Український Стоунхендж (Мавринський майдан)

A. G. Peretokin, D. Litvinov

Анотація


Розглянуто історію маловідомої визначної пам’ятки на теренах Дніпропетровської області Мавринського майдану. Відзначено версії походження майдану.


Ключові слова


Мавринський майдан; майдани; степові піраміди; курган; природна обсерваторія; селітроварня; козацька фортеця; земляні споруди

Повний текст:

PDF

Посилання


Andriyenko V. P. Maydany i maydanovydni sporudy Ukrayiny / V. P. Andiyenko // Visnyk Kharkiv. un–tu. — 1971. — № 62. — S. 67–76.

Boplan H. L. Opys Ukrayiny (1650) / [H. L. deBoplan. Opys Ukrayiny. Per. z fr. Ya. I. Kravtsya]. — L'viv, 1990. — 301 s.

Hemyn. Vvedenyya v yavlenyya [Elektronnyy resurs] / Novosybyrsk, — 2011. — Rezhym dostupu: http://www.nsu.ru/classics/schole/5/5–2–gemin.pdf

IvanovYu. M. Rytmodynamyka / Yu. M. Ivanov. — Moskva: Novыy Tsentr, 1997. — 312 s.

Mezentseva A. Knyha Velykomu Kreslennyu / Pidhotovka do druku i redaktsiya K. N. Serbinoy. — M. — L. : Akademiya Nauk SRSR, 1950 [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: http://matteuccia.narod.ru/rasnoe/bigdraft/index.html

Okhotnyk L. M. Velych stepovykh piramid / L. M. Okhotnyk. — D. : Porohy, 2008. — 159 s.

Okhotnyk L. Tut poruch pidzemnyy i kosmichnyy svity / Haz. «Populyarnыe vedomosty». — Pavlohrad, 2013. — № 8. — S. 7.

Shal'skaya O. Pro shcho movchyt' maydan / Haz. «Zapadniy Donbas». — Pavlohrad, 2006. — S. 12.

Shylov Yu. O. Kosmycheskye taynы kurhanov / Yu. O. Shylov. — Moskva: Molodayahvardyya, 1990. — 272 s.

Yavornyts'kyy D. I. Istoriya zaporiz'kykh kozakiv [u 3 t.] / D. I. Yavornyts'kyy. — L'viv: Svit, 1990. — 319 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрієнко В. П. Майдани і майдановидні споруди України / В. П. Андієнко // Вісник Харків. ун–ту. — 1971. — № 62. — С. 67–76.

 

Боплан Г. Л. Опис України (1650) /[Г. Л. Де Боплан. Опис України. Пер. з фр. Я. І. Кравця]. — Львів, 1990. — 301 с.

 

Гемин. Введения в явления [Электронный ресурс] / Новосибирск, — 2011. — Режим доступа: http://www.nsu.ru/classics/schole/5/5–2–gemin.pdf

 

Iванов Ю. М. Ритмодинамика / Ю. М. Iванов. — М. : Новый Центр, 1997. — 312 с.

 

Мезенцева А. Книга Великому Кресленню / Підготовка до друку і редакція К. Н. Сербіної. — М. — Л. : Академія Наук СРСР, 1950 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://matteuccia.narod.ru/rasnoe/bigdraft/index.html

 

Охотник Л. М. Велич степових пірамід / Л. М. Охотник. — Д. : Пороги, 2008. — 159 с.

 

Охотник Л. Тут поруч пiдземний i космiчний свiти / Газ. «Популярные ведомости». — Павлоград, 2013. — № 8. — С. 7.

 

Шальская О. Про що мовчить майдан / Газ. «Западный Донбасс». — Павлоград, 2006. — С. 12.

 

Шилов Ю. О. Космические тайны курганов / Ю. О. Шилов. — М. : Молодая гвардия, 1990. — 272 с.

 

Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків [у 3 т.] / Д. І. Яворницький. — Львів : Світ, 1990. — 319 с.