Методи анализу архітектурно–концептуальних рішень

Yur. I. Zakharov, V. V. Derevianko

Анотація


Проведено аналіз методів оцінки якості будівництва на різних стадіях його реалізації, починаючи з ескізної підготовки архітектурного об’єкта.


Ключові слова


методи аналізу; оцінка якості; критерії оцінки; архітектурній об’єкт

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Avdotin L. N. Sistemny podhod к aktualnym problemam gradostroitelno teorii v stroitelstve. «Ispolzovanie prikladnogo sistemnogo analiza v proektirovanii і upravlenii razvitiem gorodov» / L. N. Avdotin. — M. : Stroizdat, 1974. — 120 s.

Azgaldov G. G. Kvalimetriia v arhitektumo–stroitelnom proektirovanii / G. G. Azgaldov. — M. : Stroizdat, 1989. — 272 s.

Azgaldov G. G. Pravila postroeniia dereva svoistv, ispolzuemyh v zadachah ocenki kachestva stroitelnyh obektov / G. G. Azgaldov // Teoriia і metodologiia ocenki resheni. Sbornik trudov CNIIPIASS. — M. : 1976. − № 12. — S. 40 − 58.

Azgaldov G. G. Teoriia і praktika ocenki kachestva tovarov / G. G. Azgaldov. — M. : Ekonomika, 1982. — 256 s.

Vand L. E. Metody ocenki proektnyh resheni v stroitelstve / L. E. Vand. — M. : Stroizdat, 1975. — 167 s.

Gelberg A. A. Metody opredeleniia ТЕ pokazatele proektov jilyh domov / A. A. Gelberg. — M. : Stroizdat, 1955. — 98 s.

Dadiverina L. N. Sovershestvovanie metodov otsenki realizuemosti stroitelnyih proektov v usloviyah zadannyih ogranicheniy: avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. tehn. nauk : spets. 05.13.22 «Upravlenie proektami i programmami» / L. M. Dadiverina. — D., 2002. — 21 s.

Lavrik G. I. Osnovi sistemnogo analiza v arhitekturnih doslidjenniah і proektuvanni. [Pidruchnik dlia stud. visc. navch. zakladiv.] / G. I. Lavrik. — K. : KNUBA; Ukrainska akademiia arhitekturi, 2002. — 138 s.

Lavrik G. I. Kachestvo proektirovaniia jilisca / G. I. Lavrik. — K. : Budivelnik, 1976. — 128 s.

Lisenka Yu. V. Metodika formuvannya i otsinki funktsionalno–planuvalnonyi organizatsiyi gotelnih kompleksiv na rannih stadIyah proektuvannya : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. arh. : spets. 18.00.01 «Teoriya arhitekturi, restavratsiya pam’yatok arhitekturi» / Yu. V. Lisenka. — K., 2007. — 21 s.

Naginskaya V. S. Osnovyi i metodyi variantnogo proektirovaniya promyishlennyah zdaniy : avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni dok. teh. nauk : spets. 05.23.10 «Zdaniya i sooruzheniya» / V. S. Naginskaya. — M., 1983. — 24 s.

Rodendorf Yu. K. Avtomatizirovannaia ocenka proektnyh resheni na nachalnyh stadiiah proektirovaniia / Yu. K. Rodendorf // Teoreticheskie osnovyorganizacii stroitelnogo proektirovaniia і proizvodstva. Teoriia і metodologiia ocenki resheni: trudy in–ta CNIPIASS Gosstroia SSSR. — M., 1973. — S. 168.

Yablonska G. D. Metodichni vkazivki po kursu «Ekonomika arhitektumogo proektuvannia ta kvalimetriia» na temu «Vartisna ocinka proektiv jitlovih budivel» dlia studentiv 3–go kursu za specialnistiu «Arhitektura» / G. D. Yablonska. — K. : KNUBA. − 1999. — 29 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авдотьин Л. Н. Системный подход к актуальным проблемам градостроительной теории в строительстве «Использование прикладного системного анализа в проектировании и управлении развитием городов» / Л. Н. Авдотьин. — М. : Стройиздат, 1974. — 120 с.

 

Азгальдов Г. Г. Квалиметрия в архитектурно–строительном проектировании / Г. Г. Азгальдов. — М. : Стройиздат, 1989. — 272 с.

 

Азгальдов Г. Г. Правила построения дерева свойств, используемых в задачах оценки качества строительных объектов / Г. Г. Азгальдов // Теория и методология оценки решений. Сборник трудов ЦНИПИАСС. — М., 1976. — № 12. — С. 40–58.

 

Азгальдов Г. Г. Теория и практика оценки качества товаров / Г. Г. Азгальдов. — М. : Экономика, 1982. — 256 с.

 

Ванд Л. Э. Методы оценки проектных решений в строительстве / Л. Э. Ванд. — М. : Стройиздат , 1975. — 167с.

 

Гельберг А. А. Методы определения ТЭ показателей проектов жилых домов / А. А. Гельберг. — М. : Стройиздат, 1955. — 98 с.

 

Дадиверина Л. Н. Совершествование методов оценки реализуемости строительных проектов в условиях заданных ограничений: автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук : спец. 05.13.22 «Управление проектами и программами» / Л. Н. Дадиверина. — Д., 2002. — 21 с.

 

Лаврик Г. І. Основи системного аналізу в архітектурних дослідженнях і проектуванні [Підручник для студ. вищ. навч. закладів] / Г. І. Лаврик. — К. : КНУБА; Українська академія архітектури, 2002. — 138 с.

 

Лаврик Г. И. Качество проектирования жилища / Г. И. Лаврик. — К. : Будівельник, 1976. — 128 с.

 

Лисенька Ю. В. Методика формування і оцінки функціонально–планувальної організації готельних комплексів на ранніх стадіях проектування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. арх. : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Ю. В. Лисенька. — К., 2007. — 21 с.

 

Нагинская В. С. Основы и методы вариантного проектирования промышленных зданий : автореф. дисс. на соиск. уч. степ. докт. техн. наук : спец. 05.23.10 «Здания и сооружения» / В. С. Нагинская. — М. , 1983. — 24 с.

 

Родендорф Ю. К. Автоматизированная оценка проектных решений на начальных стадиях проектирования / Ю. К. Родендорф // Теоретические основы организации строительного проектирования и производства. Теория и методология оценки решений: труды ин–та ЦНИПИАСС Госстроя СССР. — М. , 1973. — 168 с.

 

Яблонська Г. Д. Методичні вказівки по курсу «Економіка архітектурного проектування та кваліметрія» на тему «Вартісна оцінка проектів житлових будівель» для студентів 3–го курсу за спеціальністю «Архітектура» / Г. Д. Яблонська. — К. : КНУБА. — 1999. — 29 с.