Полегшені сухі тампонажні суміші з добавками-сповільнювачами для цементування глибоких свердловин

V. S. Terlyha, Kh. S. Sobol, N. I. Petrovska

Анотація


Проведено дослідження впливу добавки сповільнювача тужавіння нітрилотриметилфосфонової кислоти (НТФК) на реологічні властивості розчинової суміші та фізико-механічні властивості розчину. Встановлено, що оптимальний вміст добавки перебуває в межах 0,02-0,08 мас. %, залежно від гірничо-геологічних умов свердловини. За допомогою програми ORIGIN побудована залежність часу загуснення та міцності розчину на розтяг при вигині від вмісту НТФК.


Ключові слова


свердловина; тампонажний матеріал; аномально низький пластовий тиск; сповільнювач тужавіння; мінеральні добавки; час загуснення

Повний текст:

PDF

Посилання


Захарченко П. В. Сучасні композиційні будівельно-оздоблювальні матеріали / П. В. Захарченко, Е. М. Долгий, Ю. О. Галаган, О. М. Гаврик та ін.: підруч. – К. : КНУБА, 2005. – 512 с.

Горський В. Ф. Тампонажні матеріали і розчини: посіб.-моногр. / В. Ф. Горський. – Чернівці, 2006. – 524 с.

Куценко Г. В. Создание рецептур облегченных тампонажных растворов плотностью 1 100 – 150 кг/м3 с использованием акриаламидных и эпоксиуретановых полимеров / Г. В. Куценко, В. М. Зиновьев, Н. А. Карнаухов, Н. Е. Щербич и др. // Сб. науч.тр. и инженер. разработок: Ориентированные фундаментальные исследования – М. : Эксподизайн, 2007 – С. 392 – 394.

Булатов А. И. Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин/ А. И. Булатов, Ю. М. Проселков, С. А. Шаманов – М. : ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003. – 1007 с.

Терлига В. С. Багатокомпонентні тампонажні розчини з покращеними технологічними властивостями / В. С. Терлига, Х. С. Соболь // Вісник НУВГП «Технічні науки». – 2010. – Випуск 4(52) – С. 104 – 109.

Терлига В. С. Дослідження впливу мінеральних добавок на властивості сухих тампонажних сумішей / В. С. Терлига, Х. С. Соболь, В. Б. Ничка // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Теорія і практика будівництва». – 2011. – № 697. – С. 225 – 229.

Дятлова Н. М. Комплексоны / Н. М. Дятлова, В. Я. Темкина, И. Д. Колпакова – М. : Химия, 1970. – 417 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ