Поліфункціональність структури загальноміського простору центральної частини м. Дніпропетровськ

A. E. Potapov

Анотація


Матеріал статті є фрагментом комплексного вивчення просторової структури громадських центрів міст. Продемонстровано результати досліджень із виявлення функціонально-просторової конфігурації загальноміських територій поліфункціонального використання.


Ключові слова


громадський центр; система загальноміського обслуговування; поліфункціональна структура простору.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Авдотьин Л. Н. Градостроительное проектирование: учеб. для вузов / Л. Н. Авдотьин, И. Г. Лежава, И. М. Смоляр. – М. : Стройиздат, 1989. – 432 с.

Гвоздик Л. П. Планувальна організація загальноміського центру / Л. П. Гвоздик // Містобудування та територіальне планування. – 1999. – № 4. – С. 42 – 45.

Мазур Т. М., Король Є. І. Роль комплексного підходу до благоустрою системи відкритих просторів міста / Т. М. Мазур, Є. І. Король // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2007. – № 585. – С. 84 – 90.

Руководство по проектированию общественных центров городов, поселков и сельских населенных мест / ЦНИИП градостроительства. – М. : Стройиздат, 1982. – 79 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ