Моделювання трубчастого газового нагрівача підвищеного випромінювання

V. F. Irodov, D. E. Osetyanskaya

Анотація


Актуальним завданням при використанні інфрачервоних газових нагрівачів є збільшення інтенсивності випромінювання для підвищення ефективності опалювальних і технологічних процесів, пов'язаних із тепловим випромінюванням. Розроблено математичну модель газового променевого нагрівача з підвищеною променевою складовою, який являє собою гідравлічний ланцюг з розподіленими та регулювальними параметрами. Наведено алгоритм розрахунку параметрів роботи нагрівача, заснований на інтегруванні із застосуванням методу еволюційного пошуку найбільш підходящих рішень.


Ключові слова


підвищене випромінювання; тепловий потік; трубчастий газовий нагрівач; математична модель; гідравлічний ланцюг; метод еволюційного пошуку найбільш підходящих рішень

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Иродов В. Ф. Математическое моделирование элементарного участка системы воздушно-лучистого отопления / В. Ф. Иродов, Л. В. Солод, А. В. Кобыща // Вісник Придніпр. держ. акад будівн. та архітект. – Д. : ПДАБА, 2001. – № 4. – С. 41 ‒ 46.

Иродов В. Ф. Эволюционные алгоритмы поиска оптимальных решений / Ф. И. Стратан, В. Ф. Иродов // Методы оптимизации при проектировании систем теплогазоснабжения. – Кишинев, 1984. – С. 16 – 30.

Припотень Ю. К. Особенности расчета локального отопления с помощью источников инфракрасного излучения // Науковий вісник будівництва / Х., 2001 – Вип. 12. – С. 61 – 65.

Пат. 87028 України, МПК (2011.01), F24D 10/00, F24D 15/00, F24C 15/00. Пристрій для променевого опалювання / Редько А. О., Болотських М. М.; власник ХДТУБА. ‒ № a200709448; заявл. 25.02.2009; опубл. 10.06.2009, Бюл. № 4.

Пат. 59891 України, МПК (2011.01), F24D 15/00, F24C 15/00. Променевий нагрівач / Іродов В. Ф., Осетянська Д. Є., Хацкевич Ю. В.; власник Державний ВНЗ «ПДАБА». ‒ № u201010626; заявл. 02.09.10; опубл. 10.06.11, Бюл. № 11.


Пристатейна бібліографія ГОСТ