Способи раціонального використання градирень

M. M. Lyachovetskaya-tokareva

Анотація


Постановка проблеми. Градирня, що експлуатується, повинна відповідати низці вимог – технічних, експлуатаційних і економічних. У технологічних циклах, де охолоджена вода використовується для одержання кінцевих продуктів, наприклад, хімічне і нафтохімічне виробництво, отримання мінеральних добрив, молочна промисловість, неправильно підібраний спосіб охолодження або неправильно спроектована градирня можуть знизити вихід кінцевого продукту в 1,5 – 2 рази, ще й одночасно погіршити якість продукції. Особливої гостроти ця проблема набуває в літній час, тому що ефективність виробничого процесу залежить від температури охолодженої води. Мета статті. Розглянути основні критерії, якими необхідно керуватися, вибираючи спосіб реконструкції градирень з метою підвищення ефективності та раціональності їх експлуатації.

Висновок. Проаналізувавши різні способи раціонального використання градирень, визначити коефіцієнт ефективності охолодження води як відношення величини охолодження води до її теоретичної межі охолодження. Енергоефективність можлива тільки в системі градирня – охолоджуваний об'єкт, тому правильність підбору обладнання та узгоджена їх робота є запорукою зниження експлуатаційних витрат. У той час тільки правильний вибір типу градирні, зрошувача і вентилятора дозволить отримати працездатну систему, яка буде гнучко реагувати на зміни як зовнішніх умов, так і теплового навантаження виробничого процесу.

Ключові слова


градирня; раціональний вибір типу градирні; реконструкція градирні; технічне обслуговування градирні; типи градирень

Повний текст:

PDF

Посилання


Gladkov V. A. Ventilyatornye gradirni [Cooling towers]. Moscow, Stroyizdat, 1976, pp. 43 – 48. (in Russian).

Ivanov V. B. Novye tekhnologii okhlazgdeniya zhidkostey v beznasadochnykh gradirnyakh [New technologies cooing fluids in packed towers ]. Energpbezopastnost’ i energosberezhenie - Energy security and energy efficiency. Moscow, 2009, no 2, pp. 25 – 28. (in Russian).

Zusmanovich L. M. Analiz sovremennykh metodov rascheta prpsitelnykh vozdukhookhladiteley [The analysis of modern methods of calculation of irrigation air coolers]. Voprosy obrabotki vozdukha v kontaktnykh aparatakh -The processing of the air in contact apparatus, TsINIS Gosstroya SSSR. Moscow, 1970, pp. 38 – 40. (in Russian).

Posobie po proektirovaniyu gradiren . (k SNiP 2.04.02 – 84.utv. 20. 03. 1985 № 27), VNII VODGEO Gosstroya SSSR [Manual for the design of cooling towers]. [dated 20.03. 1985]. – Moscow, Tsentr. Institut tipovogo proektirovaniya,1985. 166 p. (in Russian).

Bйatrice Parizet. Les Tours De Refroidissement. / Bйatrice Parizet. // Revue pratique du froid et du conditionnement d’air, 1987. – P. 65 – 69.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гладков В. А. Вентиляторные градирни /В. А. Гладков, Ю. Н. Арефьев, В. С. Пономаренко. – Москва : Стройиздат, 1976. – С. 43 – 48.

 

Иванов В. Б. Новые технологии охлаждения жидкостей в безнасадочных градирнях / Иванов В. Б. // Энергобезопасность и энергосбережение. – 2009. – № 2. – С. 25 – 28.

 

Зусманович Л. М. Анализ современных методов расчета оросительных воздухоохладителей. /Зусманович Л. М. // Вопросы обработки воздуха в контактных аппаратах /ЦИНИС Госстроя СССР. – Москва, 1970. – С. 38 – 40.

 

Пособие по проектированию градирен (к СНиП 2.04.02–84) : [утв. 20 марта 1985 г. № 27] / ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР. – Москва : Центр. ин-т типового проектированя, 1989. – 166 с.

 

Parizet В. Les Tours De Refroidissement /Bйatrice Parizet // Revue pratique du froid et du conditionnement d’air. – 1987. – № 640. – P. 65 – 69.