Реконструкція висотних будівель та споруд

Yu. A. Kontorchyk, B. V. Zakorko

Анотація


Постановка проблеми. Сучасне будівництво в густо населених містах України тісно пов'язане із збільшенням висоти будинків, це зумовлено як щільністю міської забудови, цінами на землю, так і амбіціями архітекторів, але досвід будівництва висотних будівель, що визначаються за ДБН В.2.2-24: 2009 як споруди висотою від 73,5 м до 100 м включно, досить малий, що спричинює до недоліки і помилки у проектуванні, отже, зумовлює актуальність визначення критеріїв комплексу демонтажно-монтажних робіт із реконструкції будівель такого класу. Висотні будівлі і споруди призначені для задоволення побутових, виробничих і культурних потреб людей. У зв'язку з цим необхідно постійно дбати про їх збереження протягом усього терміну служби, що складається з експлуатації і технічно правильного утримання. Експлуатаційні якості висотних будівель можна підвищити за рахунок проведення капітального ремонту та виконання реконструкції. Мета реконструкції – підвищення або зміна функціональних, конструктивних і естетичних властивостей будівель із всебічним урахуванням соціальних та містобудівних завдань, а також економічної і технічної ефективності їх виконання. Під час реконструкції нерідко виникає необхідність у надбудові, посиленні окремих конструкцій, підведені фундаментів, а в ряді випадків і пересуванні будівель. Ці роботи часто ведуться в обмежених умовах, що утруднює складування матеріалів, використання підйомних механізмів, підвищує вимоги до техніки безпеки, збільшує вартість і тривалість робіт. Основні чинники зниження вартості – це прийняття рішень на основі опрацьованих техніко-економічних обґрунтувань щодо вибору методів виконання робіт, застосування сучасних технологій виробництва і чіткої, скоординованої організації праці робітників [1; 4]. Мета статті. Визначення критеріїв проведення демонтажно-монтажних будівельних робіт із реконструкції висотних будівель і споруд в умовах підвищеної зовнішньої обмеженості. Висновок. Питання реконструкції висотних будівель здається не настільки гострим через слабкий розвиток будівництва самих висотних будівель, свідчать про це і відсутність літератури із цієї теми, та відносно молода нормативна база. На момент написання статті на території України введено в експлуатацію всього близько 10 будівель, які переступили позначку 100 м, однак цього достатньо, щоб ознаменувати прихід ери висотного будівництва і простимулювати розвиток нормативної бази та літератури, присвяченої як будівництву, так і подальшій реконструкції будівель цього класу. Загалом реконструкція висотних будівель схожа з реконструкцією інших будівель і споруд, застосовуються схожі етапи при складанні пакета проектно-кошторисної документації, попередні і супутні роботи, найбільші відмінності безпосередньо у виборі та подальшому застосуванні організаційних рішень, а саме виборі схем механізації демонтажно-монтажних робіт реконструкції, особливості складування та організації підвезення матеріалів. Проведення робіт в умовах обмеженої зовнішньої і внутрішньої обмеженості, ймовірне продовження експлуатації будівлі також накладають низку обмежень на терміни виконання робіт і вимагають ретельного опрацювання всіх організаційно-технічних питань.


Ключові слова


будівельно-монтажні роботи; організація і технологія будівництва; ремонт; посилення; реконструкція

Повний текст:

PDF

Посилання


Budynki i sporudy. Proektuvannia vysotnykh zhytlovyh i gromadskikh budynkiv. DBN V. 2. 2 -24 – 2009 -uvedeno vpershe; chynni z 2009.09.01. [Buildings. Designing of high-rise residential and public buildings. State constructions norms.2.2-24–2009 ]. Kyiv, Minbud Ukrainy. 2009. (in Ukrainian).

Volfson V. L. Rekonstruktsiya i kapitalny remont zhilyh i obschestvennyh zdaniy: Spravochnik proizvoditelya rabot [Reconstruction and repair of residential and public buildings. Reference of manufacturer works]. .Moscow, Stroyizdat, 2004. 252 p. (in Russian).

Davydov V. A., Kontorchik A. Ya. Rekomendatsii po vyboru organizatsionno-tehnologicheskih resheniy montazha, rekonstruiruemyh odnoetazhnyh promyshlennyh zdaniy [Recommendations regarding the selection of organizational and technological solutions installation, renovated single-story industrial buildings]. Moscow, Gosstroy SSSR TsNIIOMTP, 1990. 112 p. (in Russian).

Devyataeva G. V. Tehnologiya rekonstruktsii i modernizatsii zdaniy. Uchebnoe posobie [Technology reconstruction and modernization of buildings. Educational supplies]. Moscow INFPA-M, 2003-250 p. (in Russian).

Dikman L. G. Organizatsiya, planirovanie i upravlenie stroitelnyim proizvodstvom. Uchebnik dlya stroitelnyh vuzov i fakul’tetov. [Organization, planning and management of building production. Manual for Civil engineering]. .Moscow, Vyssh. shk., 1976. 424 p. (in Russian).

Ivanov Yu. V. Rekonstruktsiya zdaniy i sooruzheniy: usilenie, vosstanovlenie, remont. Uchebnoe posobie. [Reconstruction of buildings and structures. Educational supplies]. Moscow, Izdatelstvo ASV, 2012. 312 p. (in Russian).

Kocherzhenko V. V., Lebedev V. M. Tehnologiya rekonstruktsii zdaniy i sooruzheniy. Uchebnoe posobie [Technology reconstruction of buildings and structures. Educational supplies]. Moscow, Izdatelstvo Assotsiatsii stroitelnyh vuzov, 2007. 224 p. (in Russian).

Shagin A. L., Bondarenko Yu. V. Goncharenko D. F. Rekonstruktsiya zdaniy i sooruzheniy. Uchebnoe posobie dlya stroit. spets. vuzov [Reconstruction of buildings. Manual for Civil engineering]. Moscow,Vyissh. shk., 1991. 352 p. (in Russsian).

Telichenko V. I. Tehnologiya vozvedeniya zdaniy i sooruzheniy. Uchenik dlya stroit. Vuzov [The technology of construction of buildings and structures. Manual for Civil engineering]. Moscow,Vyssh. shk., 2004. 446 p. (in Russian).

Fedorov V. V. Rekonstruktsiya i restavratsiya [Reconstruction and restoration]. Moscow, INFRA-M, 2003. 208 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків : ДБН В.2.2-24–2009.
– Уведено вперше ; чинні з 2009-09-01. – Київ : Мінбуд України, 2009. – 161 с. – (Державні будівельні норми).

 

Вольфсон В. Л. Реконструкция и капитальный ремонт жилых и общественных зданий. Справочник производителя работ / В. Л. Вольфсон, В. А. Ильяшенко, Р. Г. Комисарчик. – 2-е изд., репринт.
 – Москва : Стройиздат, 2004. – 252 с.

 

Давыдов В. А. Рекомендации по выбору организационно-технологических решений монтажа, реконструируемых одноэтажных промышленных зданий / В. А. Давыдов, А. Я. Конторчик. – Москва : Госстрой СССР ЦНИИОМТП, 1990. – 112 с.

 

Девятаева Г. В. Технология реконструкции и модернизации зданий : учеб. пособие / Г. В. Девятаева.
 – Москва : ИНФПА-М, 2003. – 250 с.

 

Дикман Л. Г. Организация, планирование и управление строительным производством : учеб. для строит. вузов и фак. / Л. Г. Дикман. – Москва : Высш. шк., 1976. – 424 с.

 

Иванов Ю. В. Реконструкция зданий и сооружений: усиление, восстановление, ремонт : учеб. пособие / Ю. В. Иванов. – Москва : Изд-во АСВ, 2012. – 312 с.

 

Кочерженко В. В. Технология реконструкции зданий и сооружений : учеб. пособие / В. В. Кочерженко, В. М. Лебедев. – Москва : Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2007. – 224 с.

 

Реконструкция зданий и сооружений : учеб. пособие для строит. спец. вузов / А. Л. Шагин, Ю. В. Бондаренко, Д. Ф. Гончаренко, В. Б. Гончаров ; под ред. А. Л. Шагина. – Москва : Высш. шк., 1991. – 352 с.

 

Теличенко В. И. Технология возведения зданий и сооружений : учеб. для строит. вузов / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высш. шк., 2004. – 446 с.

 

Федоров В. В. Реконструкция и реставрация: учеб. / В. В. Федоров. – Москва : ИНФРА-М, 2003.
– 208 с.