Супровід вибору скрепера з урахуванням раціонального маршруту руху

Автор(и)

  • L. A. Khmara Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.
  • S. I. Kononov Запорізький будівельний коледж.

Ключові слова:

супровід вибору скрепера, інжиніринг, маршрут руху, продуктивність

Анотація

Описано супровід вибору скрепера з урахуванням технології і організації будівельного виробництва при виконанні земляних робіт. Розроблено математичну модель і алгоритм, що дозволяють здійснювати точніший, вдосконалений підхід, методом перебору отриманих результатів, використовуючи комп'ютерне моделювання можливих ситуацій і їх подальший аналіз. Вибір парку скреперів здійснюємо за питомими показниками: матеріалоємність, енергоємність, узагальнювальний показник матеріалоємності й енергоємності, сумарна вартість виконуваних робіт з урахуванням конструктивних особливостей земляної споруди і ефективного маршруту переміщення скреперів. 

Біографії авторів

L. A. Khmara, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

д. т. н., проф.

S. I. Kononov, Запорізький будівельний коледж.

к. т. н.

Посилання

Баловнев В. И. Интенсификация земляных работ в дорожном строительстве / В. И. Баловнев, Л. А. Хмара. – М. : Транспорт, 1983. – 184 с.

Баловнев В. И. Повышение производительности машин для земляных работ / В. И. Баловнев, Л. А. Хмара. – К. : Будівельник, 1988. – 152 с.

Белоконь А. И. Выбор и обоснование строительных машин для реконструкции / А. И. Белоконь. – Д. : ПГАСА, 1997. – 60 с.

Канторер С. Е. Методы обоснования эффективности применения машин в строительстве / С. Е. Канторер. – М. : 2-е издание, переработанное и дополненное, 1969. – 295 с.

Канюка Н. С. Комплексная механизация трудоемкости работ в строительстве / Н. С. Канюка , А. В. Резуник, А. А. Новацкий. – К. : Будівельник, 1977. – 256 с.

Кудрявцев Е. М. Комплексная механизация, автоматизация и механовооруженность строительства / Е. М. Кудрявцев – М. : – Стройиздат, 1989. – 246 с.

Тян Р. Б. Управління проектами: Навч. Посібник / Р. Б. Тян, Б. И. Холод, В. А. Ткаченко. – Дніпропетр. акад. управл. бізнесу та права, 2000. – 224 с.

Хмара Л. А. Выбор строительных машин из имеющегося парка (на примере скрепера) / Л. А. Хмара, С. И. Кононов // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – К. : КНУБА, 2009. – № 74. – С. 46 – 52.

Хмара Л. А. Сопровождение строительных машин на этапе их выбора из имеющегося парка (на примере экскаватора) / Л. А. Хмара, С. И. Кононов // Будівництво України. – 2010. – № 2. – С. 41 – 45.

Хмара Л. А. Сопровождение машин для земляных работ на этапе их выбора применительно к организации строительного производства / Л. А. Хмара, С. И. Кононов // Интерстроймех-2010. Мат. междунар. науч.-техн. конф. – Т. 2. – Белгород, 2010. – № 2. –

С. 185 – 204.

Хмара Л. А. Методические рекомендации по инжинирингу организации технологических проектов производства земляных работ в строительстве / Л. А. Хмара, С. И. Кононов, П. Е. Уваров // Глав. ин. пробл. реконструкции, эксплуатации и инженерной защиты промышленных, жилых и гражданских объектов Академпромжилреконструкции Академии строительства Украины. – Луганск, 2010. – 36 с.

Холодов А. М. Землеройно-транспортные машины / А. М. Холодов, В. В. Ничке, Л. В. Назаров. – Харьков : Вища школа, 1982. – 192 с.

Caterpillar Эксплуатационные характеристики. Справочник. Издание 30, CAT ® Caterpillar Inc., Пеория, Иллинойс, США, 1999. – 620с.

Машини для земляних робіт / Л. А. Хмара, С. В. Кравець, В. В. Нічке, Л. В. Назаров та ін. // За ред. Л. А. Хмари та С. В. Кравця. ‒ Рівне – Дніпропетровськ – Харків. – 2010. – 557 с.

Программа Copyright НПФ «АВК Созидатель» АВК-5 (5-2.8.0) Ресурсная стоимостная документация в инвесторских сметах, договорных ценах контрактов, производстве строительных работ. 1994 – 2008.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

> >>