Визначення області компромісу критеріїв якості чавунних валків

V. I. Bolshakov, V. Volchuk, Yu. Dubrov

Анотація


Розглянуто спосіб визначення області компромісу критеріїв якості багатокритеріальних технологій.


Ключові слова


область компромісу; механічні властивості; чавунні валки; хімічний склад; структура

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bolshakov Wade. I. Pro nepovnoty formalnoy acsiomatiki v zadachax identificachii structure metaly / Wade. I. Bolshakov, I. V. Bolshakov, Yu. I. Dubrov // Visnuk NAN Ukrainu. — 2014. — № 4. — S. 55–59.

Bolshakov V. I. Pyti reshenia zadach identificachii achestvenux characteristik materialov na osnove expertnux systems / V. I. Bolshakov, Yu. I. Dubrov, N. A. Tkachenko, V. A. Tkachenko // Dop. NAN Ukraine. — 2006. — № 4. — S. 97– 102.

Bolshakov Wade. I. Chastkova kompensatsіya nepovnoti formalnoy aksіomatiki pri іdentifіkatsіy structyru metaly / Wade. I. Bolshakov, V. I. Bolshakov, V. M. Volchuk, Yu. I. Dubrov // Visnuk NAN Ukrainu. — 2014. — № 9. — S. 46–49.

Tushinskiy L. I. Methodu issledovania materialov / L. I. Tushinskiy, A. V. Ploxov, A. O. Tokarev, V. I. Sindeev. — M. : Mir, 1965. — 384 s.

Bolshakov V. I. Osobenosti multifractalnogo formalisma v materialovedenii / V. I. Bolshakov, V. N. Volchuk, Yu. I. Dubrov // Dop/ NAN of Ukraine. — 2008. — № 11. — S. 99–107.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 

Большаков Вад. І. Про неповноту формальної аксіоматики в задачах ідентифікації структури металу / Вад. І. Большаков, В. І. Дубров, Ю. І. Дубров // Вісник НАН України. — 2014. — № 4. — С. 55–59.

 

Большаков В. И. Пути решения задач идентификации качественных характеристик материалов на основе экспертных систем / В. И. Большаков, Ю. И. Дубров, А. Н. Ткаченко, В. А. Ткаченко // Доп. НАН України. — 2006. — № 4. — С. 97–102.

 

Большаков Вад. І. Часткова компенсація неповноти формальної аксіоматики при ідентифікації структури металу / Вад. І. Большаков, В. І. Большаков, В. М. Волчук, Ю. І. Дубров // Вісник НАН України. — 2014. — № 12. — С. 45–48.

 

Тушинский Л. И. Методы исследования материалов / Л. И. Тушинский, А. В. Плохов, А. О. Токарев, В. И. Синдеев. — М. : Мир, 1965. — 384 с.

 

Большаков В. И. Особенности применения мультифрактального формализма в материаловедении / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Доп. НАН України. — 2008. — № 11. — С. 99–107.