Перспективи розвитку туристичної галузі у промислових регіонах

K. S. Stoyan

Анотація


Розглянуто сучасний стан індустрії туризму основних промислових регіонів України, а саме, Донецького, Дніпропетровського, Запорізького та Луганського. Проаналізовано туристсько-рекреаційний потенціал промислових регіонів та визначено перспективи розвитку індустрії туризму за основними туристичними напрямами: лікувально- оздоровчий, культурно-пізнавальний, релігійний, спортивний, сільський, зелений туризм. Особливу увагу приділено промисловому туризму як альтернативному туристичному напряму, розглянуто міжнародний досвід. Визначено роль туристичної індустрії у формуванні сталого розвитку регіонів.


Ключові слова


промисловий регіон; туристична галузь; туристсько-рекреаційний потенціал; промисловий туризм; сталий розвиток регіонів

Повний текст:

PDF

Посилання


Голованева И. П. Условия развития рекреационно-туристической отрасли в промышленном регионе (на примере Донецкой области) / И. П. Голованева, А. В. Чубатая // Економіка та право. – 2010. – № 1. – С. 39 – 44.

Снеговая Е. Ю. Формирование стратегии диверсификации экономики старопромышленных регионов: проблемы и направления / Е. Ю. Снеговая // Вісник Хмельниц. нац. ун-ту. – 2010. – № 3. – Т. 2. – С. 141 – 144.

Alexander H. J. Industrial Tourism: Opportunities for City and Enterprise / H. J. Alexander Otgaar, Leo Van Den Berg, Christian Berger, Rachel Xiang Feng, 2010.

Статистиний щорічник України за 2009 рік / за ред. О. Г. Осауленка, відп. за вип. Н. П. Павленко. – К. : Державний комітет статистики України. – 2010. – Ч 1. – 566 с.

Закон України. Про внесення змін до Закону України «Про туризм» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1282-15.

Сталість та сталий розвиток [Електронний ресурс] // Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні. – Режим доступу: http://www.greentour.com.ua/ukrainian/progress/aim/.

Запорізька ОДА: Запорізька область єдина, в якій діє Програма розвитку козацтва [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=243961198.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2011 рік [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Дніпропетровської обласної державної адміністрації. – Режим доступу: http://www.adm.dp.gov.ua/OBLADM/Obldp.nsf/%28DOCWEB%29/6C6AE94A4BF948D5C2257814005975A8

Туристичний та курортно-рекреаційний комплекс Дніпропетровської області [Електронний ресурс] // Україна туристична 2009. – Режим доступу: http://who-is-who.com.ua/bookmaket/ukrtour2009/9/31/1.html.

Туристичний та курортно-рекреаційний комплекс Луганської області [Електронний ресурс] // Україна туристична 2009. – Режим доступу: http://who-is-who.com.ua/bookmaket/ukrtour2009/17/52.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ