Архітектурні пам’ятки міста: історико–краєзнавчий супровід у громадському транспорті Дніпропетровська

G. P. Evseeva, Yu. Tyutereva, D. Karachentsev, A. Koval

Анотація


Розглядається новий проект історико–краєзнавчого супроводу транспортних маршрутів міста Дніпропетровська, необхідний для виховання громадян міста через повагу та любов до історії рідного краю.


Ключові слова


архітектурні пам’ятки міста Дніпропетровська; громадський транспорт; патріотизм; історія рідного міста

Повний текст:

PDF

Посилання


Bol'shakov V. I. Ocherki istorii Ekaterinoslava (A tak li jeto bylo?) / G. I. Guljaev, V. I. Bol'shakov, V. S. Moroz. — D.: Porogi, 2009. — 457 s.

Borodin Ye. I. Istoriya ridnogo krayu. Dnipropetrovshchina : pidruch. dlya 11 cl. zagal'noosvitnih shkil / Ye. I. Borodin [I dr.]. — D. : Dniprokniga, 2008. — 392 s.

Bratanych B. V. Istoriya ridnogo krayu. Dnipropetrovshchina : Kozatska doba XVI — seredyna XVIII st.: Region. pidruch. dlya 8 cl. zagal'noosvitnih shkil / B. V. Bratanych, M. I. Romanenko. — D. : Dniprokniga, 2005. — 334 s.

Diyachi derzhavnoyi vlady ta samovriaduvannia Dnipropetrovskoyi oblasti: istorichni narysy: u 2 t. — D., 2009 — 2010.

Dnipropetrovsk. Architectory / N. P. Andruschenko, M. E. Kavun, N. A. Lopatyuk I dr.; Pod obschey red. N. N. Kondel'–Perminovoy; Glav. architect.–planir. upr. Dnipropetrovsk. gor. sov. Dnipropetrovsk. obl. org. nac. soyuza architect. Ukrainy. — K. ; D. : A+C, 2006. — 196 s.

Dnipropetrovsk: Vikhy istorii / redkol S. A. Kvitka (gol. red.) ta in. — D. : Grani, 2001. — 256 s. — Gl. III. Gubernskoye misto (1776–1880). — S. 49 — 83.

Dnipropetrovshchina: chto my ye, zvidky i kudi idemo / redkol.: M. V. Polyakov (ker.). — D., 2003.

Istoricheskaya toponimika Dnipropetrovska (ulicy, ploshchi, pereulki I dr.) / M. Kavun. — Rezhim dostupu: http://mkavun.narod.ru/toponim.html

Istoriia mist i sil Ukrainskoi RSR: y 26 t. Dnipropetrovska oblast. — K.: Holovna redaktsiia URE AN URSR, 1969.

Istoriia mista Dnipropetrovska / za nauk. red. A. G. Boebruha. — D. : Grani, 2006. — 594 s.

Kavun M. Istoria sobornoyi ploshchi // Rezhim dostupu: http://www.realnest.com.ua/information/articles/596

Nedosekina T. V. Istoriya ridnogo krayu. Dnipropetrovshchina. Z davnich chasiv do XV st. : Navch. posibnyk dlya uch. 6–7 cl. zagal'noosvitnih shkil Dnipropetrovskoyi oblasti / T. V. Nedosekina. — D. : Dniproknyga, 2001. — 172 s.

Nepovtorna Dnipropetrovshchina. Do 15–yi richnitsi nezalezhnosti Ukrainy: Narysy. — D., 2006. Svidchennya mynuvshchiny: movoyu dokumentiv. — D., 2001.

Romanenko M. I. Istoriya Ukrainy i Dnipropetrovshchiny. 7 clas / M. I. Romanenko, B. V. Bratanich. — D. : Promin', 2004. — 288 s.

Sady i parki v istorii Yekaterinoslava–Dnipropetrovska. Kniga 1. Park imeni T. G. Shevchenko / M. E. Kavun. — D. : Gerda, 2009. — 144 s.

Start v tret'e tysacheletiye: Ocherki o Prydniprov'e / V. Platoonov, V. Moroz, M. Kavun, L. Pashuk, V. Klimenko, L. Markova. — D. : Prospekt, 2002. — 304 s.

Statystychny schorichnik Dnipropetrovskoyi oblasti za 2009 rik . — D., 2010.

Ukrainskaya Sovetskaya Sotsialisticheskaya Respublika: entsikl. spravochnik / gl. red. A. Kudritskiy. — K., 1987.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Большаков В. И. Очерки истории Екатеринослава (А так ли это было?) / Г. И. Гуляев, В. И. Большаков, В. С. Мороза. — Д. : Пороги, 2009.— 457 с.

 

Бородін Є. І. Історія рідного краю. Дніпропетровщина : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. шк. / Є. І. Бородін [та ін.]. — Д. :Дніпрокнига, 2008. — 392 с.

 

Братанич Б. В. Історія рідного краю. Дніпропетровщина : Козацька доба XVI— середина XVIII ст.: регіон. підруч. для 8 кл. загальноосвіт. шк. / Б. В. Братанич, М. І. Романенко. — Д. : ВАТ «Дніпрокнига», 2005. — 334 с.:

 

Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси: у 2 т. — Д., 2009 — 2010.

 

Днепропетровск. Архитекторы / Н. П. Андрущенко, М. Э. Кавун, Н. А. Лопатюк и др.; Под общ. ред. Н. Н. Кондель–Перминовой; Глав. архитект.–планир. упр. Днепропетровск. гор. сов. Днепропетровск. обл. орг. Нац. союза архитект. Украины. — К.; Д. : Издательский дом «А+С», 2006. — 196 с.

 

Дніпропетровськ: Віхи історії / редкол.: С. А. Квітка (гол. ред.) та ін. — Д. : Грані, 2001. — 256 с. — Гл. ІІІ. Губернське місто (1776–1880). — С. 49–83

 

Дніпропетровщина: хто ми є, звідки й куди йдемо / редкол.: М. В. Поляков (кер.). — Д., 2003

 

Историческая топонимика Днепропетровска (улицы, площади, переулки и др.) / М. Кавун. — Електронний ресурс // Режим доступу http://mkavun.narod.ru/toponim.html

 

Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. Дніпропетровська область. — К., 1969.

 

Історія міста Дніпропетровська / за наук. ред. А. Г. Болебруха. — Д. : Грані, 2006. — 596 с.

 

Кавун М. Історія соборної площі / Електронний ресурс. — Режим доступу http://www.realnest.com.ua/information/articles/596

 

Недосєкіна Т. В. Історія рідного краю. Дніпропетровщина. З найдавніших часів до XV ст. : навч. посібник для уч. 6–7 кл. загальноосвіт. шкіл Дніпропетровської обл. / Т. В. Недосєкіна. — Д. :Дніпрокнига, 2001. — 172 с.:

 

Неповторна Дніпропетровщина. До 15–ї річниці незалежності України : нариси. — Д., 2006. Свідчення минувшини: Мовою документів. — Д., 2001.

 

Романенко М. І. Історія України та Дніпропетровщини. 7–йклас / М. І. Романенко, Б. В. Братаніч. — Д. : Промінь, 2004. — 288 с.

 

Сады и парки в истории Екатеринослава–Днепропетровска. Книга 1. Парк имени Т. Г. Шевченко / М. Э. Кавун. — Д. : Герда, 2009. — 144 с.

 

Старт в третье тысячелетие : Очерки о Приднепровье / В. Платонов, В. Мороз, М. Кавун, Л. Пашук, В. Клименко, Л. Маркова. — Д. : Проспект, 2002. — 304 с.

 

Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2009 рік. — Д., 2010.

 

Украинская Советская Социалистическая Республика: энцикл. справочник / гл. ред. А. Кудрицкий. — К., 1987.