The concept of development as the basis of postextensive urban design Ukrainian cities at the beginning of the ХХІ century (on the example of Lviv)

B. V. Goy, O. V. Sinkevych

Abstract


In the article it is listed projects in which the idea of postextensive development of Ukrainian cites is a method of urban design of architectural environment.


Keywords


urban design; design of architectural environment; urban space; postextensive development.

References


Проскуряков В., Черкес Б. Міжнародне концептуальне проектування як метод генерування прогресивних ідей в архітектуру сучасної України (на прикладі результатів українсько-австрійського проектного семінару «Портополіс Одеса 2005 року») // Сб. науч. тр.ОГАСА – Одесса: Астропринт, 2007. – № 9 – 10: Регионал. пробл. архит. и градостроит. – С. 651 – 666;

Проскуряков В. Архітектура і екологія. Простір проти стресу // Ратуша. – 1993. –

№ 116 (438) – С. 6.

Проскуряков В. Розвиток прогресивних типологічних ідей архітектурними школами Львова і Дрездена // Вісник НУ «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010 – № 674. Архітектура. – С. 215 – 222.

Про генеральний план міста: Львів майбутнього // www.cityadm.lviv.ua/news/actual/8252-ro-generalnij-plan-mista.

Сильвио Масетти. Крупные жилые комплексы. – М. : Стройиздат. – 1971. – 184 с.

Воськало В. І. Стратегії розвитку житлового будівництва в Україні: монографія / НАН України. Ін-т регіонал. дослідж.; За ред. д. е. н. проф. Л. Т. Шевчук. – Львів, 2010. – 176 с.


GOST Style Citations