Дослідження діловодства та документообігу в установі: етапи, принципи, методи

S. V. Sаvchenko, L. M. Tkach, Y. A. Prokofieva, V. O. Viter

Анотація


Постановка проблеми. Фахова підготовка сучасного фахівця з документознавства та інформаційної діяльності передбачає й уміння застосувати на практиці здобуті знання, зокрема, у науководослідницькій роботі. Головними сферами застосування документознавчих знань є діловодство в установах та організаціях, документаційне забезпечення управління, документаційне забезпечення кадрової роботи, організація інформаційної діяльності архіву установи, аналітична обробка та оптимізація інформаційних потоків в організації. Мета статті. Окреслити етапи та кроки дослідження діловодства та документообігу в установі; виявити та змоделювати структуру установи, викрити недоліки діловодних процедур і кроків, нормативнометодичного та матеріально-технічного забезпечення, документообігу в цілому та формулярів окремих документів; запропонувати низку заходів щодо раціоналізації та оптимізації. Висновок. Дослідник діловодства та документообігу установи в процесі дослідження застосовує такі методи як інформаційний аналіз, формулярний аналіз, метод уніфікації, метод спостереження, анкетування, інтерв'ювання та опитування, системний та структурно-функціональний. Він складає дві моделі: змістовно-логічну “модель системи”, яка фіксуватиме стан речей, допомагаючи вивчати властивості об'єкта за допомогою його уявного замінника. Друга – “модель для системи”, або ідеальний варіант об'єкта у його майбутньому, коли буде реалізовано пропозиції щодо раціоналізації та оптимізації. Таким чином, розроблено та запропоновано рекомендації, що допоможуть фахівцеві з документознавства скласти та ефективно реалізувати наукову програму практичного дослідження.

Ключові слова


документознавство; установа; модель; дослідження; методи; аналіз; документообіг; документаціяументознавчих зн

Повний текст:

PDF

Посилання


Beldova M. V. Mesto unifikatsii v structure dokumentovedeniya [The role of theunificationin the structure of the documentationdiscipline]. Unifikatsiya system dokumentatsii: istoriya, sovremennoe sostoyanie, perspektivy.− Unification documentation systems: history, current status, perspektivy.Moscow, 1989 pp. 14 – 22. (in Russian).

Vorobiev G. G. Dokument: informatsionny analiz [Document: information analysis]. Moscow, 1973. 255 p. (in Russian ).

Kuznetsova T. V. Metody predproektnogoobsledovaniya pri ratsionalizatsii deloproizvodstva [Methods of pre − screening on the rationalization of office]. Deloproizvodstvo – Paper Work. 2004 no. 3.pp. 18 – 24. (in Russian ).

Kremer B. I. Primenenie metoda modelirovaniya dlya izucheniya postanovki deloproizvodstva [Application of simulation to study the performances of office]. Trudy Vsesoyuznogo nauchno-issledovatel'skogo instituta dokumentovedeniya i arkhivnogo dela - Proceedings of the All- Union Scientific Research Institute of Records Management and Archives .Moscow, 1973. vol. 2 pp. 57 – 72. (in Russian ).

Kuleshov S. G. Istorychne dokumentoznavstvo: zmist ta osnovni zavdannia naukovogo napriamu 9do postanovky problemy [Historical Documentation: content and main tasks of scientific direction (to the formulation of the problem)]. Arkhivy Ukrainy-Archives of Ukraine. 1998, no. 1 – 6, pp. 9 – 30. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бельдова М. В. Место унификации в структуре документоведения / М. В. Бельдова // Унификация систем документации: история, современное состояние, перспективы / Главархив СССР, ВНИИДАД. − Москва, 1989. − С. 14 – 22.

 

Воробьев Г. Г. Документ: информационный анализ / Г. Г. Воробьев. − Москва, 1973. – 255 с.

 

Кузнецова Т. В. Методы предпроектного обследования при рационализации делопроизводства / Т. В. Кузнецова, И. А. Подольская // Делопроизводство. − 2004. − № 3. − С. 18 – 24.

 

Кремер Б. И. Применение метода моделирования для изучения постановки делопроизводства / Б. И. Кремер // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института документоведения и архивного дела. − Москва, 1973. − Т. 2. − С. 57 – 72.

 

Кулешов С. Г. Історичне документознавство: зміст та основні завдання наукового напряму (до постановки проблеми) / С. Г. Кулешов // Архіви України. − 1998. − № 1 − 6. − С. 9 – 30.