Архітектура центру надання адміністративних послуг населенню (ідеологічний та функціональній аспекти)

S. I. Podolynnyy, H. G. Boldyreva, D. V. Datskiv

Анотація


Постановка проблеми. Наразі в Україні відбувається реформування роботи муніципальних служб. Один із важливих напрямів – сфера надання адміністративних послуг. Зарубіжний досвід дає ефективні зразки такої діяльності на основі принципу “єдиного вікна”. У нашій країні вже розроблені відповідні програми з упровадження цієї системи в повсякденну практику. З'явилася необхідність у проектуванні та спорудженні будівель нового типу для адміністративних установ. Чинна нормативна база проектування лише частково розкриває суть завдань розробників. Необхідне осмислення існуючого різноманітного досвіду створення адміністративних будівель, діяльність яких ґрунтується на нових для нашої країни функціональних програмах. Важливий аспек цієї проблеми – необхідність аналізу впливу ідеології нового типу адміністративних установ на особливості функціональної організації їх внутрішнього простору. Базою такого аналізу служать матеріали, що показують результати зарубіжного досвіду, створення різних типів адміністративних будівель і комплексів на основі принципу “єдиного вікна”. Мета статті. Показати головні особливості функціональної програми адміністративних установ, що застосовують принцип “єдиного вікна”. Найбільш повно висвітлено питання ідеологічних і маркетингових засад створення адміністративних будівель за принципом “єдиного вікна” (АБ “ЄВ”). У розробках зарубіжних авторів, що узагальнюють практичний досвід [8–11], і в постановах державних служб України [1–3] дається докладний алгоритм створення об'єктів муніципальної служби нового типу. Ці ж джерела можуть слугувати основою формування загальних уявлень про функціональну програму. Аналіз типологічних характеристик сучасних адміністративних будівель дається в наукових дослідженнях [8]. Ще одне джерело осмислення функціональних особливостей АЗ “ЄВ” – це вже наявний досвід реалізації архітектурних проектів. Висновок. Важливим аспектом перебудови діяльності муніципальних служб є сфера надання адміністративних послуг на основі принципу “єдиного вікна”. Нормативної бази для проектування будівель нових адміністративних установ поки немає. Аналіз зарубіжного досвіду дозволяє визначити головну особливість їх функціональної програми: яскраво виражену бінарність структури діяльнісного процесу. Виділяються дві автономні функціональні зони: фронт-офіс і бек-офіс. Фронт-офіс призначений для ділового ефективного контакту громадян з офісними працівниками. У цій зоні повинен бути забезпечений високий рівень комфорту як для службовців, так і для клієнтів. У зоні бек-офісу проводиться поглиблена обробка інформації. Функційна організація вирішується на основі традиційних офісних планувальних схем.


Ключові слова


адміністративні споруди; офісний простір; адміністративні будівлі; ідеологія; принцип «єдиного вікна»; адміністративні послуги; функціональна програма; фронт- офіс; бек-офіс

Повний текст:

PDF

Посилання


Ob utverzhdenii plana meropriyatij po realizatsii kontseptsii sozdaniya i funktsionirovaniya avtomatizirovannoj sistemy «Edinoe okno predstavleniya elektronnoj otchetnosti: Rasporyazhenie Kabineta Ministrov Ukrainy ot 17 oktyabrya 2013 № 809-r [About plan measure approval to implement the concept of the establishment and functioning of the automated system "The only Window submission of electronic reporting: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of October 17, 2013 № 809-p]. Sbornik zakonodatel'stva −Collection of legislation - 06.08.2014 №705-p. (in Russian).

Polozhenie Dnepropetrovskogo gorodskogo soveta o sozdanie Tsentra predostavleniya administrativnykh uslug naseleniyu po printsipu «Edinoe okno» v g. Dnepropetrovsk [State of Dnipropetrovsk City Council to establish a center providing administrative services to the public on a "single window" in Dnepropetrovsk]. Sobranie zakonodatel'stva − Collection of legislation - 25,09,2013 №41 / 40. (in Russian).

Polozhenie «Pro utverzhdenie Primernogo polozheniya o tsentre predostavleniya administrativnykh uslug»: polozhenie Kabineta Ministrov Ukrainy ot 20. 02. 2013g №118 Sbornik zakonodatel'stva – 20.02. 2013g. № 118 [State «On approval of the Model Regulations on the center of administrative services". Cabinet of Ministers. Collection of the legislation – 20. 02. 2013g. №118. (in Russian).

Zdaniya i sooruzheniya. Obschestvennye zdaniya i sooruzheniya. DBN V.2.2-9-2009 [.Buildings and facilities. Public buildings and facilities. SSN V.2.2-9-2009]. Kiev, Ministry of Regional Development of Ukraine, 2010. 49 p. (in Russian).

Zdaniya i sooruzheniya. Zdaniya administrativnogo i bytovogo naznacheniya. DBN V.2.2-28:2010 [Buildings and facilities. Administrative buildings and residential znacheniya. SSN V.2.2-28: 2010]. Kiev, Minregionstroy Ukraine 2011. 28p. (in Russian).

Gradostroitel'stvo. Planirovka i zastrojka gorodskikh i sel'skikh poseleniy. Zdaniya i sooruzheniya. Obschestvennye zdaniya i sooruzheniya; DBN V.2.2-9-2009 [City. Planning and construction of urban and rural poseleniy. DBN 360 - 92 **]. Kiev, Ukraine's Ministry of Regional Development, 2002. 20p. (in Russian).

Gelfond A. L . Arkhitekturnoe proektirovanie obschestvennykh zdanij i sooruzhenij: ucheb. posobie [The architectural design of public buildings and facilities: studies allowance]. .Moscow, Arkhitectura 2006, 280 p, Il. (in Russian).

Vartapetova A. E. Arkhitekturno planirovochnye printsioy organizatsii ofisnykh obektov. Avtoreferat Dis. uchen.stepen kand.arkh. nauk. [Architectural and planning principles of the office buildings. Cand. Diss.] Moscow ,2010. 182p. (in Russian).

Hecker J . Informatsionny sbornik po organizatsii raboty mestnogo samoupravleniya po printsipu “ edinogo okna [Information collection on the organization of local self-government on the principle of "The only window"]. International, The Hague: VNG International, 2010. 41p. (in Russian).

Saak A. E Primenenie tekhnologiy elektronngo pravitel’stva v sisteme gosudarstvennogo i munitsipal’nogo upravleniya [Use of e-government in the system of state and municipal government]. Izvestiya Yuzhnogo federal’nogo universiteta . Tekhnicheskie nauki – Proceedings of Southern Federal University. Engineering. 2010, v. 103., no. 2, pp. 193-198. (in Russian).

Tyushnyakov V. N. Formirovanie sistemy elektronnogo pravitel’stva na osnove primeneniya informatsionno- komunikatsionnykh tekhnologiy v organakh vlasti i upravleniya [Formation of the system of e-government through the application of information and communication technologies in government and administration]. Proceedins of Southern Federal University. Engineering. 2010, v. 105, no. 4, pp. 39-44.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування автоматизованої системи “Єдине вікно подання електронної звітності” : Розпорядження Кабінету Міністрів України від             17 жовтня 2013 р. № 809-р // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/809-2013-р.

 

Про створення Центру надання адміністративних послуг Дніпропетровської міської ради : Рішення Дніпропетровської міської ради від 25 вересня 2013 р. № 41/40. – [Б. м., 2013]. – 21 с.

 

Про затвердження тимчасового Переліку адміністративних послуг, які надаються у Центрі надання адміністративних послуг Дніпропетровської міської ради : Рішення Дніпропетровської міської ради від              25 вересня 2013 р. №43/40. – [Б. м., 2013]. – 37 с.

 

Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення : ДБН В.2.2-9-2009. – [Чинні з 01.07.2010 р.]. – Видання офіц. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 51 с.

 

Будинки адміністративного та побутового призначення. : ДБН В.2.2-28:2010. – [Замість СНиП 2.09.04-87 ; чинні з 01.10.2011 р.]. – Видання офіц. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2011. – 27 с.

 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений : ДБН 360 - 92 **– Введен 19.03.2002 г. – Киев : Госстрой Украины, 2002. – 20 с.

 

Гельфонд А. Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений : учеб. пособие / А. Л. Гельфонд. – Москва : Архитектура-С, 2006. – 280 с., ил.

 

Вартапетова А. Е. Архитектурно-планировочные принципы организации офисных объектов : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. арх. наук : спец. 05.23.21 / А. Е. Вартапетова. – Москва, 2010. – 182 с.

 

Хекер Я. Информационный сборник по организации работы местного самоуправления по принципу «единого окна» / Ян Хекер , Мирослав Нетолицкий, Сандер Матиус ; рук. проектов VNG International. – Гаага : VNG International, 2010. – 41 с.

 

Саак А. Э. Применение технологий электронного правительства в системе государственного и муниципального управления / Саак А. Э., Тюшняков В. Н. // Известия Южного федерального университета. Технические науки. – 2010. – Т. 103, № 2. – С. 193-198.

Тюшняков В. Н. Формирование системы электронного правительства на основе применения информационно-коммуникационных технологий в органах власти и управления / Тюшняков В. Н. // Известия Южного федерального университета. Технические науки. – 2010. – Т. 105, № 4. – С. 39-44.