Урахування невизначеності під час техніко-економічного обґрунтування проектних рішень будівництва висотних багатофункціональних комплексів

I. I. Zaiats

Анотація


Постановка проблеми. Проектне рішення являє собою опис або оцінку проектованого об’єкта, достатню для розгляду та прийняття висновку про закінчення проектування або шляхи його досягнення. Техніко-економічне обґрунтування проектних рішень будівництва об’єктів передбачає визначення вартості і тривалості будівництва. Під час розроблення техніко-економічного обґрунтування слід виходити з того, що вартість будівництва, погоджена з підрядною організацією, передбачена в затвердженому техніко-економічному обґрунтуванні, є лімітом на весь період проектування та будівництва. Попередня розробка техніко-економічного обґрунтування обов’язкова умова тендеру. Сьогодні у великих містах України все активніше здійснюється процес проектування і будівництва висотних багатофункціональних комплексів, незважаючи на властиві таким об’єктам складні архітектурні, об’ємно-планувальні, конструктивні та організаційно-технологічні рішення, що зумовлено дефіцитом вільних земельних ділянок та їх високою вартістю, і, як наслідок, необхідністю найбільш ефективного використання території, підвищенням споживчих вимог до якості, комфорту і безпеки об’єктів. Проте до теперішнього часу відсутнє вичерпне наукове обґрунтування прогнозованих вартості та тривалості висотного будівництва, хоча ці показники є визначальними у проведенні підрядних торгів. Для забезпечення можливості прийняття найбільш раціональних проектних і організаційно-технологічних рішень зведення висотних багатофункціональних комплексів у процесі систематизації чинників, які впливають на процес прийняття рішення і подальшої реалізації проекту, для вибору більш якісного рішення слід ураховувати невизначеності у проведенні системних досліджень. Це дозволить з більшою точністю визначити питому вагу впливу на результат кожного з розглянутих факторів. Мета статті. Розгляд впливу фундаментальної та утилітарної невизначеностей на досліджувані процеси зведення висотних багатофункціональних комплексів. Висновок. Розуміння та врахування можливих невизначеностей під час проведення системно-аналітичних досліджень в галузі проектування будівництва висотних багатофункціональних комплексів дозволить суттєво підвищити їх ефективність.


Ключові слова


висотне будівництво; проектні рішення; техніко-економічне обґрунтування; системний аналіз; невизначеність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Badeyan G. V. Tekhnologicheskie osnovy vozvedeniya monolitnykh zhelezobetonnykh karkasov v vysotnom zhilishchnom stroitel'stve. Doc, Diss. [Technological basis for the construction of monolithic reinforced concrete frames in high-rise residential construction. Doc, Diss.]. Kiev, 2000. 409 p. (in Russian).

Belokon A. I. Organizatsionno-tekhnologicheskie aspekty obosnovaniya kachestvennogo i kolichestvennogo sostava stroitel'nykh mashin dlya rekonstruktsii. Avtoref. diss. [Organizational and technological aspects of the justification of the qualitative and quantitative composition of construction machinery for reconstruction. Abstract of Doc. Diss]. Kharkov, 1998. 34 p. (in Russian).

Bolshakov V. I. Ispol’zovanie staley povyshennoy prochnosti v novom vysotnom stroitel’stve i rekonstruktsii [The use of high strength steel in a new building construction and renovation]. Dnepropetrovsk, Porogi, 2008. 214 p. (in Russian).

Goncharenko D. F. Vozvedenie mnogoetazhnykh karkasno-monolitnykh zdani. Monographiya [The construction of multi-storey frame-monolithic buildings. Monograph]. Kiev, A+S, 2013. 128 p. (in Russian).

Grigorev I. V. Tipologicheskie osobennosti formirovaniya vysotnykh mnogofunktsional'nykh zhilykh kompleksov: diss kand. arkh. [Typological peculiarities of the formation of multifunctional high-rise residential complexes. Cand. Diss.]. Moscow., 2003. 232 p. (in Russian).

Gusakov A. A. Sistemotekhnika v stroitel'stve [Systems engineering in construction]. Moscow, Stroyizdat, 1993. 439 p. (in Russian).

Kirnos V. M. Nauchno-metodologicheskie osnovy organizatsionno-tekhnologicheskogo regulirovaniya prodolzhitel'nosti i stoimosti rekonstruktsii promyshlennykh predpriyatiy. Diss. doktora tekhn. nauk: 05.23.08 [Scientific-methodological bases of organizational and technological regulation of the duration and cost of reconstruction of industrial enterprises. Doc. Diss.]. Kharkov, 1994. 351 p. (in Russian).

Maklakova T. G. Vysotnye zdaniya. Gradostroitel'nye i arkhitekturno-konstruktivnye problemy proektirovaniya. Monographiya [High-rise buildings. Urban planning and architectural design issues. Monograph]. Moscow, ASV, 2008. 160 p. (in Russian).

Matrosov Yu. A. Osobennosti energosberezheniya v vysotnykh zdaniyakh [Rekonstruktsіya zhitla Energy saving features in high-rise buildings]. Rekonstruktsіya zhitla − Reconstruction of housing. Kiev, NDI Proektrekonstruktsiya, 2007, vol. 9, pp. 238 – 252. (in Russian).

Mlodetskiy V. R. Upravlencheskaya realizuemost' stroitel'nykh proektov [Managerial feasibility of construction projects]. Dnepropetrovsk, Nauka i osvita, 2005. 261 p. (in Russian).

Novoseltsev V. I. Teoreticheskie osnovy sistemnogo analiza [Theoretical foundations of system analysis]. Moscow, Izdatel Osipenko A. I., 2013. 536 p. (in Russian).

Pokolenko V. O. Kriterіal'nі ta organіzatsіjnі osnovi formuvannya tsiklu budіvel'nikh іnvestitsіj na іnnovatsіjnikh zasadakh. Avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. tekhn. nauk: 05.23.08 [Criteria and organizational bases of formation of a loop construction investments for innovative principles. Abstract of Doc. Diss.].Kiev, 2004. 39 p. (in Ukrainian).

Syuy Peyfu, Fu Syusi, Van Tsuykun, Syao Tsunchzhen Proektirovanie sovremennykh vysotnykh zdanij [The design of modern high-rise buildings]. Moscow, ASV, 2008. 469 p. (in Russian).

Reusov V. A. Formirovanie i otsenka kachestva proektnykh reshenij v stroitel'stve [Formation and evaluation of the quality of design solutions in the construction]. Kiev, Budivelnyik, 1988. 208 p. (in Russian).

Sevostyanov V. V. Otsenka sejsmicheskoj opasnosti dlya vysotnykh zdanij g. Moskvy [Seismic hazard assessment for high-rise buildings in Moscow]. Unikal'nye i spetsial'nye tekhnologii v stroitel'stve − Unique and special technologies in construction. 2006, no.1 (4), pp. 56 – 62. (in Russian).

Tyan R. B., Uvarov P. E. Sistemy tekhnologіy zhittievogo tsyklu іnvestitsіyno-budіvel'noi sfery dіial'nostі. Monografіya [Technology life cycle of investment and construction sector activity. Monograph]. Dnipropetrovsk, Makovetskiy Yu.V., 2010. 344 p. ( in Ukrainian).

Sistemotekhnika stroitel'stva. Entsiklopedicheskiy slovar' [Systems engineering construction]. Moscow, Fond «Novoe tyisyacheletie», 1999. 304 p. (in Russian).

Ajrapetov A. B., Abramov A. M. Sovremennoe vysotnoe stroitel'stvo. Monographiya [Modern high-rise construction. monograph]. Moscow, GUP «ITTs Moskomarkhitektury», 2007. 440 p. (in Russian).

Telichenko V. Konstruktivnye resheniya vysotnykh zdaniy [Constructive solutions for high-rise buildings]. Vysotnye zdaniya -Tall buildings. 2008, no. 4, pp. 102 – 109. (in Russian).

Torkatyuk V. I. Printsipy formirovaniya i funktsionirovaniya organizatsionno-tekhnologicheskikh sistem obespecheniya nadezhnosti vozvedeniya mnogoetazhnykh karkasnykh zdaniy (ob''ektov) [The principles of formation and functioning of organizational and technological systems to ensure the reliability of the construction of multi-storey frame buildings (objects) : Doc. Diss]. Moscow, 1987. 409 p. (in Russian).

He Tszinchao. Sto vysotnykh zdaniy. Primery ob'emno-planirovochnykh reshenij [One hundred high-rise buildings. Examples of space-planning decisions]. Moscow, ASV, 2007. 132 p. (in Russian).

Shreyber K. A. Nauchno-metodologicheskie osnovy organizatsii proektirovaniya rekonstruktsii zhilykh zdaniy. Aavtoref. diss. na soiskanie uchen. stepeni dokt. tekhn. nauk : spets. 05.23.08 [ Scientific-methodological bases of the organization design of reconstruction of residential buildings. Abstract of Doc. Diss.]. Leningrad, 1991. 46 p. (in Russian).

Shuller V. Konstruktsii vysotnykh zdanij [Design of tall buildings ].Moscow, Stroyizdat, 1979. 248 p.

Richard L. Urban construction project management .N.Y., McGraw-Hill, 2008. – 480 p.

Sarka V. System of project multicriteria decision synthesis in construction. Technological and Economic Development of Economy: Baltic Journal on Sustainability. 2008, vol. 14, no 4, pp. 546-565.

Shevchenko G. Multi-attribute analysis of investments risk alternatives in construction .Technological and Economic Development of Economy: Baltic Journal on Sustainability. 2008. vol. 14, no 3, pp. 428-443.

Sidney V. L. Project management in construction. N.Y., McGraw-Hill, 2006. – 402 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бадеян Г. В. Технологические основы возведения монолитных железобетонных каркасов в высотном жилищном строительстве : дис. … доктора техн. наук : 05.23.08 / Г. В. Бадеян. – Киев, 2000. – 409 с.

 

Белоконь А. И. Организационно-технологические аспекты обоснования качественного и количественного состава строительных машин для реконструкции : автореф. дис. на соиск. учен. степ. докт. техн. наук : 08.06.01 / А. И. Белоконь. – Харьков, 1998. – 34 с.

 

Большаков В. И. Использование сталей повышенной прочности в новом высотном строительстве и реконструкции / В. И. Большаков, О. В. Разумова. – Днепропетровск : Пороги, 2008. – 214 с. : ил. –
Библиогр.: с. 205-207.

 

Гончаренко Д. Ф. Возведение многоэтажных каркасно-монолитных зданий : монография
/ Д. Ф. Гончаренко, Ю. В. Карпенко, Е. И. Меерсдорф ; под ред. Д. Ф. Гончаренко. – Киев : А+С, 2013. – 128 с.

 

Григорьев И. В. Типологические особенности формирования высотных многофункциональных жилых комплексов : дис. … канд. арх. : 18.00.02 / И. В. Григорьев. – Москва, 2003. – 232 с.

 

Гусаков А. А. Системотехника строительства / А. А. Гусаков ; Рос. акад. наук, Науч. совет по комплекс. проблемам “Кибернетика”. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1993. – 439 с.

 

Кирнос В. М. Научно-методологические основы организационно-технологического регулирования продолжительности и стоимости реконструкции промышленных предприятий : дис. … доктора техн. наук : 05.23.08 / В. М. Кирнос. – Харьков, 1994. – 351 с.

 

Конструктивные решения высотных зданий / В. Теличенко, Е. Король, П. Каган, С. Комиссаров, С. Арутюнов // Высотные здания. – 2008. – № 4. – С. 102-109.

 

Маклакова Т. Г. Высотные здания. Градостроительные и архитектурно-конструктивные проблемы
проектирования : монография / Т. Г. Маклакова. – 2-е изд., доп. – Москва : АСВ, 2008. – 160 с.

 

Матросов Ю. А. Особенности энергосбережения в высотных зданиях / Ю. А. Матросов // Реконструкція житла : наук.-виробн. вид. / Держ. н.-д. та проект.-вишукув. ін-т “НДІпроектреконструкція”.
– Київ , 2008. – Вип. 9. – С. 238-252.

 

Млодецкий В. Р. Управленческая реализуемость строительных проектов / В. Р. Млодецкий. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005. – 261 с.

 

Новосельцев В. И. Теоретические основы системного анализа / В. И. Новосельцев, Б. В. Тарасов ; под ред. В. И. Новосельцева. – Изд. 2-е, испр. и перераб. – Москва : Майор : Издатель Осипенко А. И., 2013. – 536 с.

 

Поколенко В. О. Критеріальні та організаційні основи формування циклу будівельних інвестицій на інноваційних засадах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : 05.23.08 “Технологія та організація промислового та цивільного будівництва” / В. О. Поколенко. – Київ, 2004. – 39 с.

 

Проектирование современных высотных зданий / [Сюй Пэйфу, Фу Сюси, Ван Цуйкунь, Сяо Цунчжэнь]. – Москва : АСВ, 2008. – 469 с.

 

Реусов В. А. Формирование и оценка качества проектных решений в строительстве / В. А. Реусов, В. И. Торкатюк, В. В. Пушкаренко. – Киев : Будивэльнык, 1988. – 208 с.

 

Севостьянов В. В. Оценка сейсмической опасности для высотных зданий г. Москвы / В. В. Севостьянов, И. Г. Миндель, Б. А. Трифонов // Уникальные и специальные технологии в строительстве. – 2006. – № 1 (4). – С. 56-62.

 

Системи технологій життєвого циклу інвестиційно-будівельної сфери діяльності : монографія
/ [Р. Б. Тян, П. Є. Уваров, С. В. Іванов та ін.]. – Дніпропетровськ : Маковецький Ю. В., 2010. – 344 с.

 

Системотехника строительства . Энциклопедический словарь / под ред. А. А. Гусакова. – Москва : Фонд «Новое тысячелетие», 1999. – 432 с.

 

Современное высотное строительство : монография / [А. Б. Айрапетов, А. М. Абрамов, Э. Л. Айрумян и др.] ; под ред. Н. М. Щукиной. – Москва : ГУП “ИТЦ Москомархитектуры”, 2007. – 440 с.

 

Торкатюк В. И. Принципы формирования и функционирования организационно-технологических систем обеспечения надежности возведения многоэтажных каркасных зданий (объектов) : дис. … доктора техн. наук : 05.23.08 / Торкатюк Владимир Иванович. – Москва, 1987. – 409 с.

 

Хэ Цзиньчао. Сто высотных зданий. Примеры объемно-планировочных решений / Хэ Цзиньчао, Сунь Лицзюнь ; пер. с кит. Ян Бинхао ; науч. ред. Т. Г. Маклакова. – Москва : АСВ, 2007. – 132 с.

 

Шрейбер К. А. Научно-методологические основы организации проектирования реконструкции жилых зданий : автореф. дис. на соискание учен. степени докт. техн. наук : спец. 05.23.08 “Технология и организация промышленного и гражданского строительства” / К. А. Шрейбер. – Ленинград, 1991. – 46 с.

 

Шуллер В. Конструкции высотных зданий : пер. с англ. / В. Шуллер. – Москва : Стройиздат, 1979.
– 248 с.

 

Richard L. Urban construction project management / L. Richard, J. Eschemuller. – New York : McGraw-Hill, 2008. – 480 p.

 

Shevchenko G. Multi-attribute analysis of investments risk alternatives in construction / G. Shevchenko, L. Ustinovichius, A. Andruskevicius // Technological and Economic Development of Economy : Baltic Journal on Sustainability. – 2008. – Vol. 14, № 3. – P. 428-443.

 

Sidney V. L. Project management in construction / V. L. Sidney. – New York : McGraw-Hill, 2006. – 402 p.

 

System of project multicriteria decision synthesis in construction / V. Sarka, E. K. Zavadskas, L. Ustinovicius, E. Sarkiene, C. Ignatavicius // Technological and Economic Development of Economy : Baltic Journal on Sustainability. – 2008. – Vol. 14, № 4. – P. 546-565.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі