Своєрідність композиційно-просторових рішень скитських комплексів православного обряду

D. J. Barabanov

Анотація


Наведено фрагмент дослідження, що стосується архітектури монастирів православного обряду. Розглянуто своєрідність композиційно-просторових рішень скитів у складі монастирів.


Ключові слова


скитський комплекс; композиція;простір; рельєф; планування.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Практический справочник по православию. – М. : Русское энциклопедическое товарищество; ЗАО «ОЛМА Медия Групп», 2008.  1024 с.

Смолич И. К. Русское монашество.  М. : Церковно-научный Центр Русской Православной церкви «Православная энциклопедия», 1997. – 402 с.

Араухо Игнасио Архитектурная композиция / Пер. с исп. М. Г. Бакланов, Антонио Михе.  М. : Высш.школа, 1982.  208 с.

Иконников А. В. Функция, форма, образ в архитектуре. – М. : Стройиздат, 1986.  288 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ