Архітектура дерев’яних критих прогулянкових галерей галичини хіх – першої половини хх ст.

D. V. Mer"ye

Анотація


За останні два десятиліття суттєво активізувалося дослідження дерев’яної архітектурної спадщини Галичини, проте у коло дослідження не ввійшли криті прогулянкові галереї ХІХ – першої половини ХХ ст., які здебільшого входили до складу курортної забудови. 

Ключові слова


архітектура; дерев’яна курортна забудова; крита прогулянкова галерея

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Проект веранди, що з’єднує головний будинок з флігелем в Білявині / Центральний державний історичний архів України (ЦДІАУ) у м. Львові: фонд 726, опис 1, справа 1480, арк. 2.

 

Харчук Х. Архітектура курортної забудови Трускавця ХІХ – першої половини ХХ ст. / Христина Харчук. – Львів, 2008. – С. 95 – 170.

 

Харчук Х. Прогулянкова галерея [Електронний ресурс] / Христина Харчук. Урбаністичні образи. – Режим доступу : http://www.lvivcenter.org/uk/uid/picture?pictureid=3300

 

Харчук Х. Крита прогулянкова галерея [Електронний ресурс] / Христина Харчук. Урбаністичні образи. – Режим доступу :http://www.lvivcenter.org/uk/uid/picture?pictureid=3317

 

Bądzkiewicz A. Krynica / A. Bądzkiewicz. «Tygodnik Ilustrowany», 1881, nr 285. – S. 376 –379.

 

Dietl J. Krynica w Karpatach Galicyjskich położona pod względem historycznym, topograficznym i klimatycznym opisana / J. Dietl. – Kraków, 1857.

 

Dietl J. Źródła lekarskie w Szczawnicy / J. Dietl. – Kraków, 1858. – S. 63.

 

Hauser Z. Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej. Kresy: Lwowskie, Lwów, Stanisławowskie. Wydanie I. – Warszawa: Burchard Edition, 2004. – S. 45, 155.

 

Jastrzębie Zdrój [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.drewnianyslask.za.pl/jastrzebie%20zdroj.html

 

Kołączkowski J. Szczawnica zdrojowisko i stacja klimatyczna. Ocenienie jej środków lekarskich i urządzeń oraz podręcznik dla chorych tamże się udających. – Kraków, 1883. – S. 73.

 

Kopff L. Zakład zdrojowo-kąpielowy w Krynicy / L. Kopff. – Kraków, 1891.

 

Korniecki M. Krynica – Materiały do studium historyczno-urbanistycznego / Marian Korniecki. „Materiały i sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego”. – Kraków, 1974. – S. 13 – 32.

 

Lange A. Zbiór najpiękniejszych i najinteresowniejszych okolic w Galicyi, lit. P. Piller / A. Lange. – Lwów, 1823.

 

Lewicki S. Historia Krynicy / S. Lewicki. – Kraków, 1913.

 

Lewicki S., Praschsil T., Orłowicz M. Przewodnik po zdrojowiskach i miejscach klimatycznych Galicji / S. Lewicki, T. Praschsil, M. Orłowicz. – Lwów, 1912.

 

Lutostański B. Szczawnica w Galicji. Jej zdroje i urządzenia. Krótka wiadomość dołączana do wody na sprzedaż rozsyłanej. – Kraków, 1874. – S. 90, 91.

 

Pelczar Z. Historia rozwoju Truskawca i ulepszenia ostatnich lat / Z. Pelczar. – Kraków, 1909. – S. 14.

 

Pelczar Z. Truskawiec jako zakład leczniczy / Z. Pelczar. – Jasło, 1901. – S. 15.

 

Praschsil T., Krzyżanowski E. Truskawiec w roku 1904 oraz sprawozdanie zdrojowe za rok 1903 / T. Praschsil, E. Krzyżanowski. – Lwów, 1904. – S. 13.

 

Ross J. Architektura drewniana w polskich uzdrowiskach karpackich (1835 – 1914) // Juliusz Ross [w:] Sztuka 2 połowy XIX wieku. Materiały Sesji SHS. Łódź, listopad 1971. Warszawa 1973, s. 152, 158, 165.

 

Ruszczyk G. Architektura drewniana w Polsce / Grażyna Ruszczyk. – Warszawa: Sport i turystyka – MUZA SA, 2009. – S. 29.

 

Ruszczyk G. Styl szwajcarski i iine formy w architekturze drewnianej ziem polskich w latach 1830–1914 na przykładzie uzdrowisk. Katakog zachowanych i niezachowanych zabytków drewnianych oraz projektów w następujących uzdrowiskach: Busko-Zdrój, Ciechocinek, Druskienniki, Iwonicz- Zdrój, Kosów, Krynica, Nałęczów, Otwock, Połąga, Puszczykowo, Sopot, Szczawnica, Truskswiec, Zakopane (zabytki zachowane, niezachowane, projekty) / Grażyna Ruszczyk. Maszynopis. – Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2010.

 

Szlaga Józef.RabkaJulianaZubrzyckiego [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://historiarabki.blog.pl/archiwum/index.php?nid=14031278

 

Ściborowski W. Kilka słów o Szczawnicy w 1865 r. / W. Ściborowski. «Czas». – Kraków, 1866, nr 101. – S. 3.

 

Truskawiec : «Naftusia», krytydeptak [Dokumentikonograficzny] / CBNPolona [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=18262&from=&from=generalsearch&dirids=23&lang=en

 

Truskawiec-Zdrój, deptak przy Marysi [Dokument ikonograficzny] / CBN Polona http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=16790&from=&from=generalsearch&dirids=23&lang=en

 

Truskawiec-Zdrój, «ŹródłoMarjiideptak» [Dokumentikonograficzny] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=28168&from=&from=generalsearch&dirids=23&lang=en

 

Truskawiec, zdrójMaryiikrytydeptak [Dokumentikonograficzny] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=28175&from=&from=generalsearch&dirids=23&lang=en

 

Truskawiec-Zdrój, krytydeptakna «Adamówce» [Dokumentikonograficzny] / CBNPolona [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2id=29513&from=&from=generalsearch&dirids=23&lang=en

 

Węcławowicz-Bilska E. Historyczne założenia zdrojowisk w kształtowaniu współczesnych ośrodków balneologicznych w Polsce / Elżbieta Węcławowicz-Bilska. Monografia. – Kraków, 1990. – 108 s.

 

Węcławowicz-Bilska E. Uzdrowiska polskie. Zagadnienia programowo-przestrzenne / Elżbieta Węcławowicz-Bilska. – Kraków, 2008. – 166 s.

 

Węglarz B. A. Spacerkiem po starej Szczawnicy i Rusi Szlachtowskiej / B. A. Węglarz. – Pruszków, 1994. – S. 45.

 

Zieleniewski M. Ilustrowany opis zakładów zdrojowo-kąpielnych w Galicji istniejących / Michał Zieleniewski. – Kraków, 1871. – S. 2.

 

Zieleniewski M. Ilustrowany przewodnik w podróży do Szczawnicy / Michał Zieleniewski. – Kraków, 1869. – S. 7.

 

Zieleniewski M. Nowe łazienki w Krynicy pod względem architektonicznym, technicznym i balneoterapeutycznym / Michał Zieleniewski. – Kraków, 1866. – S. 31 – 32.

 

Zieleniewski M. Nowy chodnik kryty do przechadzki, przy zdroju mineralnym w Krynicy / M. Zieleniewski. „Tygodnik Ilustrowany”, 1869, nr 75, s. 265 – 266.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі