Architecture of the wooden covered promenade galleries in Galicia of the 19th – first half of the 20th century

D. V. Mer"ye

Abstract


Introduce into the scientific circulation factual and analytical materials about the architecture of the wooden covered promenade galleries in Galicia of the 19th – first half of the 20th century, which confirm that, under Instructions from the construction of health resorts in 1864, the architects designed recreational building in the «Swiss» style.


Keywords


architecture; wooden spa buildings; covered promenade gallery.

GOST Style Citations


Проект веранди, що з’єднує головний будинок з флігелем в Білявині / Центральний державний історичний архів України (ЦДІАУ) у м. Львові: фонд 726, опис 1, справа 1480, арк. 2.

 

Харчук Х. Архітектура курортної забудови Трускавця ХІХ – першої половини ХХ ст. / Христина Харчук. – Львів, 2008. – С. 95 – 170.

 

Харчук Х. Прогулянкова галерея [Електронний ресурс] / Христина Харчук. Урбаністичні образи. – Режим доступу : http://www.lvivcenter.org/uk/uid/picture?pictureid=3300

 

Харчук Х. Крита прогулянкова галерея [Електронний ресурс] / Христина Харчук. Урбаністичні образи. – Режим доступу :http://www.lvivcenter.org/uk/uid/picture?pictureid=3317

 

Bądzkiewicz A. Krynica / A. Bądzkiewicz. «Tygodnik Ilustrowany», 1881, nr 285. – S. 376 –379.

 

Dietl J. Krynica w Karpatach Galicyjskich położona pod względem historycznym, topograficznym i klimatycznym opisana / J. Dietl. – Kraków, 1857.

 

Dietl J. Źródła lekarskie w Szczawnicy / J. Dietl. – Kraków, 1858. – S. 63.

 

Hauser Z. Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej. Kresy: Lwowskie, Lwów, Stanisławowskie. Wydanie I. – Warszawa: Burchard Edition, 2004. – S. 45, 155.

 

Jastrzębie Zdrój [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.drewnianyslask.za.pl/jastrzebie%20zdroj.html

 

Kołączkowski J. Szczawnica zdrojowisko i stacja klimatyczna. Ocenienie jej środków lekarskich i urządzeń oraz podręcznik dla chorych tamże się udających. – Kraków, 1883. – S. 73.

 

Kopff L. Zakład zdrojowo-kąpielowy w Krynicy / L. Kopff. – Kraków, 1891.

 

Korniecki M. Krynica – Materiały do studium historyczno-urbanistycznego / Marian Korniecki. „Materiały i sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego”. – Kraków, 1974. – S. 13 – 32.

 

Lange A. Zbiór najpiękniejszych i najinteresowniejszych okolic w Galicyi, lit. P. Piller / A. Lange. – Lwów, 1823.

 

Lewicki S. Historia Krynicy / S. Lewicki. – Kraków, 1913.

 

Lewicki S., Praschsil T., Orłowicz M. Przewodnik po zdrojowiskach i miejscach klimatycznych Galicji / S. Lewicki, T. Praschsil, M. Orłowicz. – Lwów, 1912.

 

Lutostański B. Szczawnica w Galicji. Jej zdroje i urządzenia. Krótka wiadomość dołączana do wody na sprzedaż rozsyłanej. – Kraków, 1874. – S. 90, 91.

 

Pelczar Z. Historia rozwoju Truskawca i ulepszenia ostatnich lat / Z. Pelczar. – Kraków, 1909. – S. 14.

 

Pelczar Z. Truskawiec jako zakład leczniczy / Z. Pelczar. – Jasło, 1901. – S. 15.

 

Praschsil T., Krzyżanowski E. Truskawiec w roku 1904 oraz sprawozdanie zdrojowe za rok 1903 / T. Praschsil, E. Krzyżanowski. – Lwów, 1904. – S. 13.

 

Ross J. Architektura drewniana w polskich uzdrowiskach karpackich (1835 – 1914) // Juliusz Ross [w:] Sztuka 2 połowy XIX wieku. Materiały Sesji SHS. Łódź, listopad 1971. Warszawa 1973, s. 152, 158, 165.

 

Ruszczyk G. Architektura drewniana w Polsce / Grażyna Ruszczyk. – Warszawa: Sport i turystyka – MUZA SA, 2009. – S. 29.

 

Ruszczyk G. Styl szwajcarski i iine formy w architekturze drewnianej ziem polskich w latach 1830–1914 na przykładzie uzdrowisk. Katakog zachowanych i niezachowanych zabytków drewnianych oraz projektów w następujących uzdrowiskach: Busko-Zdrój, Ciechocinek, Druskienniki, Iwonicz- Zdrój, Kosów, Krynica, Nałęczów, Otwock, Połąga, Puszczykowo, Sopot, Szczawnica, Truskswiec, Zakopane (zabytki zachowane, niezachowane, projekty) / Grażyna Ruszczyk. Maszynopis. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2010.

 

Szlaga Józef.RabkaJulianaZubrzyckiego [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://historiarabki.blog.pl/archiwum/index.php?nid=14031278

 

Ściborowski W. Kilka słów o Szczawnicy w 1865 r. / W. Ściborowski. «Czas». – Kraków, 1866, nr 101. – S. 3.

 

Truskawiec : «Naftusia», krytydeptak [Dokumentikonograficzny] / CBNPolona [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=18262&from=&from=generalsearch&dirids=23&lang=en

 

Truskawiec-Zdrój, deptak przy Marysi [Dokument ikonograficzny] / CBN Polona http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=16790&from=&from=generalsearch&dirids=23&lang=en

 

Truskawiec-Zdrój, «ŹródłoMarjiideptak» [Dokumentikonograficzny] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=28168&from=&from=generalsearch&dirids=23&lang=en

 

Truskawiec, zdrójMaryiikrytydeptak [Dokumentikonograficzny] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=28175&from=&from=generalsearch&dirids=23&lang=en

 

Truskawiec-Zdrój, krytydeptakna «Adamówce» [Dokumentikonograficzny] / CBNPolona [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2id=29513&from=&from=generalsearch&dirids=23&lang=en

 

Węcławowicz-Bilska E. Historyczne założenia zdrojowisk w kształtowaniu współczesnych ośrodków balneologicznych w Polsce / Elżbieta Węcławowicz-Bilska. Monografia. – Kraków, 1990. – 108 s.

 

Węcławowicz-Bilska E. Uzdrowiska polskie. Zagadnienia programowo-przestrzenne / Elżbieta Węcławowicz-Bilska. – Kraków, 2008. – 166 s.

 

Węglarz B. A. Spacerkiem po starej Szczawnicy i Rusi Szlachtowskiej / B. A. Węglarz. – Pruszków, 1994. – S. 45.

 

Zieleniewski M. Ilustrowany opis zakładów zdrojowo-kąpielnych w Galicji istniejących / Michał Zieleniewski. – Kraków, 1871. – S. 2.

 

Zieleniewski M. Ilustrowany przewodnik w podróży do Szczawnicy / Michał Zieleniewski. – Kraków, 1869. – S. 7.

 

Zieleniewski M. Nowe łazienki w Krynicy pod względem architektonicznym, technicznym i balneoterapeutycznym / Michał Zieleniewski. – Kraków, 1866. – S. 31 – 32.

 

Zieleniewski M. Nowy chodnik kryty do przechadzki, przy zdroju mineralnym w Krynicy / M. Zieleniewski. „Tygodnik Ilustrowany”, 1869, nr 75, s. 265 – 266.Comments on this article

View all comments