SSSR. — 1986. — T. 7. — № 1.

Bol’shakov V. І. Chi mozhe іntelekt buti shtuchnim? / V. І. Bol'shakov, Ju. І. Dubrov // Vіsnik NANU. — 2009. — № 8. — S. 20–26.

Dubrov Ju. І. Ljudina v suchasnomu virobnictvі: Problemi psihіchnoї stіjkostі ta іntelektual'noї mobіl'nostі / Ju. І. Dubrov // Dop. NANU. — 1998. — № 11–12. — S. 81–91.

Bol’shakov V. І. Reshenie mnogokriterial'noj zadachi metallovedenija s kachestvenno neodnorodnymi kriterijami / V. I. Bol’shakov, Ju. I. Dubrov // Dop. NANU. — 2004. — № 11. — S. 95–103.

Bol’shakov V. І. Odin iz vozmozhnyh putej reshenija mnogokriterial'noj zadachi materialovedenija na primere optimizacii tehnologii plazmenno–dugovogo napylenija / V. I. Bol’shakov, A. B. Zagorodnij, Ju. I. Dubrov // Dop. NANU. — 2008. — № 1. — S. 87–95.

A. s. 1313465 SSSR, MKI4 A63 G 3/00, A 61 V 5/16. Igra Dubrova / Ju. I. Dubrov (SSSR). — 4 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гутер Р. С. Элементы численного анализа и обработки результатов опыта / Р. С. Гутер, Б. В. Овчинский. — М. : Наука, 1970. — 432 с.

 

Абрамов Л. М. Математическое программирование / Л. М. Абрамов, В. Ф. Капустин. — Л. : Изд–во Ленингр. ун–та, 1976. — 184 с.

 

Волков Е. А. Численные методы / Е. А. Волков. — М. : Наука, 1987. — 236 с.

 

Федотов В. В. Теория оптимального эксперимента / В. В. Федотов. — М. : Наука, 1971. — 437 с.

 

Налимов В. В. Теория эксперимента / В. В. Налимов. — М. : Наука, 1971. — 207 с.

 

Большаков В. И. Етапи ідентифікації багатопараметричних технологій та шляхи їх реалізації / В. И. Большаков, В. М. Волчук, Ю. І. Дубров // Вісник НАНУ. — 2013. — № 8. — С. 66–72.

 

Большаков В. И. Искусственный интеллект и три закона робототехники / В. И. Большаков, Ю. И. Дубров // Строительство, материаловедение, машиностроение : Сб. науч. трудов ПГАСА; под общ. ред. В. И. Большакова. — Д., 2010. — Вып. 54. — С. 88–100.

 

Большаков В. И. Определение психического состояния человека на основе применения экспертных систем / В. И. Большаков, Ю. И. Дубров, А. Н. Ткаченко, Ю. Н. Завалко, А. В. Шеламов. // Вісник Придніпр. держ. акад. будівниц. та архітектури: Зб. наук. пр. — Д. : ПДАБА, 2009. — № 2. — С. 4–7.

 

Большаков В. И. Экспертная система «ПСИХИАТРИЯ» и алгоритм ее применения / В. И. Большаков, Ю. И. Дубров, А. Н. Ткаченко, Ю. Н. Завалко, А. В. Шеламов // Вісник Придніпр. держ. акад. будівниц. та архітектури: Зб. наук. пр. — Д. : ПДАБА, 2009. — № 7. — С. 4–8.

 

Раушенбах Б. В. Некоторые психологические аспекты космонавтики и эстетики / Б. В. Раушенбах // Психологический журнал. — АН СССР. — 1986. — Т. 7. — № 1.

 

Большаков В. И. Чи може інтелект бути штучним? / В. И. Большаков, Ю. І. Дубров // Вісник НАНУ. — 2009. — № 8. — С. 20–26.

 

Дубров Ю. І. Людина в сучасному виробництві: Проблеми психічної стійкості та інтелектуальної мобільності / Ю. І. Дубров // Доп. НАНУ. — 1998. — № 11–12. — С. 81–91.

 

Большаков В. И. Решение многокритериальной задачи металловедения с качественно неоднородными критериями / В. И. Большаков, Ю. И. Дубров // Доп. НАНУ. — 2004. — № 11. — С. 95–103.

 

Большаков В. И. Один из возможных путей решения многокритериальной задачи материаловедения на примере оптимизации технологии плазменно–дугового напыления / В. И. Большаков, А. Б. Загородний, Ю. И. Дубров // Доп. НАНУ. — 2008. — № 1. — С. 87–95.

 

А. с. 1313465 СССР, МКИ4 А63 Г 3/00, А 61 В 5/16. Игра Дуброва / Ю. И. Дубров (СССР). — 4 с.