Методика аналітичного визначення стійкості земляного полотна доріг

Автор(и)

  • V. V. Koval'ov Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
  • O. S. Chernyshova Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Ключові слова:

стійкість укосу, земляне полотно, армування ґрунтів

Анотація

Розроблено методику аналітичного розрахунку стійкості земляного полотна.

Біографії авторів

V. V. Koval'ov, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

к. т. н.

O. S. Chernyshova, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

associate professor.

Посилання

Інструкція з утримання земляного полотна залізниць України / Л. І. Дяченко, Г. П. Кислий, В. О. Курач. – Д. : Вид-во АТЗТ ВКФ «Арт-прес», 2001. – 104 с.

Грицык В. И. Расчеты земляного полотна железных дорог: Учеб. пособ. для вузов железнодорожного транспорта / В. И. Грицык. – М. : УМК МПС, 1998. – 520 с.

ВСН 205-87. Ведомственные строительные нормы. Проектирование земляного полотна железных дорог из глинистых грунтов с применением геотекстиля. – М. : ЦНИИС, 1987. – 56 с.

Технические указания по применению нетканых материалов для усиления земляного полотна: ЦП-4591/МПС СССР, Главное управление пути. – М. : Транспорт, 1989. – 47 с.

Джоунс К. Д. Сооружения из армированного грунта / К. Д. Джоунс. – М. : Стройиздат, 1989. – 280 с.

Гольдштейн М. Н. Механика грунтов, основания и фундаменты / М. Н. Гольдштейн, А. А. Царьков, И. И. Черкасов. – М. : Транспорт, 1981. – 320 с.

Босов А. А. Методические указания к курсу «Теория надёжности и планирование эксперимента» / А. А. Босов. – Д. : ДИИТ, 1983. – Ч. ІІ. – 47 с.

Моделювання технологічних процесів у середовище Microsoft Excel: Навч. посіб. / М. В. Терещенко, Є. М. Марченко, В. М. Ковшов та ін. – Д. : Пороги, 2005. – 266 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають