Національно–ідеологічне виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах: нормативно–правовий аспект

G. P. Evseeva

Анотація


На підставі чинної нормативно–правової бази досліджено та визначено основні засади національно–ідеологічного виховання молоді в сучасних складних умовах збереження Української держави.


Ключові слова


національне виховання; ідеологія; державна молодіжна політика; нормативно–правові документи в галузі освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Abramov A. V. K voprosu o sushchnosty patryotyzma // Polyhnozys. — 2000. — #2 — S. 60–62.

Berchenko H. Hromadyans'ke suspil'stvo: kryteriyi ta suchasne stanovyshche v Ukrayini// Kroky do hromadyans'koho suspil'stva. Postmaydanne hromadyans'ke suspil'stvo Ukrayiny: uroky dlya krayiny ta svitu // Naukovyy al'manakh. — K.: UVKR, 2006. — 300 s.

Vykhovannya students'koyi molodi — priorytetnyy napryam roboty vyshchoho navchal'noho zakladu. Do 80–richchya Prydniprovs'koyi derzhavnoyi akademiyi budivnytstva ta arkhitektury / Ukladachi: H. H. Kryvchyk, zav. kafedry ukrayinoznavstva, d–r ist. nauk, prof., A. P. Prykhod'ko, prorektor, d–r tekh. nauk, prof.. — D. : PDABA, 2010. — 30 s.

Vyshcha osvita v Ukrayini: navch. posibnyk / V. H. Kremen', S. M. Nikolayenko, M. F. Stepko ta in.; za red. V. H. Kremenya, S. M. Nikolayenka. — K.: Znannya, 2005. — 327s.

Holovatyy M. F. Molodizhna polityka v Ukrayini: problemy onovlennya / M. F. Holovatyy. — K. : Naukova dumka; Ukrayins'kyy naukovo–doslidnyy instytut problem molodi, 1993. — 237s.

Holoven'ko V. A. Ukrayins'kyy molodizhnyy rukh u XX st../ V. A. Holoven'ko. — K. : A.L.D., 1997. — 160 s.

Honchar I. Suchasnyy etap rozvytku students'koho rukhu v Ukrayini // Molodizhni neuryadovi orhanizatsiyi v Ukrayini ta sviti //Rezhym dostupu http://www.ya.org.ua/org/brochure/2005/01.html

Derzhavna natsional'na prohrama «Osvita» («Ukrayina XXI stolittya») Dokument # 896–93–p, chynnyy, potochna redaktsiya — redaktsiya vid 29.05.1996, pidstava 576–96–p // Rezhym dostupu http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/896–93–%D0%BF

Kuz' V.H. Osnovy natsional'noho vykhovannya / V. H. Kuz', Yu. D. Rudenko, Z. O. Serhiychyk. — K : IVTs «Kyyiv», 1993. — 152 s.

Kuras I. Etnopolitolohiya. Pershi kroky stanovlennya / I. Kuras. — K. : Heneza, 2004. — 736 s.

Na dopomohu kuratoru akademichnoyi students'koyi hrupy u vyshchomu navchal'nomu zakladi: Normatyvno–metodychnyy posibnyk z orhanizatsiyi vykhovnoyi roboty u DVNZ «Prydniprovs'ka derzhavna akademiya budivnytstva ta arkhitektury». — D. : PDABA, 2014.− 206 s.

Natsional'na doktryna rozvytku osvity vid 17.04.2002 dokument # 347/2002 chynnyy //Rezhym dostupu http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002).

Natsional'na stratehiya rozvytku osvity v Ukrayini na period do 2021 roku (Ukazom Prezydenta Ukrayiny vid 25 chervnya 2013 roku # 344/2013 (chynnyy) Rezhym dostupu http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013))

Metodychni rekomendatsiyi na dopomohu kuratoru «Kalendar pam"yatnykh dat i podiy na 2014 — 2015 navchal'nyy rik» / Ukladachi: H. P. Yevsyeyeva, Yu. P. Diryavka, V. A. Babenko, H. I. Lysenko, O. Yu. Barannyk, O. V. Khrystya. — Dnipropetrovs'k: PDABA, 2014. — 145 s.

Metodychni rekomendatsiyi na dopomohu kuratoram za temoyu «Vydatni osobystosti Ukrayiny periodu nezalezhnosti» dlya provedennya kurators'koyi hodyny zi studentamy usikh napryamiv pidhotovky dennoyi formy navchannya/ Ukladachi: H. P. Yevsyeyeva, A. H. Peretokin, V. S. Yehorova. — D. : PDABA, 2014. — 53 s.

Pro vyshchu osvitu. Zakon Ukrayiny vid 01.07. 2014. 1556–18, chynnyy // Rezhym dostupu http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556–18

Rozumnyy M. Natsional'na ideya ta yiyi samozaperechennya / M. Rozumnyy // Suchasnist'. — 1996. — # 6. — S. 58–64.

Sytnyk O. Problema formuvannya novoyi ukrayins'koyi natsional'noyi elity / O. Sytnyk // Vyzvol'nyy shlyakh. — 2007.— # 10. — S. 3–10.

Selezhan Y. Osnovy natsional'noho vykhovannya (Ukrayinoznavstvo: istorychnyy, filosofs'ko–relihiynyy aspekty): Khrestomatiya. — Chernivtsi: Knyhy–KhKhI, 2006. — 306 s.

Stratehiya rozvytku derzhavnoyi molodizhnoyi polityky na period do 2020 roku: skhvaleno Ukazom Prezydenta Ukrayiny vid 25 chervnya 2013 roku # 344/2013 (chynnyy)// Rezhym dostupu http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

Sukhomlyns'kyy V.O. Yak vykhovuvaty spravzhnyu lyudynu // Vybr. tvory: V 5 t. — K : Rad. shkola, 1976. — T. 2 — S. 158–416.

Ukrayins'ka ideya. Pershi rechnyky / I. Kuras, V. Smoliy, V. Soldatenko [ta in.]. — K. : Znannya, 1994. — 180 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абрамов А. В. К вопросу о сущности патриотизма // Полигнозис. — 2000. — № 2 — С. 60–62.

 

Берченко Г. Громадянське суспільство: критерії та сучасне становище в Україні // Кроки до громадянського суспільства. Постмайданне громадянське суспільство України: уроки для країни та світу // Науковий альманах. — К. : УВКР, 2006. — 300 с.

 

Виховання студентської молоді — пріоритетний напрям роботи вищого навчального закладу. До 80–річчя Придніпровської державної академії будівництва та архітектури / Укладачі: Г. Г. Кривчик, зав. кафедри українознавства, д–р і. н., проф., А. П. Приходько, проректор, д–р техн. наук, проф. — Д.: ПДАБА, 2010. — 30 с.

 

Вища освіта в Україні: навч. посібник / В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко та ін.; за ред. В. Г. Кременя, С. М. Ніколаєнка. — К.: Знання, 2005. — 327 с.

 

Головатий М. Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення / М. Ф. Головатий. — К. : Наукова думка; Укр. наук.–досл. ін–т проблем молоді, 1993. — 237 с.

 

Головенько В. А. Український молодіжний рух у XX ст. / В. А. Головенько. — К. : А.Л.Д., 1997. — 160 с.

 

Гончар І. Сучасний етап розвитку студентського руху в Україні // Молодіжні неурядові організації в Україні та світі // Режим доступу: http://www.ya.org.ua/org/brochure/2005/01 .html

 

Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття») Документ № 896–93–п, чинний, поточна редакція — редакція від 29.05.1996, підстава 576–96–п // Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/896–93–%D0%BF

 

Кузь В. Г. Основи національного виховання / В. Г. Кузь, Ю. Д. Руденко, З. О. Сергійчик. — К : ІВЦ «Київ», 1993. — 152 с.

 

Курас І. Етнополітологія. Перші кроки становлення / І. Курас. — К. : Генеза, 2004. — 736 с.

 

На допомогу куратору академічної студентської групи у вищому навчальному закладі : Нормативно–методичний посібник з організації виховної роботи у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». — Д. : ПДАБА, 2014.− 206 с.

 

Національна доктрина розвитку освіти від 17.04.2002 документ № 347/2002, чинний // Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002).

 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Схвалено Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013, чинний // Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

 

Методичні рекомендації на допомогу куратору «Календар пам’ятних дат і подій на 2014 — 2015 навчальний рік» / Укладачі: Г. П. Євсєєва, Ю. П. Дірявка, В. А. Бабенко, Г. І. Лисенко, О. Ю. Баранник, О. В. Христя. — Д. : ПДАБА, 2014. — 145 с.

 

Методичні рекомендації на допомогу кураторам за темою «Видатні особистості України періоду незалежності» для проведення кураторської години зі студентами усіх напрямів підготовки денної форми навчання / Укладачі: Г. П. Євсєєва, А. Г. Перетокін, В. С. Єгорова — Д. : ПДАБА, 2014. — 53 с.

 

Про вищу освіту. Закон України від 01.07.2014. 1556–18, чинний // Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556–18

 

Розумний М. Національна ідея та її самозаперечення / М. Розумний // Сучасність. — 1996. — № 6. — С. 58–64.

 

Ситник О. Проблема формування нової української національної еліти / О. Ситник // Визвольний шлях. — 2007.— № 10. — С. 3–10.

 

Сележан Й. Основи національного виховання (Українознавство: історичний , філософсько–релігійний аспекти): Хрестоматія. — Чернівці : Книги–ХХІ, 2006. — 306 с.

 

Стратегія розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року: схвалено Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013, чинний // Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

 

Сухомлинський В. О. Як виховувати справжню людину // Вибр. твори: В 5 т. — К : Рад. школа, 1976. — Т. 2 — С. 158–416.

 

Українська ідея. Перші речники / І. Курас, В. Смолій, В. Солдатенко [та ін.]. — К. : Знання, 1994. — 180 с.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі