Молодіжний сленг — цікавий лінгвістичний феномен

E. Barannyk, A. Vereshchak, A. Malyi

Анотація


Узагальнено інформацію щодо молодіжного сленгу та досліджено фразеологічну підсистему молодіжного сленгу.


Ключові слова


сленг; молодіжний сленг; мовлення школярів; студентське мовлення; мовна гра; фразеологія молодіжного сленгу

Повний текст:

PDF

Посилання


Gal'perin I. R. O termine «sleng» / I. R. Gal'perin // Voprosy jazykoznanija. — 1956. — № 6. — S. 106–114.

Russkoe gorodskoe prostorechie: Kiev — 2000 / L. A. Kudrjavceva // Rusistika, 2001. — № 1. — S. 4–9.

Kudrjavceva L. O. Formuvannja zagal'nogo slengu v rosіjs'kіj movі і vіdobrazhennja c'ogo procesu v rіznih lіngvіstichnih dzherelah / L. О. Kudrjavceva // Nauk. zap. Kiїv. nac. un–tu іm. T. Shevchenka. — K.: Kiїv. nac. un–t іm. Tarasa Shevchenka, 2004 . — T. HІІІ: Іnstitut fіlologії. — S. 37–42.

Makovskij M. M. Vzaimodejstvie areal'nyh variantov «slenga» i ih sootnoshenie s jazykovym standartom / M. M. Makovskij // Voprosy jazykoznanija. — 1963. — № 5. — S. 21–30.

Molodizhnyj sleng u movlennjevij strukturi m. Hersona: Avtoref. dys. na zdobuttja vchen. stup. kand. filol. nauk: spec. : 10.02.01 / Lugan. nac. ped. un–t im. T. Shevchenka / S. A. Martos. — Lugans'k, 2006. — 21 s.

Ukrai'ns'kyj mis'kyj sleng (na materiali usnogo movlennja ternopil'civ): Avtoref. dys. na zdobuttja vchen. stup. kand. filol. nauk: spec. : 10.02.01 / Instytut ukrai'ns'koi' movy NAN Ukrai'ny / T. M. Mykolenko.– K., 2006. — 21 s.

Mosenkis Ju. L. Stan i perspektyvy doslidzhennja ukrai'ns'kogo molodizhnogo slengu / Ju. L. Mosenkis // Alya Universitatis Palackianae Olomoucensis. Facultas Philosopica. Philologica 82. Ucrainica I. Současnb ukrajinistika: Probljmy jazyka, literatury a kultury. Olomouc: Univerzita Palackjho v Olomouci, 2004. — S. 100 — 102.

Stavyc'ka L. Argo, zhargon, sleng: Social'na dyferenciacija ukrai'ns'koi' movy / L. Stavyc'ka. — K. : Krytyka, 2005. — 464 s.

Fursa O. Anglicyzmy ukrai'ns'kogo molodizhnogo slengu: chynnyky dynamiky ta problemy klasyfikacii' / O. Fursa // Mova ta istorija: Period. zb. nauk. pr. — K., 2002. — Vyp. 61. — S. 57–65.

Shhur I. I. Ukrai'ns'komovnyj komp’juternyj sleng: formuvannja i funkcionuvannja: Avtoref. dys. na zdobuttja vchen. stup. kand. filol. nauk: spec. : 10.02.01 / Kyi'v. nac. un–t im. T. Shevchenka / I. I. Shhur. — K., 2006. — 23 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гальперин И. Р. О термине «сленг» / И. Р. Гальперин // Вопросы языкознания. — 1956. — № 6. — С. 106–114.

 

Кудрявцева Л. А. Русское городское просторечие: Киев — 2000 / Л. А. Кудрявцева // Русистика, 2001. — № 1. — С. 4–9.

 

Кудрявцева Л. О. Формування загального сленгу в російській мові і відображення цього процесу в різних лінгвістичних джерелах / Л. О. Кудрявцева // Наук. зап. Київ. нац. у–ту ім. Т. Шевченка. — К.: Київ. нац. ун–т ім. Тараса Шевченка, 2004 . — Т. ХІІІ: Інститут філології. — С. 37–42.

 

Маковский М. М. Взаимодействие ареальных вариантов «сленга» и их соотношение с языковым стандартом / М. М. Маковский // Вопросы языкознания. — 1963. — № 5. — С. 21–30.

 

Мартос С. А. Молодіжний сленг у мовленнєвій структурі м. Херсона: Автореф. дис. на здобуття вчен. ступ. канд. філол. наук: спец. 10.02.01 / Луган. нац. пед. ун–т ім. Т. Шевченка / С. А. Мартос . — Луганськ, 2006. — 21 с.

 

Миколенко Т. М. Український міський сленг (на матеріалі усного мовлення тернопільців): Автореф. дис. на здобуття вчен. ступ. канд. філол. наук: спец. 10.02.01 / Інститут української мови НАН України / Т. М. Миколенко.– К., 2006. — 21 с.

 

Мосенкіс Ю. Л. Стан і перспективи дослідження українського молодіжного сленгу / Ю. Л. Мосенкіс // Alya Universitatis Palackianae Olomoucensis. Facultas Philosopica. Philologica 82. Ucrainica I. Současnб ukrajinistika: Problйmy jazyka, literatury a kultury. Olomouc: Univerzita Palackйho v Olomouci, 2004. — S. 100–102.

 

Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг: Соціальна диференціація української мови / Л. Ставицька. — К. : Критика, 2005. — 464 с.

 

Фурса О. Англіцизми українського молодіжного сленгу: чинники динаміки та проблеми класифікації / О. Фурса // Мова та історія: Період. зб. наук. пр. — К., 2002. — Вип. 61. — С. 57–65.

 

Щур І. І. Українськомовний комп’ютерний сленг: формування і функціонування: Автореф. дис. на здобуття вчен. ступ. канд. філол. наук: спец. 10.02.01 / Київ. нац. ун–т ім. Т. Шевченка / І. І. Щур. — К., 2006. — 23 с.