Розрахунок роботи трубчастого газового нагрівача з підвищеною променевою складовою з концентрованим потоком випромінювання

Автор(и)

  • V. F. Irodov Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.
  • D. E. Osetyanskaya Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Ключові слова:

технічне рішення, підвищене випромінювання, концентрований тепловий потік, трубчастий газовий нагрівач, математична модель, променистий ККД

Анотація

Запропоновано технічне рішення трубчастого газового нагрівача з підвищеною променевою складовою з концентрованим потоком випромінювання, конструкція якого дозволяє використовувати на горіння конвективно нагріте від випромінювача повітря. Розроблено математичну модель теплового та гідравлічного режимів газового нагрівача з підвищеною променевою складовою з концентрованим потоком випромінювання. Виконано розрахунок параметрів роботи нагрівача, визначенj температури, які матиме повітря, нагріте від труби-випромінювача, визначено ККД нагрівача. Результати розрахунку підтверджують підвищення випромінювальної здатності нагрівача за рахунок використання конвективно нагрітого повітря на горіння.

Біографії авторів

V. F. Irodov, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

доктор технічних наук, професор.

D. E. Osetyanskaya, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

асс.

Посилання

Иродов В. Ф. Моделирование трубчатого нагревателя повышенного лучеиспускания как гидравлической цепи с переменными и регулируемыми параметрами / В. Ф. Иродов, Д. Е. Осетянская // Системный анализ и информационные технологии: Мат. Междунар. науч.-технич. конф. SAIT 2011, Киев, 23 – 28 мая 2011 г. / УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ». – К. : УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», 2011. – С. 16 – 30.

Иродов В. Ф. Повышение эффективности трубчатых газовых нагревателей для лучистого отопления / В. Ф. Иродов, Д. Е. Осетянская // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. науч. тр. ‒ Вып. 59. – Д. ПГАСА, 2011. – С. 77 – 82.

Пат. 59891 України, МПК (2011.01), F24D 15/00, F24C 15/00. Променевий нагрівач / Іродов В. Ф., Осетянська Д. Є., Хацкевич Ю. В.; власник Державний ВНЗ «ПДАБА». ‒ № u201010626; заявл. 02. 09. 10; опубл. 10. 06. 11, Бюл. № 11.

Пат. 87028 України, МПК (2006), F24D 10/00, F24D 15/00, F24C 15/00. Пристрій для променевого опалювання / Редько А. О., Болотських М. М.; власник Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури ‒ № a200709448; заявл. 20. 08. 2007; опубл. 10. 06. 2009, бюл. № 11.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають