Розрахунок процесiв впуску і стиску ДВЗ з регульованим ступенем стиску та змiненням навантаження дроселюванням сумiшi

V. H. Zarenbyn, T. M. Kolesnikova, A. V. Balyura

Анотація


Підвищення економічних показників автомобілів в експлуатаційних умовах може бути забезпечене шляхом регулювання ступеня стиску на дросельних режимах двигуна. Регулювання ступеня стиску являє собою складну проблему, для рішення якої розробляють різні двигуни, що відрізняються між собою конструкцією, кінематикою, способом регулювання навантаження й зміни ступеня стиску.


Ключові слова


двигун внутрішнього згоряння; змінний ступінь стиску; математична модель; впуск; стискання; процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Демидов В. П. Двигатели с переменной степенью сжатия. – М. : Машиностроение, 1978. – 136 с.

Зленко М. А., Кутенев В. Ф., Тер-Мкртичьян Г. Г. Некоторые вопросы создания бензинового двигателя с регулируемой степенью сжатия // Проблемы конструкции двигателей и экология: сб. науч. тр. – М. : ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», 1999. – Вып. 224. – С. 21 – 38.

Зленко М. А. Теория и практика создания двигателей внутреннего сгорания с регулируемым рабочим объемом: дис. ... д-ра техн. наук : 05.04.02. – М. : РГБ, 2006. ‒ 276 с.

Двигатели внутреннего сгорания: Теория поршневых и комбинированных двигателей / Д. Н. Вырубов, М. А. Иващенко, В. И. Ивин и др. ; Под ред. А. С. Орлина, М. Г. Круглова. –

-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1983. – 372 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ