Ентропійна оцінка якості управління

V. R. Mlodetskyi

Анотація


Постановка проблеми. Менеджмент організації традиційно розглядається як система основних функцій управління: планування, організація, мотивація та контроль, кожна з яких має свої особливості і які реалізуються через певні елементи організаційної структури управління. Але декомпозиція процесу управління в деяких питаннях спричинює втрату цілісності в оцінці ефективності управління, як по окремих функціях, так і організації в цілому. Ситуацію ускладнює також той факт, що кожна з функцій має і свої специфічні критерії оцінки якості, що ускладнює отримання інтегральної оцінки; це унеможливлює загальний аналіз процесу управління організацією і розроблення критерію оцінки ефективності управління. В той же час у теорії інформації розроблені загальнотеоретичні рішення, на базі яких може бути вирішена ця проблема. У процесі управління інформацію можна розглядати як предмет праці управлінця, який її аналізує і обробляє для потреб досягнення оперативних, поточних та стратегічних цілей. Чим більш невизначений стан внутрішнього та зовнішнього середовища, яке впливає на функціонування організації, тим більше інформації потрібно отримати для визначення реального стану, що забезпечує адекватність управлінських рішень. Таким чином, інформація потрібна для прийняття обґрунтованих та адекватних поточній ситуації рішень. Аналіз останніх досліджень. В теорії інформації мірою невизначеності стану системи виступає ентропія, яка, згідно з твердженням К. Шеннона [1], виступає як міра невизначеності системи в даних умовах. Мірою визначеності є негативна (від’ємна) ентропія, яку запропонував Леон Бриллюєн [1]. Відношення ентропії і негентропії характеризує поточний стан системи і рівень її організованості, що свідчить про керованість системи [3]. Усяка управлінська діяльність в організаційних системах направлена на усунення небажаних відхилень параметрів і отримання від цього певного обсягу інформації, що зменшує рівень невизначеності (ентропії) стану системи і відповідним чином підвищує рівень її визначеності (негентропії). Мета статті. Дослідити інформаційні потоки в структурі управління організацією і їх роль у формуванні ентропії і негентропії, які характеризують поточний стан організаційної системи, і на цій базі визначити оцінку рівня керованості системи. Висновки. На базі аналізу балансу ентропійних потоків в організаційній структурі управління встановлено обґрунтований, за інтенсивністю зростання обсягу інформації, рівень точності визначення значень контрольованих параметрів стану системи. Намагання суб’єкта управління зменшити різноманітності стану об’єкта управління до рівня , з точки зору витрат на отримання додаткової інформації, недоцільне.


Ключові слова


управління; організаційна система; інформація; ентропія; негентропія; керованість системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Avdiyskiy V. I. Neopredelennost’ izmenchivost’ i protevorechivost’ v zadachakh analiza riskov povedeniya ekonomicheskikh sistem [Uncertainty, variability and inconsistency for the analysis of risk behavior of economic systems]. Effektivnoe antikrizovoe upravlenie – Effective crisis management. 2011, no.3(66), pp. 46-61. (in Russian).

Aleskovskiy V. B. Put’ razrabotki tekhnologii ne vredyashchey prirode [Way of development of technologies not harming nature]. Zhurnal prikladnoy khimii − Journal of Applied Chemistry 2002, v. 75, no. 5, pp.. 706-713 (in Russian).

Brilyuen Leon Nauchnaya neopredelennost’ i informatsiya [Scientific uncertainty and information ]. Moscow, Kom. Kniga, 2006. 272p. (in Russian).

Bushuev S. D. Kreativnye tekhnologii upravleniya proektami i programamy [Creative Technology project and program management]. Kiev, Sammit-Kniga, 2010. 768 p. (in Russian).

Ventsel’ G. A. Teoriya veroyatnostey [Probability theory]. Moscow, Nauka, 575p. (in Russian).

Krasnov G. A. Poryadok i khaos kak zatratoobrazuyuchshie factory v protsesse prinyatiya upravlencheskikh resheniy [Order and chaos as a cost driver in the process of management decision making ]. Vesnik Nizhnegorodskogo universiteta im. Liobacevskogo –Bulletin Nizhnegorodskiy universitety named after Liobacevskogo. 2010, no. 3(1), pp. 262-265. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/poryadok-i-haos-kak-zatratoobrazuyuschie-faktory-v-protsesse-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy. (in Russian).

Kuz’min E. A. Neopredelennost’ i opredelennost v upravlenii organizatsionno-ekonomicheskimi sistemami [The uncertainty and certainty in the management of organizational and economic systems]. Ekaterinburg, Institut ekonomiki UrORAN, 2012. 184 p. (in Russian).

Mlodetskiy V. R. Upravlencheskaya realizuemost’ stroitel’nykh proektov [Administrative feasibility of building projects]. Dnepropetrovsk, Nauka i osvita, 2005. 261 p. (in Russian).

Prangishvilli I. V. Entropiynye iI drugie sistemnye zakonomernosti: voprosy upravleniya slozhnymmi sistemami PAH 2003 [Entropy and other systemic laws: issues management of complex systems. РАН. 2003]. Available at: http://apolov-oleg.narod.ru/olderfiles/1/Prangishvili_I.V_JEntropiinye_i_dr-88665.pdf.( in Russian).

Shennon K. Raboty po teoriiinformatsii i kibernetike [Works on information theory and cybernetics ].Moscow, Inostrannaya literature,1963. 829p. (in Russian).

Bob Williams. Defining Organizational Entropy. Business Process Management. 2010,http://merchantstand.com/category/ideas/ January 18 // Available at : http://merchantstand.com/2010/01/defining-organizational-entropy/

Włodzimier Szkutnik System ekonomiczny a samoorganizacja – zróżnicowania w kontekście teorii sysnemu, stabilności, rozmaitnjści i kryzysu. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach // available at: www.ue.katowice.pl/uplads/media/5 Włodzimier Szkutnik System ekonomiczny.pdf.

Irina Markina. Entropy Model Management of Organization / I. Markina, D. Dyachkov. // World Applied Sciences Journal (Management, Economics, Technology & Tourism). – 2014. – № 30. – С. 159-164. // Available at: http://www.idosi.org/wasj/wasj30%28mett%2914/53.pdf

Rich Janow. Shannon Entropy and Productivity: Why Big Organizations Can Seem Stupid / Rich Janow R. Dr. Department of Physics New Jersey Institute of Technology Newark, February 28. Available at: https://web.njit.edu/~janow/Vitae/Management%20and%20Systems%20Research/Paper20040228njit.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авдийский В. И. Неопределенность, изменчивость и противоречивость в задачах анализа рисков поведения экономических систем / В. И. Авдийский, В. М. Безденежных // Эффективное антикризисное управление.
– 2011. – № 3(66). – С. 46-61.

 

Алесковский В. Б. Путь разработки технологии, не вредящей природе / Алесковский В. Б. // Журнал прикладной химии. – 2002. – Т. 75, вып. 5. – С. 706-713.

 

Брилюен Л. Научная неопределенность и информация / Брилюен Леон ; пер. с англ. ; под ред. И. В. Кузнецова. – [2-е изд.]. – Москва : Ком. книга, 2006. – 272 с.

 

Бушуев С. Д. Креативные технологии управления проектами и программами / [С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева, И. А. Бабаев и др.]; под ред. С. Д. Бушуева. – Киев : Саммит Книга, 2010. – 768 с.

 

Венцель Е. С. Теория вероятностей / Вентцель Е. С. – Москва : Наука, 1964. – 575 с.

 

Краснов Г. А. Порядок и хаос как затратообразующие факторы в процессе принятия управленческих решений / Г. А. Краснов, А. А. Краснов // Вестник Нижнегородского университета им. Н. И. Лобачевского.
– 2010. – № 3(1) – С. 262-265. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/poryadok-i-haos-kak-zatratoobrazuyuschie-faktory-v-protsesse-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy

 

Кузьмин Е. А. Неопределенность и определенность в управлении организационно-экономическими системами / Кузьмин Е. А. – Екатеринбург : Ин-т экономики УрО РАН, 2012. – 184 с.

 

Млодецкий В. Р. Управленческая реализуемость строительных проектов / Млодецкий В. Р. – Днепропетровск : Наука і освіта, 2005. – 261 с.

 

Прангишвили И. В. Энтропийные и другие системные закономерности. Вопросы управления сложными системами / И. В. Прангишвили ; Ин-т проблем управления им. В. А. Трапезникова. – Москва : Наука, 2003.
 – 428 с. – Режим доступа: http://apolov-oleg.narod.ru/olderfiles/1/Prangishvili_I.V_JEntropiinye_i_dr-88665.pdf

 

Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике / Шеннон К. – Москва : Иностран. лит., 1963.
– 829 с.

 

Janow R. Shannon Entropy and Productivity : Why Big Organizations Can Seem Stupid, February 28 / Rich Janow. – Режим доступа: https://web.njit.edu/~janow/Vitae/Management%20and%20Systems%20Research/Paper20040228njit.pdf

 

Markina I. Entropy Model Management of Organization / I. Markina, D. Dyachkov // World Applied Sciences Journal (Management, Economics, Technology & Tourism). – 2014. – № 30. – С. 159-164. – Режим доступа: http://www.idosi.org/wasj/wasj30%28mett%2914/53.pdf

 

Szkutnik W. System ekonomiczny a samoorganizacja – zróżnicowania w kontekście teorii sysnemu, stabilności, rozmaitnjści i kryzysu. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach / Włodzimier Szkutnik. – Режим доступа: www.ue.katowice.pl/uplads/media/5 Włodzimier Szkutnik System ekonomiczny.pdf. Williams B. Defining Organizational Entropy. Posted Business Process Management / Bob Williams // The Merchant Stand. – 2010. – January 18. – Режим доступа: http://merchantstand.com/2010/01/defining-organizational-entropy/