Запровадження Болонського процесу у ВНЗах України.

L. A. Shamrytskaya

Анотація


Болонський процес – процес зближення і гармонізації систем освіти країн Європи з метою створення єдиного європейського простору вищої освіти. Прийнятий в Україні Болонський процес відрізняється від Болонського процесу в інших європейських країнах. Проведений аналіз функціонування цього процесу показав, що він хороший  в освіті, але не досить ідеальний.


Ключові слова


Болонський процес; вища освіта; бакалавр; магістратура; ECTS-кредит; модуль

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Закон України від 17 січня 2002 р. № 2984-III «Про вищу освіту» // Матеріали Верховної Ради України. – 2002.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2004 р. № 812 «Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 січня 2004 р. № 48 «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Тимчасове положення Придніпровської державної академії будівництва та архітектури про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою. – Д. : ПДАБА, 2005. – 12 с.

Кривчик Г. Г. Вища школа і Болонський процес: Конспект лекцій. – Д. : ПДАБА, 2007. – 30 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ