Підвищення властивостей будівельної низьковуглецевої сталі 10Г2ФБ після деформації у міжкритичному інтервалі температур та прискоренного охолодження

T. Tkach

Анотація


У перебігу експерименту дослідили структуру та механічні властивості сталі 10Г2ФБ після деформації за різних температур у міжкритичному інтервалі та прискореного охолодження. У результаті встановлено, що після охолодження мікроструктура зразків дослідженної сталі складається із суміші фериту, бейніту, мартенситу та невеликої кількості залишкового аустеніту. Залежно від обраної температури кінця деформації у міжкритичному інтервалі та подальшого охолодження співвідношенння цих складових структури різне, що, відповідно, впливає на властивості сталі. Висока міцність та в'язкість сталі досягаються у вузькому діапазоні температур (810–770ºС).


Ключові слова


будівельна низьковуглецева сталь; міжкритичний інтервал температур; деформація; прискорене охолодження; міцність; в'язкість

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bernshteyn M. L. Termomekhanicheskaya obrabotka metallov i splavov : ucheb [v 2 t.]. / M. L. Bernshteyn. — M. : Metallurgiya, 1968. — 1172 s.

Bernshteyn M. L. Termomekhanicheskaya obrabotka metallov i splavov: ucheb. / М. L. Bernshteyn, V. A. Zamovskiy, L. М. Kaputkina. — M. : Metallurgiya, 1983. — 480 s.

Bolshakov V. I. Uprochnenie stroitelnykh staley: ucheb. / V. I. Bolshakov. — D. : Sich, 1993. — 332 s.

Starodubov K. F. Termicheskoe uprochnenie prokata: ucheb. / K. F. Starodubov, I. G. Uzlov, V. Ya. Savenkov i dr. — M. : Metallurgiya, 1970. — 368 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бернштейн М. Л. Термомеханическая обработка металлов и сплавов : учеб. [в 2 т.]. / М. Л. Бернштейн. — М. : Металлургия, 1968. — 172 с.

 

Бернштейн М. Л. Термомеханическая обработка металлов и сплавов : учеб. / М. Л. Бернштейн, В. А. Замовский, Л. М. Капуткина. — М. : Металлургия, 1983. — 480 с.

 

Большаков В. И. Упрочнение строительных сталей: учеб. / В. И. Большаков. — Д. : Січ, 1993. — 332 с.

 

Стародубов К. Ф. Термическое упрочнение проката : учеб. / К. Ф. Стародубов, И. Г. Узлов, В. Я. Савенков и др. — М. : Металлургия, 1970. — 368 с.

 Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі