Архітектурно-просторовий аналіз пам'яток фортифікації ХVII ‒ ХVIII ст., Центральної та південно-східній Україні

M. Nazarov

Анотація


У статті зроблена спроба зробити найбільш загальну класифікацію фортифікаційних споруд ХVII ‒ XVIII ст., Провести аналіз розвитку в містобудівному, типологічному, архітектурно-просторовому, конструктивно-технічному і художнім аспектах фортифікаційних споруд ХVII ‒ ХVIII ст, а також розробити рекомендації щодо збереження та експонування фортець.


Ключові слова


Фортеці ХVII ‒ ХVIII ст.; Довгострокова фортифікація; типологія фортець; архітектурно-просторова композиція фортець.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Тимофеенко В. И. Города Северного Причерноморья во второй половине XVIII в. – К. : Наукова Думка, 1984.

Вечерский В. В. Спадщина містобудування України. – К. : НДІТІАМ-Головкиївархітектура, 2003. – 560 с.

Вечерський В. В. Архітектура й містобудівна спадщина доби Гетьманщини. Формування, дослідження, охорона. К. : НДІТІАМ- Головкиївархітектура, 2001. – 350 с.

Яковлев В. В. История крепостей / Яковлев В. В. – М. : ООО «Фирма «Издательство АСТ»», 2000. – 400 с

Бунин А. В. История градостроительного искусства. – т 1. – М., 1953.

Шперк В. Ф. История фортификации. – М. : ВИА, 1957.

Энгельс Ф. Фортификация «New American Cyclopedia», 1860. – т. VII, С. 612 – 622.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі