Організаційно-технологічні рішення початкових етапів розбирання завалів зруйнованих будівель

S. V. Shatov

Анотація


Розроблено організаційно-технологічні рішення початкових етапів розбирання завалів зруйнованих будівель на транспортних мережах, які полягають у почерговому використанні бульдозерів із поворотним відвалом та бульдозерів-розпушувачів із захватами. Розроблено технологічні засоби для схоплення та транспортування уламків різного розміру та ваги на базі бульдозерів-розпушувачів. Визначено вантажопідйомність та експлуатаційну продуктивність бульдозерів-розпушувачів із захватами при переміщенні окремих уламків.


Ключові слова


стихійні лиха; техногенні аварії; зруйновані будівлі; завали на транспортних мережах; технологічні засоби механізації

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакин В. П., Батыгин Н. С. Снос поврежденных при землетрясениях зданий // Механизация строительства, 1989. – № 6. – С. 10 – 11.

Бакин В. П. Механизация на разборке завалов // Механизация строительства, 1989. – № 5. – С. 7 – 8.

Марков А. И., Маркова М. А. Аварии зданий и сооружений. Запорожье: ООО «Настрой», 2008. – 84 с.

Мiрошниченко М. Вибух газу – «це урок, який повинна засвоїти держава»// Надзвичайна ситуація, 2007. – № 10. – C. 8 – 15.

Неукротимая планета // Д. Берни, Д. Гилпин, С. Койн, П. Симонс / Пер. с англ. ЗАО «Изд. Дом Ридерз Дайджест», 2008. – 319 с.

Трагічний вибух у Євпаторії // Надзвичайна ситуація, 2009. – № 1. – C. 8 – 15.

Хмара Л. А., Шатов С. В. Определение параметров бульдозеров для ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных аварий / Вісник Придніпр. держ. акад. буд. та архітект. – Д. : ПДАБА, 2008. – № 1 – 2. – С. 81 – 89.

Хмара Л. А., Шатов С. В., Школа О. О. Визначення вантажопідйомності бульдозерів при їх використанні на розбиранні завалів зруйнованих споруд / Вісник Придніпр. держ. акад. буд. та архітект. – Д. : ПДАБА, 2008. – № 6 – 7. – С. 22 – 29.

Хмара Л. А., Шатов С. В. Научные основы обоснования организационно-технологических решений разборки завалов разрушенных зданий / Мат. междунар. науч.-техн. конф. «Интерстроймех – 2010». Белгород : Гос. обр. учрежд. высш. проф. образов. Белгородский гос. техн. ун-тет им. В. Г. Шухова, 2010. ‒ С. 216 – 224.

Шатов С. В. Технологічні особливості розбирання завалів зруйнованих будівель при обмежених транспортних мережах / Вісник Придніпр. держ. акад. буд. та архітект. – Д. : ПДАБА, 2010. – № 12. – С. 62 – 67.

Шатов С. В. Технологічні засоби для розбирання завалів зруйнованих будівель на транспортних мережах / Вісник Придніпр. держ. акад. буд. та архітект. – Д. : ПДАБА, 2011. – № 9. – С. 36 – 41.

Чумак С. П. Основы разработки технологии и управления процессами аварийно-спасательных работ при разрушениях зданий и сооружений // Пробл. безопасности при чрезвычайных ситуациях. – М. : ВИНИТИ. – 2008. – Вып. 4 . – С. 55 – 62.

Державний стандарт України. ДСТУ 3311-96. Бульдозери. Терміни та визначення. – К. : Держстандарт України. – 1996. – 18 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ