Розрахунок роботи трубчастого газового нагрівача з підвищеною променевою складовою з концентрованим потоком випромінювання

V. F. Irodov, D. E. Osetyanskaya

Анотація


Запропоновано технічне рішення трубчастого газового нагрівача з підвищеною променевою складовою з концентрованим потоком випромінювання, конструкція якого дозволяє використовувати на горіння конвективно нагріте від випромінювача повітря. Розроблено математичну модель теплового та гідравлічного режимів газового нагрівача з підвищеною променевою складовою з концентрованим потоком випромінювання. Виконано розрахунок параметрів роботи нагрівача, визначенj температури, які матиме повітря, нагріте від труби-випромінювача, визначено ККД нагрівача. Результати розрахунку підтверджують підвищення випромінювальної здатності нагрівача за рахунок використання конвективно нагрітого повітря на горіння.


Ключові слова


технічне рішення; підвищене випромінювання; концентрований тепловий потік; трубчастий газовий нагрівач; математична модель; променистий ККД

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Иродов В. Ф. Моделирование трубчатого нагревателя повышенного лучеиспускания как гидравлической цепи с переменными и регулируемыми параметрами / В. Ф. Иродов, Д. Е. Осетянская // Системный анализ и информационные технологии: Мат. Междунар. науч.-технич. конф. SAIT 2011, Киев, 23 – 28 мая 2011 г. / УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ». – К. : УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», 2011. – С. 16 – 30.

Иродов В. Ф. Повышение эффективности трубчатых газовых нагревателей для лучистого отопления / В. Ф. Иродов, Д. Е. Осетянская // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. науч. тр. ‒ Вып. 59. – Д. ПГАСА, 2011. – С. 77 – 82.

Пат. 59891 України, МПК (2011.01), F24D 15/00, F24C 15/00. Променевий нагрівач / Іродов В. Ф., Осетянська Д. Є., Хацкевич Ю. В.; власник Державний ВНЗ «ПДАБА». ‒ № u201010626; заявл. 02. 09. 10; опубл. 10. 06. 11, Бюл. № 11.

Пат. 87028 України, МПК (2006), F24D 10/00, F24D 15/00, F24C 15/00. Пристрій для променевого опалювання / Редько А. О., Болотських М. М.; власник Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури ‒ № a200709448; заявл. 20. 08. 2007; опубл. 10. 06. 2009, бюл. № 11.


Пристатейна бібліографія ГОСТ