Взірець ренесансу в Дніпропетровську (будинок Андерегга)

N. Hr. Omelyan-Skyrta, D. Proviz, R. Chydnivets

Анотація


Розглянуто історію зведення та архітектурні особливості маєтку Ф. Андерегга. Досліджено соціальне призначення та роль будівлі для міста у різні часи; обґрунтувано необхідність реконструкції.


Ключові слова


ренесанс; архітектура міста; історичні будівлі; архітектурні особливості; скульптура; композиція міста; повітове земство; модерн; реставрація

Повний текст:

PDF

Посилання


Vulytsi i ploshchi Dnipropetrovs'ka / B. Ya. Brikker, O. V. Kuz'mina, I. N. Tralo, H. I. Shevchenko; Za zahal. red. H. I. Shevchenko. — D. : Promin', 1967.

Ves' Ekaterynoslav. Dovidnyk. — 1912 rik.

Dnepropetrovsk. Arkhytektorы / N.P. Andrushchenko, M. E. Kavun, N. A. Lopatyuk y dr. Za zah. red. N. N. Kondel'–Permynovoy. — K. : Vydavnychyy budynok A+S, 2006.

Hulyaev H. Y. Ocherky ystoryy Ekaterynoslava. (A tak ly эto bыlo?). V 2 kn. Kn. 2 (1887–2006) / H. Y. Hulyaev, V. Y. Bol'shakov, V. S. Moroz. — D. : PHASA, 2007.

Kavun M. E. Formyrovanye ystorycheskoho tsentra Ekaterynoslava v kontse KhVIII — pervoy polovyne KhIKh vv. // Z mynuvshyny Podniprov'ya: Zb. materialiv nauk. konf., prysv. Mizhn. Dnyu muzeyiv, 17 travnya 1994 r. — D. : VPOP «Dnipro», 1995.

Mashukov V. D. Vospomynanyya o horode Ekaterynoslave (1886–1910 hodы) / V. D. Mashukov. — Ekaterynoslav, 1910.

Starostin V. Stolytsya stepovoho krayu. Dnipropetrovs'k: Narysy z istoriyi mista / V. Starostin. — D. : Dniproknyha, 2004.

Fomenko A. Dnipropetrovs'k: mynule i suchasne. / A. Fomenko. — D., 2001.

Yavornyts'kyy D. I. Istoriya mista Katerynoslava: [Pereklad A. V. Hladkoho] Za vydannyam: Yavornytskyy D. Y. Ystoryya horoda Ekaterynoslava. — 2–ge yzd., dop. — D. : Sich, 1996.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вулиці і площі Дніпропетровська / Б. Я. Бріккер, О. В. Кузьміна, І. Н. Трало, Г. І. Шевченко / За загал. ред. Г. І. Шевченко. — Д.: Промінь, 1967.

 

Весь Екатеринослав. Довідник. — 1912 рік.

 

Днепропетровск. Архитекторы / Н. П. Андрущенко, М. Э. Кавун, Н. А. Лопатюк и др. Под общ. ред. Н. Н. Кондель–Перминовой. — К. : Видавничий будинок А+С, 2006.

 

Гуляев Г. И. Очерки истории Екатеринослава. (А так ли это было?). В 2 кн. Кн. 2 (1887–2006) / Г. И. Гуляев, В. И. Большаков, В. С. Мороз. — Д. : ПГАСА, 2007.

 

Кавун М. Э. Формирование исторического центра Екатеринослава в конце ХVІІІ— первой половине ХІХ вв. // З минувшини Подніпров’я : Зб. матер. наук. конф., присв. Міжн. Дню музеїв, 17 травня 1994 р. — Д. : ВПОП «Дніпро», 1995.

 

Машуков В. Д. Воспоминания о городе Екатеринославе (1886–1910 годы) / В. Д. Машуков. — Екатеринослав, 1910.

 

Старостін В. Столиця степового краю. Дніпропетровськ: Нариси з історії міста / В. Старостін. — Д. : Дніпрокнига, 2004.

 

Фоменко А. Дніпропетровськ: минуле і сучасне / А. Фоменко. — Д., 2001.

 

Яворницький Д. І. Історія міста Катеринослава [Пер. А. В. Гладкого] За виданням: Яворницкий Д. И. История города Екатеринослава. — 2–е изд., доп. — Д. : Січ, 1996.